Claudiu Zamfir

MFP: Firmele pot depune cereri pentru schema de ajutoare pentru salarii. Ghidul solicitantului

Thumbnail

Firmele pot depune cereri de finanțare într-o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, a informat, vineri, Ministerul Finanțelor, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Este vorba de schema de ajutor de stat în baza H.G.nr.332/2014.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de M.F.P. (instituite în baza H.G. nr. 332/2014 și H.G. nr. 807/2014)  a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

În luna august, prin Hotărârea de Guvern nr.598/2020 a fost revizuită această schemă, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificări prevăd:

- prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare;
- prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;
- eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați;
- introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
- eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat;
- eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;
- stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;
- flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;
- posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;
- flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.
 

Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii:

- Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi.

- Compania nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

  •  în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  •  raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
  •  capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

- Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

- Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

- Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția.

- Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, menţionându-se pe documentație: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Ghidul solicitantului și alte informații și documente necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la rubrica - Formular întrebări.

Parallax

Vizualizari
8781
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri