Claudiu Zamfir

Granturi IMM 2024: Câte 300.000-3 milioane EUR pentru firme din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman. Perioada de înscrieri și ghidul oficial

granturi IMM.jpg

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia, cu afaceri diverse, de la construcții, IT și cabinete medicale până la hoteluri, spălătorii auto și ateliere de mobilă, vor putea obține noi granturi, de câte 300.000-3 milioane EUR pe proiect, printr-o nouă linie de fonduri europene lansată oficial prin Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a publicat, vineri, Ghidul solicitantului, lista domeniilor CAEN eligibile și celelalte anexe necesare pentru accesarea finanțării „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”.

Firmele eligibile vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySIMIS2021 în perioada 30 aprilie 2024, ora 08:00  - 31 iulie 2024, ora 14:00, pentru apelul de proiecte cu codul: PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 .

Finanțarea este disponibilă pentru investiții în cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia:

 •     Argeș,
 •     Călărași,
 •     Dâmbovița,
 •     Giurgiu,
 •     Ialomița,
 •     Prahova,
 •     Teleorman.

Vori primi finanțare microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderile mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Apelul de proiecte are disponibil un buget total de 144 milioane EUR (712.555.200 lei), din care 85% sunt fonduri europene și 15% de la bugetul de stat. Bugetul total este format din ajutoare regionale de stat în valoare de 117.647.058,82 EUR (582.152.941,18 RON) și ajutoare de minimis de 26.352.941,18 EUR (130.402.258.82 RON).

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține fonduri nerambursabile de minimum 300.000 EUR/proiect și maximum:

 •  500.000 EUR, dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile; sau
 • 3.000.000 EUR, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 EUR.

Grantul este compus din ajutor de minimis și ajutor regional de stat.

Componenta de ajutor de minimis este de max. 200.000 de euro/proiect (cumulul ajutoarelor de minimis din ultimii 3 ani nu poate depăși 300.000 euro). Intensitatea ajutorului de minimis acoperă 100% cheltuielile eligibile aferente acestui tip de sprijin, ceea ce înseamnă că beneficiarul nu trebuie să aducă cofinanțare proprie la acestea.

Componenta de ajutor regional de stat are intensitate de max. 60-75%, în funcție de județul de implementare și de dimensiunea firmei (microîntreîrinderile și firmele mici primesc beneficiază de intensitate mai mare a sprijinului decât firmele mijlocii). Astfel, beneficiarii trebuie să suporte cofinanțare proprie de min. 25-40% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestui sprijin.

ADR Sud-Muntenia estimează că 150 de IMM-uri vor fi finanțate prin acest apel de proiecte.

Acesta este a doua linie de finanțare pentru mici afaceri lansată de ADR Sud-Muntenia, după cea cu granturi de 50.000-200.000 EUR pentru microîntreprinderi și firme mici.

Beneficiari eligibili: condiții pentru firmele care vor granturile IMM Sud-Muntenia

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate cumulate, printre care:

1. Să fie societăți sau societăți cooperative non-agricole, înregistrate în scop fiscal, cel târziu până la prima plată, în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din TFUE, cu modificările și completările ulterioare:

 • Întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 • Întreprindere mică este o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR, echivalent în lei.
 • Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.

4. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.

5. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

6. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru. În situația în care finalizarea investiției survine anterior momentului primei plăti, solicitantul se va angaja să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel puțin la momentul primei plăți a ajutorului.

Domenii finanțate în Sud-Muntenia: Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 15 la Ghidul solicitantului cuprinde o listă de peste 200 de coduri CAEN eligibile la finanțarea de câte 300.000-3 milioane EUR pentru firme, în regiunea Sud-Muntenia.

Dintre acestea am enumerat doar o mică parte din domeniile eligibile:

 • 6201    Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 1392    Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 2041    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
 • 2053    Fabricarea uleiurilor esenţiale
 • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 8622    Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 8623    Activităţi de asistenţă stomatologică
 • 4520    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 4120    Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

Sau

b) În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

 • codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca, la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.

sau

 • codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca, la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Fonduri europene 2024 în regiunea Sud-Muntenia- investiții eligibile:

 1.     Activităţi specifice updatării tehnologice ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii.
 2.     Activităţi specifice economiei circulare (spre exemplu revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc).
 3.     Activităţi specifice internaţionalizării (spre exemplu acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).
 4.     Activităţi specifice certificării şi omologării produselor şi serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție).
 5.     Activităţi de digitalizare a întreprinderilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).
 6. Activităţi de comunicare şi viziblitate.

---

Citește și:

Fonduri UE 2024: Ajutoare de 50.000-200.000 EUR pentru firme micro și mici din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman. Perioada de înscrieri și ghidul de finanțare

Parallax

Vizualizari
7437
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri