Claudiu Zamfir

Startup Nation 2024: Antreprenorii trebuie să facă 40 de ore de cursuri de formare în business, pentru a putea trece la faza de finanțare (ministru)

Thumbnail

Antreprenorii care vor vrea să participe la programul de finanțare Startup Nation 2024 vor avea obligația să urmeze cursuri de formare antreprenorială cu durata cumulată de minimum 40 de ore, indiferent de studiile pe care le-au absolvit deja, a subliniat, vineri, ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea.

„Programul Startup Nation va continua anul acesta cu fonduri europene. Va avea o anumită specificitate, probabil că undeva începând cu luna iunie, formatorii vor putea să se înscrie pe o platformă. Va fi necesar să facem cursuri, 40 de ore, indiferent dacă am avut sau nu am avut cursuri sau am terminat o universitate economică, spre exemplu, pentru că programul de educare şi ocupare are aceste constrângeri în interiorul lui. Vom avea, probabil începând cu luna septembrie, partea de depunere de planuri de afaceri, 18-35 de ani în toată ţara. Pentru anumite zone avem şi o anumită specificitate, astfel încât să reuşim integrarea celor care sunt în anumite forme de educare la acel moment”, a afirmat Oprea, citat de News.ro.

Startup Nation 2024 se diferențiază mult de primele 3 ediții ale programului de granturi IMM, prin excluderea unor categorii de antreprenori de la finanțările de maximum 50.000 EUR. Conform proiectului de ordonanță emis de Ministerul Economiei, teoretic, persoanele care au fost eliberate din detenție și oamenii cu pregătire profesională scăzută vor putea primi bani de la stat să se facă patroni, dar un lucrător oarecare dintr-o corporație, cu vârsta de cel puțin 35 de ani, va fi exclus de la ajutoare.

Ministerul Economiei a scos în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență pentru instituirea programului din anul 2024, finanțat din fonduri europene și de la stat.

Cine va putea obține granturile IMM de max. 50.000 EUR fiecare: categoriile de beneficiari eligibili Startup Nation 4:

Ediția a patra a programului Startup Nation NU va mai avea acel caracter universal de la primele 3 ediții, fiind destinat numai anumitor categorii de beneficiari, destul de restrânse, potrivit propunerii oficiale de la Ministerul Economiei.

Astfel, beneficiarii finali (denumiți membri ai grupurilor-țintă) vor fi:

 1. Tineri sub 30 de ani – persoană cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024,  pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 2. Tineri cu vârsta de peste 30 de ani – persoană cu vârsta între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024,  pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în  art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare , inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 3. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel cum sunt definite  în art. 5 pct.III din  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 4. Șomer –astfel cum este definit în art. 5 pct.IV din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 5. Șomer de lungă durată -  astfel cum este definit  în art.5 pct.IV^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 6. Persoane inactive - sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 7. Persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii – persoane cu nivel scăzut de instruire (ultimul nivel de școlarizare absolvit ISCED 2), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.

De asemenea, în fiecare dintre categoriile de mai sus sunt incluse, cu respectarea celorlalte condiții, și „persoanele reîntoarse în țară”, după cum se observă. O persoană reîntoarsă în țară este cetățean român, care face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate 12 luni consecutive anterioare înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024,  pentru a participa la activitățile programului.

Prin urmare, vor fi excluse de la finanțare majoritatea persoanelor care au loc de muncă sau sunt deja patroni ori derulează diverse activități formale (pe PFA, activități independente etc.) și în același timp au vârsta de cel puțin 35 de ani la momentul înscrierii în program și care, totodată nu se încadrează nici în categoria celor din grupurile dezavantajate pe piața muncii (persoane cu dizabilități,  cei eliberați din închisoare, persoane cu grad scăzut de instruire, oamenii din mediul rural etc.).

Așadar, se poate observa că o persoană care a fost eliberată din detenție sau un om lipsit de pregătire profesională are mai multe șanse să se facă patron cu bani de la stat decât un lucrător oarecare dintr-o corporație, cu vârsta de cel puțin 35 de ani, de exemplu.

De asemenea, persoanele cu vârsta de cel puțin 30 de ani cu domiciliul în Bucureștiul sau  județul Ilfov sunt excluse de la finanțarea Startup Nation 2024 (chiar dacă se încadrează ca șomeri, persoane cu dizabilități etc.).

Rămâne, însă, să vedem ce acte normative subsecvente vor mai scoate Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), care derulează programul. Ar trebui să apară un ghid al solicitantului (în cadrul programului european PEO) și o procedură de implementare a Startup Nation 2024. Aici va apărea, probabil o grilă de punctaj, prin care se vor detalia mai mult șansele fiecăruia.

Oricât de ciudate ar părea aceste restricții la finanțare, guvernanții sunt obligați să respecte anumite condiționalități din Programul Educație și Ocupare, finanțat din fonduri europene sociale, care au anumiți indicatori de finanțare a persoanelor defavorizate sau a celor care necesită măsuri de reinserție socială.

Ajutorul nerambursabil, cofinanțarea proprie și bugetul Startup Nation 2024

Sprijinul financiar pentru beneficiarii de ajutor de minimis este de maximum 250.000 lei /beneficiar.
Sprijinul reprezintă maxim 90% din valoarea totală eligibilă din formularul de finanțare. Beneficiarul are obligația de a asigura o cofinanțare a investiției de minimum 10% din valoarea eligibilă din formularul de finanțare.

Bugetul Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024 este 446.185.295  euro, echivalent în lei, calculat la cursul Inforeuro din luna aprilie 2024,  din care :

 1. Pilonul I „Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor”- cu un buget de 295.750.000,00 euro, echivalent în lei, având ca grup țintă eligibil persoanele din prima categorie eligibilă (tinerii sub 30 ani).
 2. Pilonul II „Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă”- cu un buget de 150.435.295,00 euro, echivalent în lei, având ca grup țintă eligibil persoanele din restul categoriilor eligibile (2-7, după numerotarea din articolul StartupCafe).

Din valoarea totală a bugetului Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024 minimum 85% reprezintă valoarea ajutoarelor financiare acordate beneficiarilor de ajutor de minimis.

Așadar, circa 380 milioane EUR (cel puțin) va fi bugetul destinat ajutoarelor nerambursabile pentru viitorii antreprenori.

Restul banilor, de până în 67 milioane EUR (max. 15% din buget), vor fi folosiți de Ministerul Economiei „în scopul implementării Programului”. Aici este vorba în principal de platforma informatică, securitate cibernetică și cheltuielile de mentenanță de la Servicul de telecomunicații Speciale (STS), cheltuielile cu evaluarea, implementarea și monitorizarea programului, în următorii ani, precum și cursurile de antreprenoriat care trebuie urmate de viitorii beneficiari.

Reamintim că, inițial, ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, anunțaseră că bugetul SUN 2024 va fi de 400 milioane EUR.

Împărțit pe categorii de beneficiari, bugetul programului se distribuie astfel:

1. Pilonul I - „Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor” primește  295.750.000 euro, din care 238.000.000 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, cu următoarea distribuție:

 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov) - 29.750.000 euro, din care 11.900.000 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (restul României)- 266.000.000 euro, din care 226.100.000 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Acest buget este destinat tinerilor cu vârsta sub 30 de ani.  Se finanțează un număr estimat de 5.250 de întreprinderi înființate de acești beneficiari.

În cadrul componentei specifice pilonului I, se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile în conformitate cu prevederile Programului Educație și Ocupare 2021 -2027.

Minimum 10% din persoanele fizice sprijinite pentru participarea la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor fi persoane ce aparțin minorității rome. Încadrarea în categoria de persoane aparținând minorității rome se realizează pe bază de declarație pe propria răspundere.

2. Pilonul II- „Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă” primește un buget total de 150.435.295 euro (din care 127.870.001,00 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene și este alocat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate).

Aici intră celelate categorii de beneficiari (tineri de cel puțin 30 de ani dar sub 35 de ani, plus șomeri, persoane cu nivel scăzut de instruire, persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați).

Dar regiunea București-Ilfov este exclusă de la finanțare pentru aceste categorii de beneficiari.

„În cadrul componentei specifice pilonului II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile, în conformitate cu prevederile Programului Educație și Ocupare 2021 -2027, care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate” - prevede proiectul de OUG.

În cadrul pilonului II, se finanțează un număr estimat de 2.500 de firme înființate de beneficiari.

Cursuri de formare profesională Startup Nation 2024

Pentru a putea obține granturile de 50.000 EUR, să de facă patroni, potențialii beneficiari ai programului Startup Nation 2024 vor trebui să treacă prin cursuri de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale, derulate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Pentru organizarea acestor cursuri, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va încheia contracte de formare profesională cu furnizorii autorizați de cursuri de antreprenoriat, în baza unui proces transparent de selecție, astfel:

 • MEAT va publica anunț de selecție pe site-ul instituției, care va cuprinde condițiile minime de selecție ale furnizorilor de formare profesională;
 • comisia de selecție, desemnată prin ordin la ministrului economiei antreprenoriatului și turismului, va verifica respectarea tuturor criteriilor de selecție și va selecta toți furnizorii care îndeplinesc condițiile minime de selecție;
 • în baza rezultatului selecției, MEAT va încheia contracte de formare profesională și va afișa pe site-ul instituției lista tuturor furnizorilor selectați;
 • persoanele fizice, din grupul țintă, vor selecta furnizorul de formare,
 • furnizorii vor organiza cursurile de formare profesională și vor transmite toată documentația aferentă conform procedurii de implementare a programului;
 • după validarea documentației aferente fiecărui absolvent din grupul țintă, MEAT va proceda la plata către furnizorii de formare a contravalorii cursurilor, în sumă de  24,81 lei/ora pentru fiecare absolvent, compusă din 19,81 lei / oră aferentă formării și 5 lei/oră subvenție. Plata contravalorii cursurilor de formare este condiționată de eliberarea certificatului de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • După validarea documentației fiecărui absolvent din grupul țintă, furnizorii de cursuri vor proceda la plata către fiecare absolvent a subvenției de participare la curs, în sumă de 5 lei/oră/absolvent și vor pune la dispoziția MEAT documentația completă conform legislației programului.

Condiții de eligibilitate a firmelor Startup Nation 2024

Pentru a putea primi granturile de max. 50.000 EUR fiecare, firmele care vor fi înființate de beneficiarii admiși în programul Startup Nation 2024 vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 1. Sunt înființate de către persoane din grupul țintă eligibil care participă la activitățile Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION - ROMÂNIA“ ediția 2024;
 2. Sunt înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990 sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011.
 3. Se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (max. 249 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau active totale care nu depăşesc 43 milioane euro).
 4. Au sediul social și implementează afacerea în regiunea de dezvoltare în care are domiciliul persoana fizică eligibilă în cadrul programului;
 5. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține activitatea și ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare. În cadrul fiecărei firme se vor vrea cel puțin 2 locuri de muncă (estimativ).
 6. Beneficiarul ajutorului de minimis nu are dreptul de a înstrăina acțiunile/părțile sociale pe perioada implementării sau sustenabilității afacerii, sub sancțiunea neacordării sau recuperării ajutorului de minimis acordat.

Băncile vor fi atrase ca parteneri în programul de finanțare Startup Nation 2024

Și în ediția a patra a gprogramului Startup Nation va fi nevoie de implicarea băncilor din piață.

În vederea plății ajutorului de minimis, Ministerul Economiei transferă disponibilul în contul băncilor partenere. Băncile, pe seama convenţiilor bancare, efectuează plăţile în conturile bancare deschise de beneficiarii finali ai ajutorului de minimis.

Ministerul Economiei va încheia acte adiționale la convenţiile de colaborare cu instituțiile de credit  partenere în vederea implementării programului.

---

Citește și:

Cum au intrat infractorii eliberați pe lista categoriilor de beneficiari eligibili ai ajutoarelor de 50.000 EUR, Startup Nation 2024. VIDEO interviu cu ministrul Economiei, Ștefan Oprea

Parallax

Vizualizari
15412
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri