Claudiu Zamfir

Noi fonduri nerambursabile pentru HoReCa: 200.000 EUR pentru firme din stațiunile balneare și balneoclimatice românești (proiect de procedură)

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii ca HoReCa, medical, sportiv, cultural, care operează în stațiuni balneare și balneoclimatice din România, ar putea obține, în anumite condiții, fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de euro fiecare, de la stat, printr-un nou program de finanțare, lansat, marți, în dezbatere publică de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Schema de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice este prevăzută să se deruleze până a finalul anului 2023, cu un buget total de până la 500 de milioane de euro, dar cu condiția să și fie alocat ca atare de guvern.

Un număr estimativ de 2.500 de firme mici și mijlocii românești vor putea beneficia de program. Nu vor fi eligibile și microîntreprinderile, conform proiectului de procedură.

Înscrierile ar urma să se facă online, iar beneficiarii selectați la finanțare ar urma să primească ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de euro fiecare, reprezentând cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA. Astfel, firmele vor trebui și ele să suporte cel puțin 50% din cheltuielile eligibile.

Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Descarcă de AICI propunerea de procedură pentru firmele din stașiunile balneo, împreună cu anexele relevante.

Puteți transmite la MAT propunerile, sugestiile şi opiniile voastre privind proiectul de procedură, în termen de 15 zile, pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro .

Beneficiarii eligibili și codurile CAEN  - ajutoare de 500 milioane euro pentru stațiuni balneare

Solicitanții eligibili vor trebui să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • a) sunt întreprinderi înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis.
 • b) sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităţilor şi arealelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
 • c) sunt întreprinderi mici sau mijlocii.
 • d) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 EUR, echivalent în lei, pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente.
 • e) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvență, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
 • f) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 • g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;
 • h) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;
 • i) mențin pe toată perioada contractuală activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu cel de la depunerea cererii de finanțare, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri (Registrul salariaților din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);
 • j) deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • k) fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a investiţiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.

În plus, în funcție de domeniu de investiții, firmele beneficiare mai trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • a) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5610, 5630.
 • b) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.  În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 5530, 5590.
 • c) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear și/sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva bază/respectivele baze de tratament autorizată/autorizate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 8690, 9329.
 • d) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104.
 • e) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor sportive, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:  9311, 9312, 9313, 9319.
 • f) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de agrement, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 7721, 9321, 9329.

Schema de finanțare pentru stațiuni balneo: activități și cheltuieli eligbile

Tipuri activități eligibile propuse pentru acordarea ajutorului de minimis sunt:

 1. extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a retelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură pe care respectivele societăți comerciale le dețin;
 2.  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală bowling, parc aventură copii și adulți, centre echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;
 3. achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 4. formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser. În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maxim un program de formare profesională pe angajat.

Un beneficiar va putea aplica pentru una sau mai multe activități eligibile.

În funcție de activități și tipul investiției, beneficiarii vor putea face o serie de cheltuieli eligibile din banii de la stat, cum ar fi:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului.
 2. Construcţii şi instalaţii .
 3. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software.
 4. Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.
 5. Organizare de şantier.
 6. Echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare.
 7. Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

Condiție la achiziții: activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi.

 

Parallax

Vizualizari
5400
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri