Claudiu Zamfir

Granturi IMM de câte 100.000-500.000 EUR pentru cercetare-dezvoltare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita. Ghidul și domeniile CAEN propuse

bani-euro-computer-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține noi granturi IMM de câte 100.000-500.000 EUR pe proiect, pentru investiții de cercetare-dezvoltare, inclusiv salariile cercetătorilor, în domenii de business diverse, de la IT și medicină până la construcții și arhitectură.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat în dezbatere publică un proiect de Ghid al solicitantului pentru Intervenția 1.3.1 Trecerea de la idee la piață – sprijin pentru IMM din cadrul Priorității 1  O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă.  Linia de finanțare face parte din Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru) 2021-2027.

 

Beneficiarii sunt firme micro, mici și mijlocii care fac investiții îm cele 6 județe ale regiunii Centru:

 • Brașov,
 • Sibiu,
 • Alba,
 • Mureș,
 • Covasna,
 • Harghita.

Bugetul total al acestei linii de finanțare este de 8,74 milioane EUR (din care 7,43 milioane EUR sunt de la Uniunea Europeană, iar 1,31 milioane EUR, de la bugetul de stat).

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține granturi IMM de câte 100.000 - 500.000 EUR pe proiect, sub formă de ajutor de stat și ajutor de minimis.

Partea de ajutor de minimis are intensitate 100%, adică beneficiarul nu este obligat să participe cu nimic la valoarea cheltuielilor eliguibile aferente acestui tip de ajutor. Valoarea maximă a ajutorului de minimis este de 200.000 de euro în cadrul unui proiect.

Pentru partea de ajutor regional de stat, antreprenorii trebuie să contribuie și ei cu cofinanțare proprie de 20%-50%, în funcție de dimensiunea firmei, județul de implemenatre a investiției și de natura activităților din proiect.

Astfel, se funanțează activități de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate și investiții inițiale pentru inovare.

În cadrul proiectelor, din fondurile europene vor putea fi finanțate inclusiv salariile cercetătorilor și a personalului implicat în proiect (max. 20% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Poți trimite propuneri de îmbunătățire a ghidului prin completarea tabelului de observații și propuneri pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro,  până la data de 22.12.2023.

Beneficiari eligibili: IMM, startup-uri și firme spin-off

Conform propunerii de ghid, beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

1. Solicitantul este societate, respectiv societatea cooperativă, care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi), din mediul urban sau din mediul rural, care are în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..).
2. Activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie obiectul principal de activitate.

3. Sunt eligibile inclusiv startup-urile si spin-off-urile definite mai jos:

 • Startup: întreprindere, înființată in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
 • Spin-off: întreprindere înfiinţate, la momentul depunerii cercerii de finantare, pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Lista Codurilor CAEN eligibile

Anexa 3 la proiectul de Ghid al solicitantului cuprinde o listă de 241 de coduri CAEN propuse a fi eligibile la finanțările europene pentru cercetare-dezvoltare în Reagiunea Centru. Dintre acestea, enumerăm numai o mică parte:

 • Activități de editare a jocurilor de calculator 5821
 • Activități de editare a altor produse software 5829
 • Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client) 6201
 • Activități de consultanță în tehnologia informației 6202
 • Activități de asistență spitalicească 8610
 • Activități de asistență medicală general 8621
 • Activități de asistență medicală specializată 8622
 • Activități de asistență stomatologică 8623
 • Activități de arhitectura    7111
 • Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4120
 • Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4221
 • Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4222
 • Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 4299

Tipuri de investiții eligibile

Tipuri de investiții eligibile pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (cercetare industrială; dezvoltare experimentală; studii de fezabilitate):

- Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD, etc), modernizarea si extinderea/ schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;

- Sustinerea activitatii de CD prin :

 •  Costuri cu personalul: Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de cercetare, in limita a maxim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile (cheltuieli cu cercetători, tehnicieni și alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajaţi în proiect);
 • Costuri cu obiectele de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală , în limita a a 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare ) Investiții aferente cercetării contractuale, cunoștinţelor și brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanţă și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect de CD.
 • Pentru realizarea obiectivului proiectului este obligatoriu a se include activitati de dezvoltare experimentală in IMM.

Tipuri de investiții eligibile prin ajutor de stat regional:

- Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii avand ca scop introducerea în producție și lansarea pe piață (“go to market”) a produsului si/sau procesului, tehnologiei, serviciului rezultat în urma cercetării-dezvoltarii.

- Dotarea spațiilor de producție/servicii cu active corporale, necorporale avand ca scop introducerea în producție și lansarea pe piață (“go to market”) a produsului si/sau procesului, tehnologiei, serviciului rezultat în urma cercetării-dezvoltarii.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

- obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
- detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
- servicii de consultanţă și de asistenţă în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizaţii de cercetare și de diseminare a cunoștinţelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare.
- activitati de promovare a produsului/ tehnologiei/ serviciului nou obtinut:

 • Activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). Taxele de participare la aceste evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.
 • Activitati de participarea la targ/expozitie/salon din Romania, în calitate de expozant).
 • Campania de marketing si promovare: Promovarea prin Radio sau TV.
 • Instruirea angajaților - vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
4153
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri