Claudiu Zamfir

Ghid consolidat 4.1.1-Bis: Noi ajutoare de câte 50.000-500.000 EUR pentru firme românești de construcții, industrie alimentară, patiserie

Thumbnail

S-a publicat Ghidul solicitantului, în forma consolidată după consultarea publică, pentru fondurile europene de câte 50.000-500.000 de euro destinate unor IMM-uri din industria alimentară panificaţie, patiserie, construcţii și alte domenii, în cadrrul Acțiunii 4.1.1-POC Bis.

UPDATE 02.09.2022: MIPE a publicat din nou aceeași variantă de proiect de ghid consolidat, cu grilă diferită de cea din OUG 113/2022, cu mențiunea că „varianta finală a Ghidului va fi aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și fondurilor europene”.

UPDATE. Între timp, documentul a dispărut de pe site-ul MIPE. Noroc că l-am salvat și îl putem publica AICI, exportat în format PDF. Din câte se pare, sunt anumite modificări, inclusiv la grila de punctaj, care contrazic Ordonanța de urgență 113/2022, prin care s-a instituit schema.

---

Abia s-au finalizat înscrierile la ajutoarele de minimis și de stat de la Acțiunea 4.1.1-POC, iar acum urmează un fel de extensie a acestei linii de finanțare, denumite 4.1.1-POC Bis.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene vrea să lanseze apelul de proiecte 4.1.1-POC Bis pe 28 septembrie 2022 și și să înceapă contractarea IMM-urilor care vor fi selectate pe 21 octombrie. Între timp, joi, 1 septembrie 2022, MIPE a publicat forma consolidată a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC Bis, cu anexele relevante.

IMM-urile eligibile vor putea obșine ajutoare de stat între 50.000 și 500.000 de euro, pentru investiții. În forma aceasta a ghidului, se menșionează un buget de 290 de milioane de euro pentru această linie de finanțare, deși anterior a fost invocat un buget de 300 de milioane de euro.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 179.070.298 euro (echivalentul a  883.568.664,39 lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022, respectiv 1 euro =  4,9342 RON), din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată după cum urmează:

    • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În implementarea acestui apel vor fi acordate fonduri prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, suma până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 290.000.000 euro - spune MIPE în ghidul consolidat.

Lista codurilor CAEN eligibile, cofinanțarea minimă pe județe și pe dimensiunea firmelor, precum și grila de punctaj erau prevăzute în Ghid, dar și în anexele la la OUG 113/2022, prin care s-a instituit schema.

În ghidul consolidat publicat și retras joi, apare o grilă de punctaj diferită de cea din OUG 113. De exemplu, în ghidul consolidat se acordă până la 30 de puncte pentru firmele cu rată a profitului între 0 și 10% pe anul 2021. Astfel, de la 0 profit în sus se acordă câte 1 punct pentru fiecare procent de profit în plus, iar valoarea indicatorului ratei profitului se înmulțește cu 3 p. Cei care au peste 10% profit iau 30 p.

În schimb, în grila din OUG 113/2022, se acordă 30 p pentru firmele cu profit operațional peste 30% din cifra de afaceri pe anul 2021.

Ca tehnică legislativă, un ghid nu poate contrazice ordonanșa de urgență. Orice modificare la OUG 113/2022 se poate face de către Guvern, prin altă ordonanță, sau de către Parlament, prin legea de aprobare a OUG.

Iată grila de punctaj din anexa la Ghidul consolidat publicat și retras de MIPE joi:

Thumbnail

Ghidul consolidat mai detaliază grila de punctaj astfel:

 

Reguli pentru comunicatele de presă obligatorii: mass media (inclusiv online) relevante

Alături de ghidul consolidat s-a publicat și modelul de contract de finanțare, care are anexa 3, referitoare la „măsurile de informare, comunicare și publicitate”.

 Potrivit prevederilor, beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.

De asemenea, la începutul şi la finalizarea unui program/ proiect, „vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site) anunţuri sau comunicate de presă”.

„Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):
    • Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
    • Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
    • Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.
    • Menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.

Notă: În cazul în care există, sigla proiectului/ beneficiarului va fi aşezată conform indicațiilor din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, secţiunea - Reguli generale de identitate vizuală.

StartupCafe.ro publică anunțuri/comunicate de presă necesare în proiectele europene. Preț: 150 EUR (fără TVA)/comunicat. Comenzi la contact@smilemedia.ro

Oferta noastră completă, AICI.

---

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
15380
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri