Raluca Abrihan

Cursuri gratuite de afaceri, în noul program EMPRETEC 2018. Descarcă propunerea de procedură

Thumbnail

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii va avea un buget de 504.000 lei, potrivit propunerii de procedură publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Cum ar trebui să funcţioneze în 2018 programul prin care statul vrea să pregătească antreprenorii români prin workshop-uri şi cursuri şi cine se va ocupa de acest program.

Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare denumit în continuare UNCTAD - Geneva, fiind operaţional în 35 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu - se arată în documentul pulicat de Minister.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest Program. MMACA s-a implicat în acest Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD – Geneva.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt:

 • susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

 1. identificarea întreprinzătorilor de succes;
 2. dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

 3. dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

 4. dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;

 5. mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

 6. încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

 7. dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

 8. sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

 9. dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru anul 2018, MMACA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2018 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

2.2. MMACA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Agențiilor pentru imm, atragere de investiții și promovare a exportului , denumite în continuare  AIMMAIPE, a căror listă este prevăzută în anexa nr.2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2018 suma de 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Brașov, Ploiești, Iași, Timișoara, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshop-urilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshop-uri. Onorariile trainerilor nu vor depăși suma de 42000 lei/workshop.

3. Derularea Programului

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Brașov, Ploiești, Iași, Timișoara). Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locatiile vor fi afişate pe site-ul Ministerului.

În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

În cadrul acestui program AIMMAIPE sunt arondate Centrelor EMPRETEC astfel:

 • Centrul Naţional EMPRETEC România: MMACA; AIMMAIPE Ploieşti şi AIMMAIPE Braşov.

 • Centrul Regional EMPRETEC Moldova: AIMMAIPE Iaşi.

 • Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: AIMMAIPE Timişoara.

AIMMAIPE vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshop-urilor astfel:

 • propun împreună cu trainerii locaţiile de desfăşurare a workshop-urilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

 • pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;

 • menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări ale workshop-urilor.

AIMMAIPE organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecăruia din cele 4 AIMMAIPE (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor).

Descarcă mai jos documentul în întregime

Proiect Procedura Unctad Empretec by Adi Iacob on Scribd

Parallax

Vizualizari
1444
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri