Claudiu Zamfir

Înscrieri online 2023-2024: Granturi de digitalizare IMM, de 15.000-200.000 EUR, pentru firmele din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Ghidul de finanțare oficial

bancnote-euro-computer-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile vor putea obține granturi IMM de câte 15.000-200.000 de euro pe proiect, în cele 6 județe ale Regiunii Centru, prin noua linie de finanțare pentru digitalizarea activității, pentru care s-a decis oficial perioada de înscrieri online și s-a publicat Ghidul solicitantului cu anexele necesare.

UPDATE 30.11.2023: ADR Centru a dat un corrigendum pentru a îndrepta o eroare materială din lista codurilor CAEN eligibile: corect este „120 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849”.

---

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre finanțările de digitalizare IMM din Regiunea Centru. Acum, Agenția penru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a publicat ghidoul oficial Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027.

Firmele vor putea depune cererile de finanțare în sistemul online MySMIS2021 în perioada 15.12.2023 ora 12:00 – 15.05.2024 ora 12:00.

Este vorba despre investiții în județele Regiunii Centru:

 • Alba,
 • Brașov,
 • Covasna,
 • Harghita,
 • Mureș,
 • Sibiu.

Pe scurt, vor putea primi finanțare firme non-IT, care au cel puțin 1 angajat și cel mult 249 de angajați. Grila de punctaj (anexa 4 la Ghid) favorizează firmele cu cel puțin 3 angajați.

Bugetul total al schemei este de 32.014.709 euro (reprezentând 27.212.503 euro finanțare europeană și 4.802.206 euro de la Bugetul de stat).

Din acești bani se vor acorda ajutoare de minimis de câte 15.000-200.000 EUR pe proiect. Intensitatea sprijinului este de maximum 90%, ceea ce înseamnă că antreprenorul va pune de la el cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile și toate cheltuielile ne-eligibile.

Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis al prezentei scheme este de 2.134 de firme.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk oferă gratuit informații referitoare la Programul ”Regiunea Centru”, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererilor de finanțare, putând fi contactați la e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau prin completarea formularului de solicitare de informații disponibil AICI.

A NU se confunda cu granturile IMM de digitalizare, de câte 20.000-100.000 EUR, care se acordă prin PNRR.

Granturi IMM de digitalizare: Beneficiari eligibili

Conform ghidului solicitantului, beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. Solicitantul este societate înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990.

2. Firma este IMM, în sensul Legii 346/2004: mai puțin de 250 salariați, cifră de
afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii  cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019.

4. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022. Chiar dacă solicitantul nu a înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare, acest criteriu de eligibilitate este considerat îndeplinit în condițiile în care solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul 2019. Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).â

5. Numărul minim de angajați:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

sau

 • Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriul alternativ atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și în cadrul etapei contractuale.

6. Acest apel de proiecte se adresează doar solicitanților cu activități în afara domeniilor aferente TIC.

7. Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Centru:

 • mediul urban sau rural pentru întreprinderile mici sau mijlocii (10-249 salariați);
 • mediul urban pentru microîntreprinderi (1-9 salariați).

Ajutoare pentru firme în Regiunea Centru: Lista codurilor CAEN eligibile la digitalizare IMM

Anexa 3 la Ghidul solicitantului cuprinde 222 de domenii CAEN eligibile, printre care:

 • Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a    4299
 • Lucrari de instalatii electrice    4321
 • Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat    4322
 • Lucrari de tamplarie si dulgherie    4332
 • Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri    4334
 • Intretinerea si repararea autovehiculelor    4520
 • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare    5510
 • Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată    5520
 • Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere    5530
 • Alte servicii de cazare    5590
 • Activităţi de întreţinere corporală    9604
 • Activități de asistență medicală general    8621
 • Activități de asistență medicală specializată    8622
 • Activități de asistență stomatologică    8623
 • Fabricarea de mobilă n.c.a.    3109

Granturi IMM în regiunea Centru: cheltuieli eligibile

Lista de cheltuieli eligibile cuprinde printre altele:

 1. Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă;
 2. Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;
 3. Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale);
 4. Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);
 5. Alte tipuri de software disponibile pe piață sau create la comandă, necesare în activitatea solicitantului, care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului;
 6. dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică;
 7. dispozitive și echipamente aferente e-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc.;
 8. echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;
 9. orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.
 10. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;
 11. Costurile cu serviciile de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului - pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de cost unitar;
 12. Costurile cu serviciile de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 13. Costurile cu serviciile de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului, inclusiv cheltuielile pentru elaborarea planului de digitalizare;
 14. Costurile cu serviciile pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate
 15. Costul cu auditul financiar
 16. Costurile cu auditul de maturitate digitală
Parallax

Vizualizari
8410
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri