Claudiu Zamfir

Ghid ANAF pentru casele de marcat cu jurnal electronic. Cum se ia numărul unic de identificare. Cum e la taxi

Thumbnail

Firmele care vor fi obligate să folosească noile case de marcat cu jurnal electronic au acum la dispoziție un ghid realizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în care se arată, printre altele, pașii prin care se obține numărul unic de identificare, inclusiv pentru taxiuri.

Ghidul ANAF se adresează:

 • utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale,
 • producătorilor/importatorilor/persoanelor juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorilor autorizaţi;  
 • unităților acreditate pentru service.

Utilizatorul sau reprezentatul/ împuternicitul acestuia solicită emiterea "Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" prin depunerea unei cereri.

Cererea se poate depune:

 • în format hârtie
 • direct la biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent;
 • prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data depunerii fiind dataînregistrării în evidența biroului (compartimentului) competent în soluționarea cererii;
 • în format .pdf inteligent. La data publicării acestui Ghid, facilitatea era încă în curs de implementare.
 • prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual.

Cererea depusă direct la organul fiscal competent sau transmisă prin poștă, trebuie să fie completată (preferabil tehnoredactată) înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Utilizatorii pot solicita "Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" organului fiscal (Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov) în a cărui rază teritorială urmează să fie instalate aparatele.

Biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) desfășoară activitate inclusiv la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, altele decât cel în care se află sediul direcției generale regionale.

Recomandarea ANAF: Pentru soluționarea eficientă și rapidă, adresați cererea birourilor (compartimentelor) avize şi autorizaţii (case de marcat) de la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, inclusiv cel în care se află sediul Direcției generale regionale.

Indiferent de formatul în care este completată și de modalitatea de transmitere, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în copie certificată cu originalul:

 • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic
 • fiscal;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau după caz, contractul de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că, la expirarea contractului de leasing, se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
 • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
 • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

De asemenea, la cerere se mai anexează:

 • declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi,
 • dacă cererea a fost depusă prin împuternicit, împuternicirea în original.
 • În situația în care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat în activitatea de taximetrie, la cerere se anexează și declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi.

Pentru cererile comunicate în format .pdf inteligent, prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, documentele de mai sus se transmit in copie, prin atașarea în fișier.

Poate fi vizualizat mai jos si descărcat de la finalul articolului Ghidul ANAF cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și la emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare în etapa preoperaționalizare Registru:

Ghid Case Marcat by Claudiu on Scribd

Termenele pentru casele de marcat cu jurnal electronic

Reamintim că, în luna mai, Guvernul a aprobat ordonanța de urgentă care prevede acordarea unui termen de grație de 3 luni în care nu se aplică  sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fără a modifica însă și termenele obligatorii de dotare, a informat Ministerul Finanțelor într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Actul normativ prevede amânarea cu 3 luni a aplicării unor sancțiuni, după cum urmează:

 • sancțiunea prevăzută de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, se aplică în cazul contribuabililor mari sau mijlocii începând cu 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, iar în cazul contribuabililor mici începând cu  1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018.

 

 • sancțiunea prevăzută de lege pentru comercializarea de către distribuitorii autorizați a vechilor aparate de marcat, se aplică începând cu 1 noiembrie 2018  în loc de 1 august 2018, astfel încât, dacă va fi cazul, operatorii economici care își deschid noi afaceri sau puncte de lucru să  poată achiziționa un aparat de marcat, în caz contrar aceștia  riscând blocarea activității.

Documentul mai prevede prelungirea cu 3 luni, până la data de 31 octombrie 2018, a termenului limită până la care își mențin valabilitatea avizele/autorizațiile privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă jurnal.

 

Cine va trebui să aibă casă de marcat cu jurnal electronic

Conform OUG nr.28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel că operatorii economici care vând bunuri cu amănuntul sau prestează servicii direct către populație au  obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

De la această obligație sunt exceptate încasările realizate din următoarele activități ( art 2 din OUG nr. 28/1999):

 • a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 • d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 • f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 • k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet
 • l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Citește și:

Parallax

Vizualizari
31692
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri