Claudiu Zamfir

Fonduri UE: Statul cheamă urgent băncile private în ajutor, să termine programele de granturi IMM POC 4.1.1, 4.1.1 Bis și Digitalizarea IMM. Dobânzi și comisioane

bancnote-euro-dreamstime

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu mai face față, cu resursele umane pe care le are, la verificarea proiectelor antreprenorilor IMM, iar acum cere ajutor urgent din partea băncilor private, să se implice în verificări preliminare, pre-finanțare, rambursare și plăți către firme, pentru ca România să evite pierderea de fonduri UE de ordinul sutelor de milioane de euro. Vor fi și credite pentru IMM-uri, să-și poată implementa proiectele europene, cu dobânzi și comisioane convenite de de bănci cu statul.

Vorbim aici despre Acțiunile POC 4.1.1 și 4.1.1-Bis, din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, la care se adaugă Programul pentru Digitalizarea IMM-urilor, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, adică 1 miliard de euro și aproape 8.000 de IMM-uri beneficiare, cumulate în toate cele 3 linii de finanțare destinate microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii românești.

La POC 4.1.1 și 4.1.1-Bis - granturi IMM de câte max. 200.000-500.000 EUR - proiectele sunt deja depuse de antreprenori, de anul trecut, și au fost selectați la finanțare o parte din beneficiarii eligibili, dar MIPE mai are de lucru deja în partea de contractare. La Programul de Digitalizare a IMM - granturi IMM de max. 100.000 EUR fiecare-, deschiderea apelului de proiecte s-a amânat până pe 15 februarie 2023.

Acum, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cere ajutorul băncilor comerciale, „să completeze resursele tehnice și de personal ale structurilor de specialitate implicate din cadrul MIPE”.

MIPE vrea ca băncile să se implice „nu numai în derularea plăților prin conturile beneficiarilor”, ci și în: „verificări preliminare efectuate asupra cererilor de transfer, prefinanțare, rambursare și plată ale acestora”.

Altfel, „procesele aferente absorbției fondurilor menționate pot suferi întârzieri semnificative, de natură să determine dezangajarea sumelor alocate de la bugetele Uniunii Europene, adică la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României” - se plânge ministerul condus de Marcel Boloș.

Pentru asta, e nevoie ca Guvernul să adopte o ordonanță de urgență care să stabilească un  „cadru de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”.

Acest cadru ar urma să „conducă la accelerarea verificării cererilor beneficiarilor și plata la timp a sprijinului financiar către aceștia în condițiile asigurării unui management financiar eficient al fondurilor angajate” - crede MIPE.

În plus, MIPE va face și un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică - ICI București, pentru ca ministerul să primească asistență tehnică de specialitate în procesul de evaluare a soluțiilor de digitalizare cu un grad înalt de complexitate, implementate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR.

Totuși, chiar dacă vor fi întârzieri și România va pierde bani europeni prin dezangajare din anul 2024, beneficiarii Acțiuni 4.1.1-POC declarați câștigători în urma contestațiilor își vor primi ajutoarele, de la bugetul de stat.

Ce vor face băncile partenere cu MIPE:

Cadrul legal instituit prin ordonanța de urgență propusă va permite desfășurarea unui flux financiar și tehnic în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor de finanțare gestionate de MIPE, astfel:

 1. MIPE alimentează contul de tranzit deschis la fiecare partener bancar cu 50% din totalul ajutorului financiar nerambursabil aferent contractelor de finanțare ale beneficiarilor arondați partenerului bancar respectiv;
 2. Partenerul bancar, prin personalul desemnat, efectuează verificarea preliminară a cererilor de prefinanțare / plată / rambursare / transfer depuse de beneficiarii de finanțare, în vederea avizării plăților solicitate de aceștia;
 3. Autoritatea de management / Coordonatorul de reformă și investiții efectuează propriile verificări conform procedurii de autorizare a cheltuielilor, autorizând plata sumelor aferente cererilor de prefinanțare/plată/rambursare/transfer verificate;
 4. În baza sumelor autorizate la plată, autoritatea de management / coordonatorul de reformă și investiții întocmește periodic un borderou de ordonanțare la plată pe care îl transmite partenerului bancar;
 5. În baza borderoului de ordonanțare, partenerul bancar virează sumele aferente către beneficiarii identificați în borderou, în conturile lor speciale;
 6. Beneficiarii utilizează sumele virate conform prevederilor contractelor de finanțare și, în situația nerespectării prevederilor contractuale și/sau legale, la solicitarea autorității de management/coordonatorului de reformă și investiții, restituie către MIPE sumele neeligibile/plătite necuvenit;
 7. Partenerul bancar solicită autorității de management / coordonatorului de reformă și investiții alimentarea contului de tranzit până la concurența cu suma totală rămasă de plată către beneficiarii aferenți partenerului bancar respectiv, atunci când soldul contului de tranzit atinge 10% din suma inițială plătită de autoritatea de management / coordonatorului de reformă și investiții
 8. Autoritatea de management / coordonatorul de reformă și investiții verifică solicitarea de alimentare a contului de tranzit și virează partenerului bancar sumele solicitate;
 9. După finalizarea plăților, conform contractelor de finanțare, către beneficiarii alocați partenerului bancar, acesta din urmă virează către MIPE soldul neutilizat al contului de tranzit.

MIPE a discutat deja cu băncile și „este considerat rezonabil” un comision de administrare de 0,15% calculat din valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat de beneficiari prin cererile de prefinanțare, plată, rambursare sau transfer, la nivelul fiecărui contract de finanțare gestionat, pentru care vor fi prestate serviciile de fiecare partener bancar.

Pentru acest serviciu, băncile vor fi plătite din Programul operațional Asistență Tehnică 2014-220, pentru operațiunile privindu-i pe beneficiarii Acțiunilor 4.1.1 și 4.1.1 bis. Pentru operațiunile aferente beneficiarilor PNRR, băncile vor fi plătite de la bugetul de stat.

Credite pentru firme, dobânzi și comisioane

Vor fi și împrumuturi bancare pentru IMM-urile care au nevoie de bani să-și implementeze proiectele, până la deconturi. În relația sa comercială cu clientul beneficiar de fonduri externe nerambursabile, în ceea ce privește acordarea de credite în vederea asigurării resurselor financiare necesare implementării proiectelor, banca parteneră va respecta următoarele condiții:

 • a) dobânda la credit acordat clientului beneficiar: ROBOR la 6 luni + maximum 3,5%;
 • b) dobânda la credit acordat clientului beneficiar: EURIBOR la 3 luni + maximum 3%
 • c) comision de analiză credit: maximum 0,5%, din valoarea creditului;
 • d) comision de gestiune: maximum 1% din valoarea creditului;
 • e) cumulat alte comisioane: maximum 1% din valoarea creditului;  
 • f) garanții: ipoteca asupra bunurilor/echipamentelor achiziționate în cadrul programului și după caz, în completare, garanții din partea fondurilor de garantare. În cazuri excepționale vor fi solicitate și alte tipuri de garanții, însă acestea vor trebui specificate în oferta partenerului bancar;
 • g) perioada de analiză și emitere a deciziei cu privire la creditul punte/creditul de cofinanțare: maximum 20 zile lucrătoare de la depunerea de către beneficiar a documentației complete de solicitare a creditului.

Aceste condiții NU se vor aplica și creditelor acordate clienților beneficiari înainte de intrarea în vigoare a relației contractuale între MIPE și partenerul bancar, prevăzute de viitoarea ordonanță de urgență.

Parallax

Vizualizari
7805
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri