Claudiu Zamfir

Salariul minim 2023: brut, net, complet-calcule. Salariul minim în construcții, agricultură, industria alimentară (OUG și HG în Monitorul oficial)

Thumbnail

În Monitorul Oficial au apărut, vineri seara, Hotărârea de guvern 1.447/2022, privind salariul minim pe economie, precum și Ordonanța de urgență 168/2022, așa-numita ordonanță-trenuleț, care stabilește scutiri de taxe pentru 200 de lei din salariul minim, și majorarea remunerației minime în construcții.

Salariul minim 2023 în firmele private, la general

Inclusiv în firmele private, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim de bază crește de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut, conform HG 1.447/2022.

Această modificare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei.

Remunerația va fi de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună.

De majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia 2.181.134 de salariați.

Calcule la salariul minim, cu scutirea de taxe pe 200 lei: Câți bani ia salariatul „în mână”, cât plătește patronul:

Prin OUG 168/2022, publicată în Monitorul Oficial din 9 decembrie 2022, s-a stabilit prelungirea - cu modificări, a facilității fiscale privind scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim:

Art. XXXVII — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
 • b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în același condiții și în
următoarele cazuri:

 • a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilități,
 • b) veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legi

(4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin (1) se diminuează în funcție de:

 • a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
 • b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;
 • c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;
 • d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

De asemenea, noua „ordonanță-trenuleț” prevede, în anul 2023, diminuarea salariului minim cu 200 de lei, în cazul lucrătorilor care au beneficiat de facilitatea fiscală prin care firmele le-au mărit salariul minim în anul 2022 cu 200 de lei, cu scutiri de taxe pe această majorare. Ideea este că suma de 200 de lei care era acordată voluntar de patron peste salariul minim din anul 2022, de 2.550 de lei brut, este inclusă deja în salariul minim pe anul 2023, de 3.000 de lei brut, acordându-se și scutire de taxe pe această parte de 200 de lei.

Astfel, toate firmele vor fi obligate să majoreze salariul minim la 3000 de lei brut, dar cu scutiri de taxe pe 200 de lei. Iată calculele 2022 vs. 2023:

 • În 2022, salariul minim pe economie este de 2550 de lei brut. La acest nivel salarial, angajatul primește un salariu net de 1524 lei, iar firma suportă un cost salarial complet de 2607 lei. Dacă angajatorul a optat pentru majorarea voluntară a salariului minim, angajatul poate primi în mână un salariu net de până la 1724 lei, iar firma suportă un cost salarial de 2807 lei, cu facilitatea introdusă din iunie 2022.
 • În anul 2023, salariul minim pe economie va fi de 3000 de lei brut. Cu scutirea de taxe pe 200 de lei din salariul minim, angajatul va primi în mână un salariu de 1898 lei net, iar firma va suporta în total un salariu complet de 3063 de lei.

Salariul minim în sectorul agro-alimentar

Majorarea salariului minim pe economie, de la 1 ianuarie 2023, nu schimbă în niciun fel salariul minim în sectorul agro-alimentar, în cazul lucrătorilor care beneficiază de scutirile de taxe aplicate, din iunie 2022, acestui domeniu (prin Legea 135/2022).

Astfel, în ferme și în firmele din industria (agro) alimentară, salariul minim se calculează astfel și de la 1 ianuarie 2023:

Astfel, în sectorul agro-alimentar, la condiții normale de muncă, la un salariu minim brut de 3000 de lei, angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2362 de lei, iar angajatorul plătește un cost salarial (salariu complet) de 3068 lei.

Prin noua ordonanță-trenuleț (OUG 168/2022), salariații din agricultură și industria alimentară care NU beneficiau de facilitățile fiscale specifice domeniului (din Legea 135/2022) vor beneficia de salariul minim pe economie de 3000 de lei brut, cu scutirea de taxe pe 200 de lei. Ei vor primi astfel 1863 net, iar firma va suporta în total un salariu complet de 3063 de lei.

Salariul minim în construcții - calcule la brut, net, complet

Prin OUG 168/2022, salariul minim din firmele de construcții crește de la 3.000 de lei brut la 4.000 de lei brut, cu scutirile fiscale specifice domeniului până în 2028 (introduse prin OUG 114/2018).

Astfel, noua ordonață-trenuleț prevede, pentru muncitorii în construcții:

Art. XLI. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

În cazul firmelor de construcții care încalcă obligația de a mări salariul minim de la 3.000 de lei la 4.000 de lei din 2023 facilitățile fiscale specifice salarizării sectorului construcțiilor se vor pierde, iar societățile vor fi și amendate contravențional cu 300 lei - 2.000 lei pentru fiecare caz (cf. Codului Muncii). Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuțiilor sociale și impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități de întârziere.

Calcule 2022 vs 2023- salariul minim în construcții:

 • În 2022, salariul minim brut în construcții este de 3000 de lei. La acest nivel, angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2362 de lei, iar firma de construcții suportă un cost salarial de 3010 lei, fiind aplicate o serie de facilități fiscale.
 • Astfel, de la 1 ianuarie 2023 (până în 2028), salariul minim brut în firmele de construcții va fi de 4.000 de lei. La acest nivel, angajatul va obține în mână un salariu de 3150 de lei net, iar firma va suporta un salariu complet de 4.013 lei.

Practic, firmele de construcții vor suporta o creștere de peste 33% a costruilor salariale cu salariul minim de la 1 ianuarie 2023 față de anul 2022.

Parallax

Vizualizari
73276
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri