Claudiu Zamfir

Bani de la stat pentru PFA și SRL cu afaceri hand-made, să meargă la târgul de la Bran

Thumbnail

Înscrieri online: microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA) și alte  tipuri de afaceri cu produse hand-made pot obține fonduri nerambursabile de la stat pentru a-și acoperi cheltuielile cu transportul și cazarea pentru a participa gratuit la Târgul Național pentru Artizanat și Mestesuguri 2019, care va avea loc la Bran.

Antreprenorii de hand-made interesați să participe la târg cu ajutor de la stat se vor putea înscrie online la selecție, începand cu data de 24 septembrie 2019, ora 10.00, într-o aplicație care va deveni activă atunci, pe site-urile oficiale www.aippimm.ro si www.imm.gov.ro.

Târgul National pentru Artizanat și Mesteșuguri va avea loc în incinta Muzeului Bran din comuna Bran, judetul Brașov, în perioada 27 – 29 septembrie 2019, în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2019.

Bugetul alocat schemei de ajutoare de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 890.000 lei.  Statul spune că vrea să aducă la târg cel puțin 100 de antreprneori hand-made, care vor beneficia de fonduri nerambursabile pentru acoperirea unor cheltuieli de transport și cazare și de participarea gratuită la eveniment.

 

Cine va putea beneficia de ajutorul pentru hand-made 2019:

 • Microîntreprinderile și întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) definite conform Legii nr. 346/2004,
 • Societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte,
 • Persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent,
 • Întreprinderile individuale,
 • Întreprinderile familiale,
 • Asociaţiile profesionale sau fundaţiile care au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

 

Tipurile de ajutor financiar nerambursabil:

Conform procedurii de implementare a programului, beneficiarii selectați vor putea primi de la stat următoarele frme de sprijin:

 • Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în Program.   
 • Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz), precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului.   

Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei. În limita sumei de 2000 lei beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar.

În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier, la Agenția pentru IMM de care aparţine.

TVA este cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar, dacă nu o poate deduce (dacă nu e înregistrat ca plătitor de TVA).

De asemenea, vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/ noapte/ persoană.   

Ce fel de produse sunt admise în program

- Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale. Acestea sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne o componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:   

 • sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;   
 • natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;   
 • cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;   
 • sunt produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale;   

- Produsele de artă populară. Acestea sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.   

Pentru mai multe detalii consultă AICI procedura oficială și anexele.

 

Procedura Artizanat-Mestesuguri 2019 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
2143
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri