Claudiu Zamfir

Ghidul propus: Start-Up Nation 2018, de la A la Z. Înființare firmă, înscriere online, deconturi, acte și alte proceduri

Thumbnail

Antreprenorii români care vor să se înscrie în programul Start-Up Nation 2018, prin care statul promite fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei (aproape 43.000 de euro) pentru mici afaceri, vor putea folosi un Ghid al solicitantului, care enumeră și explică o serie întreagă de proceduri, de la înființarea unei firme, depunerea planului de afaceri online, până la procedurile de monitorizare și, în cazurile nedorite, recuperare de cître stat a ajutorului acordat unor solicitanți care ar încălca regulile.

Momentan, Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat doar o propunere de Ghid pentru întreprinzători, căruia urmează să îi fie stabilită forma finală.

Printre anexele la propunerea de Ghid se numără și lista documentelor necesare înființării unei firme, precum și noua siglă a programului Start-Up Nation, care va fi obligatoriu de afișat la locul investiției. De remarcat că am ajuns în luna octombrie 2018, iar programul Start-Up Nation 2018 nu poate începe mai devreme de luna noiembrie, însă Ministerul pentru Mediul de Afaceri deja declară „O poveste de succes”, în sigla obligatorie.

Thumbnail

Extrase din Ghidul propus:

 • Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.
 • Planul de afaceri (anexa 1 la schema de minimis Start-up Nation) se completează  conform instrucțiunilor aplicației informatice. Pagina principală a contului creat oferă informaţii cu privire la introducerea datelor, meniurile de accesat, secţiunile  de formulare pe care trebuie să le completaţi înainte de a trimite formularele completate.
 • La aplicația online, trebuie completate 7 secţiuni, care sunt împărţite în două părţi, una destinată informaţiilor generale referitoare la firma dumneavoastră şi alta care cuprinde 6 secţiuni necesare finanţării. Pentru a putea trimite formularele, toate cele 7 categorii sunt obligatorii (în cazul în care nu sunt completate toate cele 7 categorii cu detalii se transmite scrisoare de respingere solicitantului) şi nu puteţi trimite formularele înainte ca acestea să fie salvate. Odată cu trimiterea formularelor, acestea nu mai pot fi modificate şi vă rugăm să le completaţi cu atenţie. Fiecare dintre categorii conţine un formular unde se recomandă să completaţi cât mai detaliat fiecare punct al acestuia. Pentru a salva un formular, apăsaţi butonul "Salvează" ce se găseşte la sfârşitul formularului. Înaintea trimiterii formularelor către operatori, se pot edita şi salva formularele de câte ori doriţi, aplicaţia blocând salvarea numai în urma trimiterii acestora.
 • Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.  Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.
 • Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.
 • Solicitările vor fi verificate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii în ordinea numărului RUE și în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație.
 • Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la pct. 3 din schema de minimis Start up Nation, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
 • Verificarea  planurilor de afaceri  se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
 • Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe. Cererea pentru avans, se depune în maxim 5 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 5 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități. În noul program pe 2018, se va putea acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată.
 • Aplicanții au obligația de a urmări informațiile postate pe site-ul ministerului la adresa http://www.aippimm.ro/ și de a-și verifica adresa de e-mail folosită la înscriere pe toată perioada de implementare.
 • Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte ponderea asumată prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.
 • Plata ajutorului financiar nerambursabil se face în maxim 2 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel:

a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora;
b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile ;
Descrierea acestor mecanisme se găsește în schema de minimis Start up Nation.

 • În sensul programului încasarea sumelor virate de către bancă înseamnă că acestea sunt disponibile pentru plata facturilor aferente cererii de plată, respectiv nu există blocaj pe cont și facturile pot fi plătite în vederea depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.
 • În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanțare sau în schema de ajutor de minimis, AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.
 • Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare (UCMR) din cadrul Agenției  IMM (AIPPIMM), pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8 la schema de minimis Start up Nation).
 • Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăți efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la schema de minimis Start up Nation) şi directia.imm@imm.gov.ro.
 • În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.

Descarcă de AICI propunerea de Ghid și anexele sale - Start-Up nation 2018

Proiect Ghid Start Up Nation2018 by Claudiu on Scribd

START-UP NATION 2018: Procedura de implementare, cheltuielile eligibile și neeligibile

Noul program Start-Up Nation 2018, prin care statul spune că va oferi fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei unui număr de 10.000 de firme, va interzice explicit finanțarea achiziției de softuri specifice pentru afacerile de creare de softuri la comandă (CAEN 6201) și nu va finanța deloc afaceri din domenii ca video-chat, astrologie, spiritism.

În schimb, vor fi finanțate achiziționarea de spații de lucru, drone, echipamente pentru săli de fitness și altele. Prevederile sunt cuprinse în proiectul procedurii schemei de minimis pentru ediția 2018 - care se va implementa, de fapt, mai mult în 2019 -, scos în dezbatere publică de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

La cheltuieli eligibile sunt trecute, printre altele,  „programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei”. De asemenea, „software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare”, însă NU și pentru  codul CAEN 6201, adică firmele care au „activitati de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)”.

Alte cheltuieli eligibile noi:

 • în categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone.
 • De asemenea, va fi eligibilă achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;  În categoria spațiilor sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.

Proiect Procedura SUN2018 by Claudiu on Scribd

START-UP NATION 2018 - noua grilă de punctaj

Reamintim, de asemenea, că Ministerul pentru Mediul de Afaceri a scos în dezbatere publică și o variantă actualizată a propunerii de modificare a programului Start-Up Nation, ediția a doua, în care serviciile creative, inclusiv crearea de programe de calculator, cresc în punctaj față de grila propusă în urmă cu două săptămâni, care a stârnit nemulțumirea unor consultanți și unor antreprenori.

Astfel, în noua grilă propusă, firmele care activează în domeniul industriilor creative vor fi punctate cu 30 de puncte, la fel ca serviciile și producția, cea mai de sus dreaptă. Tot la industrii creative intră și crearea de programe IT. În grila propusă acum două săptămâni industriile creative erau pe treapta a doua de puncte, cu 20 de puncte, sub producție și servicii.

Mai departe, în noua grilă propusă, comerțul și alte activități au tot 10 puncte.

Thumbnail

De asemenea, a fost eliminată selecția pe principiul „primul-venit-primul servit”, criticată de consultanți și de unii antreprenori.

În schimb, s-a păstrat depunctarea masivă, cu 15 puncte din start, a afacerilor din București și județele Cluj și Ilfov, care au peste 4 IMM-uri la suta de locuitori.

În programul Start-Up Nation 2018-2019, 10.000 de firme mici și mijlocii înființate după data de 30 ianuarie 2017 ar urma să primească finanțări de maximum 200.000 de lei fiecare, de la stat. Perioada de consultare publică ar urma să se încheie la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie.

Potrivit celor mai recente discuții din Comitetul consultativ, înscrierea în program ar urma să se deschidă în noiembrie, ceea ce va împinge implementarea programului mult în anul 2019. De aceea în anul 2019 Guvernul ar trebui să aloce 2 miliarde de lei în bugetul de stat pentru plățile din programul Start -Up Nation 2018.

Proiect OUG SUN Update by Claudiu on Scribd

Citește 3 articole esențiale despre Start-Up Nation 2018-2019

Parallax

Vizualizari
32201
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri