Claudiu Zamfir

Rezultate Măsura 1-2022: Lista beneficiarilor care primesc microgranturi de câte 5.000 EUR

Thumbnail

Un număr de 9.878 beneficiari eligibili vor primi microgranturi de câte 5.000 de euro în cadrul Măsurii 1 a schemei de ajutoare de stat pentru sectorul agroalimentar prin ordonanța de urgență 61/2022, lista contractelor de acordare a fondurilor europene care vor fi plătite fiind publicată de APIA.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, „efectuează plata sumei de 49.389.002 euro pentru cei 9.878 beneficiari eligibili ai ajutorului de stat” din cadrul Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, instituită prin Ordonanța de Urgență nr.61/06 mai 2022, potrivit unui anunț oficial al MADR.

Descarcă de AICI lista beneficiarilor care primesc microgranturile de la APIA.

Reamintim că, în perioada 27- 31 mai 2022, pe portalul de granturi IMM Recover, s-au înscris 32.153 de solicitanți la Măsura 1- microgranturi pentru sectorul agro-alimentar, din schema de ajutor de stat pentru sectorul agroaliomentar.

Bugetul alocat, de 50 de milioane de euro, ajungea pentru primii 10.000 de solicitanți  eligibili, pe principiul primul venit-primul servit. Din cei 10.000 de beneficiari eligibili, care au fost selectați la finanțare în urma pre-evaluării automate, un număr de 112 solicitanți au ratat semnarea contractelor de finanțare, pierzând o sumă totală de 560.000 de euro.

Astfel, 9.888 de beneficiari au semnat contractele de finanțare până la termenul de 30 iunie 2022.

Mai bine de o lună, oamenii au așteptat să mai fie verificați o dată la APIA și să li se autorizeze la plată ajutoarele de stat.

Iată că între timp, în urma verificărilor suplimentare, s-au mai pierdut 10 finanțări, în valoare de 50.000 de euro în total, fiind autorizați la plată 9.878 beneficiari eligibili.

La Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 de euro din schema de ajutoare de stat IMM Agri-Food, beneficiarii eligibili mai au de așteptat ca Guvernul să efectueze rectificarea bugetară și să le aloce fondurile pentru plăți. Inițial, rectificarea bugetară era anunțată pentru începutul lunii august, dar negocierile din coaliția de guvernare și din Guvern se mai prelungesc.

Microgranturi 2022 - ce urmează pentru beneficiarii Măsurii 1-2022

Cei 9878 de beneficiari ai Măsurii 1-2022 trebuie să aibă grijă mai departe să se încadreze în cheltuielile eligibile și să nu uite nici de raportul de progres de la finalul implementării proiectului, conform Ghidului solicitantului.

Extrase din Ghidul Măsurii 1-microgranturi:

6.2

(5) După semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, APIA Centrul județean efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și încarcă în aplicația electronică (SVAP și IMM Recover) ordinele de plată.

(6) Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres (model anexa nr. 6) privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM POC/MADR/APIA/APIA - CJ să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.

(7) Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat și alocația financiară nerambursabilă acordatăva fi recuperată, împreună cu dobânzile accesorii aferente, în cazul în care beneficiarul a plătit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3(1). Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat, elaborată de APIA care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat;

(9) Toate plăţile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar ale cheltuielilor eligibile.

(10) Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de 5000 de euro, respectiv 24.739 lei

(11) Toate termenele prevăzute în prezentul ghid se calculează astfel:

a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

Măsura 1-2022: cheltuieli eligibile

Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Alte condiții privind cheltuielile:

 • Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
 • Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, doar dacă este nerecuperabilă.
 • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
 • Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri
 • NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
 • In cadrul acestei măsuri, NU fac parte din categoria Capital de lucru și NU sunt eligibile a fi decontate  din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de  transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

Cursul valutar folosit este cursul info/euro aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei pentru 1 euro.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
19148
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri