Claudiu Zamfir

Finanțări 2024: Nouă schemă de ajutoare de stat pentru firme. 83 domenii CAEN eligibile. București, exclus (proiect)

bani-lei-dreamstime

Firmele care fac investiții eligibile de peste 50 de milioane de lei în România, în hoteluri, spitale private, fabrici de mobilă, producție de textile și alte domenii de producție și servicii vor putea obșine noi ajutoare de stat, printr-o schemă în valoare totală de aproape 2,25 miliarde de lei, propusă de Ministerul Finanțelor, într-un proiect de hotărâre de guvern publicat în consultare, miercuri.

Așa cum arată proiectul de HG, marile companii, care pot face investiții de peste 10 milioane de euro, vor putea lua ajutoarele de la stat.

Viitoarea schemă de ajutor de stat „având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii” necesită aprobarea în Guvern.

Bugetul maxim al schemei ar urma să fie de 2.249.985.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 449.997.000 euro, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2024 - 2026;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2025 - 2032.

Bugetul mediu anual al schemei este de 749.995.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149.999.000 euro.

Numărul total estimat al firmelor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150. Plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

Din acești bani, companiile ar urma să se acode ajutoare de stat companiilor care fac  investiţii „cu impact major în economia românească”, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.

Valoarea maximă a ajutoarelor de stat care pot fi accesate de un beneficiar variază  între 24,75 milioane EUR și 57,75 milioane EUR, în funcție de județul în care se face investiția. De asemenea, intensitatea sprijinului variază între 30% și 70%, iar investitorul va trebui să-și asigure din resurse proprii restul valorii cheltuilelor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Bucureștiul este exclus de la investițiile finanțabile prin acest program.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi.

Cine va putea aplica pentru schema de ajutor de stat-condiții de eligibilitate

Firmele beneficiare ale ajutoarelor de stat vor trebui să întrunească o serie de condiții cumulate, printre care:

 •     Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990,
 •     Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 •     Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 •     Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 •     Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Suplimentar pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, suplimentar față de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 • să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ; e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

83 de coduri CAEN eligibile

Anexa 1 la proiectul de HG cuprinde o listă de 83 de coduri CAEN eligibile la finanțare. Beneficiarii vor trebui să realizeze o investiție inițială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile.

Printre codurile CAEN eligibile se numără:

 • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 3109 Fabricarea de mobila n.c.a
 • 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
 • 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază.
Parallax

Vizualizari
24020
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri