Claudiu Zamfir

Noi fonduri europene: Max. 100.000 Euro pentru antreprenori cu firme sociale. Descarcă propunerea de Ghid

Thumbnail

Antreprenorii din România vor putea obține fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de întreprinderi sociale, într-o nouă linie de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului în acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

Vorbim despre schema de ajutoare de minimis ”Sprijin pentru înființarea de structuri de economie socială”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Potrivit propuneri de Ghid al solicitantului scoase în dezbatere de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, viitorul apel de proiecte ar urma să pună la bătaie un bget total de 70 de milioane de euro, din care statul ar vrea să ajute la sprijinrea a 550 de întreprinderi sociale.

Banii vor fi disponibili în toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Pașii necesari până la banii europeni

Antreprenorii din domeniul întreprinderilor sociale nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă pentru entități de economie socială, care vor realiza și gestiona proiecte în această linie de finanțare.

Pașii generali ar urma să fie aceștia:

 • Probabil în anul 2018, o serie de organizații vor depune proiecte pentru a deveni administratori de schemă:

- fie entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
 - fie alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, ONG-uri.

 • În urma unor procese de selecție la Autoritatea de management a POCU, vor fi selectați administratorii care vor derula proiece de maximum 3 milioane de euro fiecare, pe o perioadă maximă de 3 ani.

 

 • În cadrul acestor proiecte, administratorii de schemă vor chema și selecta viitorii beneficiari finali (membri ai așa-numitelor grupuri țintă), adică viitorii antreprenori cu înreprinderi de economie socială.

Membrii grupului-țintă vor putea fi:

- Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale;
- Persoane din întreprinderi sociale nou înființate (personal, membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor furnizate de entitățile de economie socială).

 • În aceste proiecte mari, de maximum 3 milioane de euro fiecare, se vor ține cursuri de formare profesională în antreprenoriat și alte astfel de programe de pregătire și vor fi selectați cei cărora li se vor acorda subvențiile sub forma ajtorului deminimis de maximum 100.000 de euro fiecare, pentru înființarea unei întrerinderi de economie socială, în baza unor planuri de afacere.

Banii și condițiile pentru întreprinderile sociale

Pentru a putea primi banii, întreprinderile sociale nou înființate vor trebui să angajeze un anumit număr de salariați, astfel:

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

 

 • Ajutor de minimis de minimum 40.000 euro și mai mic de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.

NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

Prima tranșă a ajutorului de minimis va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială

Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) cel mai târziu la 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 24 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

 

  Ghid Solidar Start-up_draft by Claudiu on Scribd

  Tipuri de întreprinderi sociale

  Întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care  desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:

  a)    societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

  b)    cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  c)    asociaţie sau  fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

  d)    casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

  e)    casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  f)    federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);

  g)    orice alte categorii de persoane juridice;

  Cheltuieli eligibile

  Cu banii nerambursabili obținuți, întreprinderile sociale vor putea face cheltuieli cuprinse în subvențiile pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat), cum ar fi:

  • Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat
  • Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
  • Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
  • Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: cazare, diurna personalului propriu
  • Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
  • Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
  • Achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
  • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
  • Închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
  • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
  • Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
  • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
  • Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
  • Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
  • Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
  • Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
  • Prelucrare de date
  • Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
  • Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
  • Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

  Schema de Minimis by Claudiu on Scribd

  Parallax

  Vizualizari
  6605
  Conţinut
  Parerea ta despre articol
  Adauga comentariu

  - Ultimele știri -

   


    Ultimele știri