Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Perioada de înscrieri și ghidul, la granturile IMM de 200.000-4 milioane EUR pentru firmele din județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, prin PR Vest 1.3B

 harta-romania-judete-bani-euro

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii Vest pot obține granturi de câte 200.000-4 milioane de euro pentru afaceri în domenii diverse, de la hoteluri, restaurante sau săli de fitness la construcții, mobilă ori confecții, printr-o nouă schemă de fonduri europene pentru care s-au stabilit oficial Ghidul de finanțare și perioada de înscrieri.

Pe StartupCafe.ro, am mai scris despre schema de fonduri europene 1.3.B-Sprijin pentru IMM-uri, iar acum Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat oficial Ghidul solicitantului cu anexele și perioada de depunere a proiectelor.

Firmele interesate vor putea depune proiectele pentru finanțare, în sistemul electronic MySMIS2021, în perioada 1 august 2024, ora 12.00 - 31 august 2024, ora 12.00, în cadrul apelului de proiecte PRV/264/PRV_P1/OP1/RSO1.3/PRV_A13 .

Pe scurt, vor putea obține granturi microîntreprinderile (max. 9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural, precum și întreprinderi mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural, în cele 4 județe ale regiunii Vest:

 • Arad,
 • Timiș,
 • Hunedoara,
 • Caraș-Severin.

Bugetul disponibil este de 41.250.000 EUR (205.293.000 lei), din care 35.062.500 euro de la Uniunea Europeană și restul de la bugetul de stat.

Din acești bani, firmele vor putea obține fonduri nerambursabile sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat regional, astfel:

 • câte 300.000 - 4.000.000 EUR pe proiect, pentru domeniul producției;
 • câte 200.000 -1.000.000 euro pe proiect, în domeniul serviciilor.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional variază între 50% și 70% din cheltuielile eligibile aferente acestui tip de sprijin, în funcție de județul de implementare a investiției și de dimensiunea firmei.

La ajutorul de minimis, instensitatea maximă variază între 76% și 90% din cheltuielile eligibile, în funcție de județ și de dimensiunea firmei. Valoarea ajutorului de minimis în cadrul unui proiect nu poate depăși 300.000 de euro.

Restul până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect trebuie suportate de beneficiar din resurse proprii sau credite bancare, de exemplu.

Beneficiari eligibili - condițiile la fondurile europene IMM Vest

Pentru a putea obține granturile IMM de câte 200.000-4 milioane EUR, o firmă trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de condiții de eligiblitate, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare, printre care:

1. Solicitantul este o societate constituită sau înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 sau o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005.

2. Se încadrează în una din următoarele categorii IMM (conform prevederilor Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014) :

 •     întreprindere mijlocie are minimum 50 dar mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 •     întreprindere mică are minimum 10 dar mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 •     microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. Numărul minim de salariați. Solicitantul de finanțare îndeplinește cumulativ condițiile de mai jos:

 • are un număr mediu de locuri de muncă, calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI), în anul fiscal anterior depunerii proiectului de minim 1 (unu);
 • își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI) înregistrat în anul fiscal anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și până la finalul anului 1 de durabilitate;
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI) cu minim 3, prin crearea până la finalizarea implementării proiectului de locuri de muncă noi, legate strict de activitatea finanțată, și menținerea acesteia pe perioada de raportare și verificare finală a proiectului și până la finalul anului 1 de durabilitate.

4. Locația de implementare a proiectului este situată în

 • mediul urban inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest pentru solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • mediul urban sau rural din Regiunea Vest pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

5. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.

6. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin 2 (doi) ani fiscali integrali anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înregistrat cel târziu la data de 31.12.2021.

  7. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

  Domenii eligibile: Lista codurilor CAEN de producție și de servicii

  Anexa 19 la Ghidul solicitantului cuprinde o listă de peste 200 de coduri CAEN eligibile, pe producție și servicii. Dintre acestea, enumerăm doar o mică parte:

  • 3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • 2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  • 2511    Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • 2572    Fabricarea articolelor de feronerie
  • 1320    Producția de țesături
  • 4120    Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • 4520    Întreținerea și repararea autovehiculelor
  • 7420    Activități fotografice
  • 8623    Activități de asistență stomatologică
  • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

  Doar pentru investițiile care se fac în stațiuni turistice atestate din Regiunea Vest, sunt prevăzute coduri 10 CAEN, din care enumerăm doar câteva:

  • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5610    Restaurante
  • 5630    Baruri și alte activități de servire a băuturilor

  Referitor la autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție, firma trebuie să îndeplinească această condiție astfel:

  (a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN,

  sau

  (b) În situația în care investiția inițială pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

  • codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului,

  sau

  • codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

  Tipuri de investiții eligibile din granturile IMM Vest 2024:

  1.     Spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;
  2.     Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  3.     Instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea; instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  4.     Activități din domeniul economiei circulare/activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
  5.     Active necorporale, exclusiv legate de desfășurarea activității finanțate: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
  6.     Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite; participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare; dezvoltarea de activități de marketing;
  7.     Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.

  Schema de ajutor de stat regional și ajutor de minimis:

  Anexa 22_Schema de Ajutor de Stat Si de Minimis IR1.3B by claus_44 on Scribd

  Parallax

  Vizualizari
  7484
  Conţinut
  Parerea ta despre articol
  Adauga comentariu

  - Ultimele știri -

   


    Ultimele știri