Claudiu Zamfir

Ajutoare pentru fermieri: Termen de depunere a cererilor, 12 mai 2022

Thumbnail

Fermele românești de vaci, de porci și de păsări pot depune la APIA, până pe data de 12 mai 2022, cereri pentru ajutoarele de stat în valoare totală de 91 milioane euro, în cadrul schemei COVID publicate recent în Monitorul Oficial.

Bugetul total al schemei, de 453.899.000 lei, se asigură din fonduri publice naționale şi este repartizat astfel:  

  •    a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;  
  •    b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;  
  •    c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.  

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la:  

  •    a) Centrele APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;  
  •    b) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;  
  •    c) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.

Cererile se pot  transmite si prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022 - a precizat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.  

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA, AICI.

Legislație: OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

 

Parallax

Vizualizari
2732
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri