Claudiu Zamfir

Apicultorii români încep vineri înscrierile la schema de ajutoare de 10 milioane euro

Thumbnail

Crescătorii de albine vor putea depune, începând de vineri, 19 noiembrie 2021, la APIA, cererile pentru ajutoarele de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada martie-mai 2021 asupra afacerilor  apicole din România.

Sesiunea de înscrieri are loc în perioada 19 - 26 noiembrie 2021, a anunțat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Deschiderea sesiunii se face în baza HG 1219/17.11.2021.

Cererile însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean/al municipiului București. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.

Ghidul solicitantului, formularul de cerere și alte documente necesare pot fi descărcate de pe site-ul APIA.

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine. Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53,25 milioane lei, reprezentând 10,76 milioane euro, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021 (4,9475 lei petru un euro). Banii provin din bugetul de stat.

Apicultorii își vor putea primi banii până pe 31 decembrie 2021.

Cine va putea obține ajutorul: beneficiarii eligibili și condițiile de participare

Ajutorul se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:

  • apicultorii, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;
  • apicultorii, persoane juridice.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările şi completările ulterioare;
  2. să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;
  3. să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI), şi să deţină cod  unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în RUI înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.

Parallax

Vizualizari
2442
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri