Claudiu Zamfir

DOCUMENT. ANAF lansează aplicații SPV pentru Android și iPhone și crește numărul inspecțiilor fiscale la firme. Schema HoReCa 2 este „avută în vedere” de Guvern în 2022

Thumbnail

Guvernul a anunțat Comisia Europeană că „are în vedere” lansarea schemei HoReCa 2 în anul 2022, cu ajutoare de stat pentru firmele din acest sector, dar și că ANAF va crește numărul inspecțiilor fiscale la firme și va lansa, totodată, aplicații mobile de Android și iOS, pentru accesarea Spațiului Privat Virtual, prin care se depun online declarațiile fiscale. Măsurile apar într-un document pe care Guvernul la adoptat miercuri și l-a trimis la Bruxelles, Planul Național de Reformă (PNR) 2022, consultat de StartupCafe.ro.

În documentul întocmit anual, guvernanții prezintă Comisiei Europene ce au făcut și ce urmează să facă mai departe pentru reformarea statului, referitor la o serie întreagă de instituții centrale.

În privința Ministerului Finanțelor și a Agenției Naționale de Adminisrarre Fiscală, „principalele linii de acțiune stabilite pentru anul 2022 vizează următoarele domenii”:

1. Dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili și consolidarea relației de parteneriat cu aceștia. Se are în vedere optimizarea și simplificarea serviciilor oferite în cadrul SPV (Spațiul Privat Virtual) prin portalul ANAF, prin acțiuni precum:

 • modernizarea portalului ANAF și a SPV;
 • extinderea gamei de servicii oferite în sistem electronic prin SPV;
 • extinderea disponibilității serviciilor electronice către beneficiari prin realizarea variantelor portalului ANAF adaptate la dispozitive de tip smartphone şi tabletă;
 • dezvoltarea unor aplicaţii pentru platformele Android și IOS prin care sunt accesibile anumite servicii furnizate prin SPV;
 • introducerea de modalităţi noi de autentificare în sistem prin dispozitive mobile.

2. Transformarea digitală a ANAF prin soluții digitale integrate, care utilizează la maximum datele și informațiile disponibile. Se are în vedere finalizarea digitalizării tuturor formularelor și declarațiilor fiscale și extinderea posibilității de depunere on-line a acestora prin SPV și eguvernare.ro.

3. Creșterea conformării voluntare prin accelerarea dezvoltării unor proiecte pilot privind veniturile realizate de contribuabili-persoane fizice din: cedarea folosinței bunurilor, prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, meditații/activități educaționale și alte forme de învățământ.

4. Intensificarea acțiunilor privind combaterea evaziunii fiscale, prin:

 • creșterea numărului de inspecții fiscale cu 5%;
 • eficientizarea acțiunilor de executare silită destinate recuperării arieratelor fiscale, inclusiv transformarea executării silite în proces investigativ.

5. Eficientizarea și transparentizarea instituției, transformarea ANAF într-o instituție solidă, modernă și de încredere, prin:

 • operaționalizarea Şcolii de Fiscalitate (crearea unui corp de formatori interni și asigurarea nevoilor de formare prin intermediul unor specialiști din interiorul ANAF cu experiență și cunoștințe solide despre legislația în domeniu şi mai ales modul de aplicare a legislației, programele informatice necesare);
 • creșterea performanței și a profesionalismului personalului ANAF prin: continuarea colaborării cu mediul academic, dar și dezvoltarea unor parteneriate cu instituții/ autorități publice/private pentru formarea performantă a personalului administraţiei fiscale;
 • extinderea utilizării platformelor on-line de formare profesională continuă;
 • prioritizarea nevoilor de formare a personalului administraţiei fiscale în contextul procesului de digitalizare și de modernizare a instituției;
 • dezvoltarea competenţelor şi a carierei personalului ANAF prin organizarea de programe de formare orientate pe dobândirea de profiluri de competențe.

În context, ANAF se laudă la Bruxelles și cu colectarea taxelor și impozitelor, de până acum. „În 2021 și prima parte a 2022, au continuat eforturile de îmbunătățire a colectării” - se arată în PNR 2022.

Fiscul spune că în anul 2021 a colectat suma de 311,1 miliarde de lei, „fiind înregistrat un grad de realizare a programului de încasări venituri bugetare de 100,2% și o creștere cu 18% față de 2020, respectiv cu 14,5% față de 2019 (indici nominali)”.

„Această evoluție pozitivă a avut loc în condițiile unei creșteri substanțiale a rambursărilor de TVA (atât valoric cât și numeric)” - susține ANAF.

Pe ianuarie și februarie 2022, ANAF spune că a mai colectat 56,4 miliarde de lei, „ceea ce reprezintă o creștere cu 27,2% (indice nominal) față de perioada corespondentă din 2021 și un grad de realizare a programului de încasări venituri bugetare de 108,1%”.

Ponderea în produsul intern brut a veniturilor nete colectate de ANAF în 2021 a fost de 26,1%, cu 1,1 puncte procentuale peste cea din anul 2020, respectiv cu 0,5 puncte procentuale peste cea din anul 2019.

Pentru primele două luni ale anului 2022, ponderea în PIB a veniturilor nete colectate de ANAF a fost de 4,3%, cu 0,6 puncte procentuale peste cea din perioada similară a anului 2021.

„Aceste rezultate au fost realizate ca urmare a continuării implementării măsurilor din Planul operațional pentru recuperarea veniturilor (PORV), plan elaborat în 2020 ca urmare a crizei generate de pandemie” - se mai laudă fiscul.

„Se are în vedere” Schema HoReCa 2 în 2022

Pe partea de ajutoare nerambursabile pentru firmele mici și mijlocii din România, Guvernul a mai transmis Comisiei Europene că în anul 2022 „se are în vedere” deschiderea unei a doua ediții a schemei HoReCa, pentru acordarea de ajutoare de la bugetul de stat unor restaurante, pensiuni, hoteluri, agenții de turism.  

Pentru a sprijini industria HoReCa, se are în vedere lansarea unei noi ediții a programului destinat acestui sector. Schema de ajutor, instituită prin OUG nr. 224/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, s-a finalizat, până la 27 ianuarie 2022, fiind solicitată finanțare de către 10.185 de operatori economici, din care au fost selectați 8.294 operatori, valoarea contractelor ajungând la 2,13 miliarde de lei” -a transmis Guvernul Comisiei Europene, prin PNR 2022.

De precizat că schema HoReCa 1 nu a fost doar pentru IMM, cele mai mari sume, până la 800.000 de euro de beneficiar, fiind accesate, de fapt, de companii mari, așa cum am mai arătat pe StartupCafe.ro.

În planul adoptat de Guvern sunt enumerate și alte programe de finanțare a IMM-urilor, derulate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), printre care și Start-Up Nation 2022.

„Primul program vizat este Start-Up Nation România, ediția a treia, care prevede o alocare de 200.000 lei per proiect, bugetul total prevăzut pentru anul 2022 fiind de 520,03 mil.lei. Ediția din acest an urmărește stimularea antreprenoriatului și crearea de noi locuri de muncă, cu accent pe educație, training, mentorat și va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii, precum vouchere de digitalizare” - spune Guvernul în PNR 2022.

De asemenea, „se are în vedere reluarea, precum și implementarea unor programe noi destinate sprijinirii diverselor sectoare ale mediului de afaceri”, instituite în baza legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, fiind prevăzute alocări financiare în acest scop în legea bugetului de stat nr. 317/2021 pe anul 2022:

 1. a) Programul național multianual de micro-industrializare (bugetul prevăzut pentru anul 2022 - 50 mil.lei). Măsura va asigura și deducerea până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația implementării efective în România și va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii, precum vouchere de digitalizare.
 2. b) Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață. Măsura vizează stimularea comerțului on-line, precum și a digitalizării, inclusiv prin acordarea de vouchere în acest scop (buget prevăzut pentru anul 2022 – 50 mil. lei). Aceste două programe au fost supuse procesului de dezbatere publică la 31 martie 2022.
 3. c) Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (bugetul prevăzut pentru anul 2022 – 157,6 mil lei).
 4. d) Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri va sprijini înființarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali, precum autorități publice și companii (bugetul prevăzut pentru anul 2022 – 5 mil. lei).
 5. e) Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (bugetul prevăzut pentru anul 2022 - 1 mil lei).
 6. f) Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii (bugetul prevăzut pentru anul 2022 – 1 mil. lei).

Descarcă de AICI Planul Național de Reformă 2022

 

Parallax

Vizualizari
14279
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri