Claudiu Zamfir

Ajutoarele de 100 EUR/hectar pentru fermieri: Ordonanța 5/2024, în Monitorul Oficial

Thumbnail

Peste 160.000 de fermieri români ar urma să primească, de la stat, ajutoare de câte 100 EUR/hectar, printr-o schemă de finanțare inițiată de guvernanți, prin Ordonanța 5/2024, care s-a publicat în Monitorul Oficial, pe fondul protestelor unor agricultori.

Ordonanța 5/2024, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, prevede, printre altele:

1. Un grant direct, ca plată compensatorie pe suprafață, care constă în echivalentul în lei a 100 euro/hectar, ce se acordă unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru suprafețe de teren arabil cultivate în toamna anului 2022.

2. Numărul maxim de beneficiari: 162.640 de fermieri.

3. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro.

4. Resursele financiare totale necesare schemei sunt de 1,2 miliarde lei (243,2 milioane EUR), care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

5. Beneficiari eligibili sunt întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, respectiv următorii producători agricoli înregistrați în Registrul agricol și în Registrul unic de identificare, care utilizează suprafețe de teren arabil, individual sau în forme de asociere, în scopul obținerii producției de cereale și semințe oleaginoase:

 • producători agricoli persoane fizice;
 • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016, ;
 • producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată prin Legea nr. 338/2005, cooperativele agricole organizate potrivit prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
 • organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.

6. Lista culturilor:

 • Grâu comun de toamnă
 • Grâu dur de toamnă
 • Triticale de toamnă
 • Secară de toamnă
 • Orz de toamnă
 • Orzoaică de toamnă
 • Ovăz de toamnă
 • Rapiță de toamnă

7. Schema se aplică beneficiarilor pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha inclusiv, pe exploatație, pentru una sau, cumulativ, pentru mai multe dintre culturile menționate.

8. Schema va fi derulată de Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). Beneficiarii eligibili vor depune la centrele județene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București la care sunt înregistrate cererile de plată pe suprafață pentru anul 2023 o cerere de acordare a grantului direct.

Parallax

Vizualizari
4143
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri