Claudiu Zamfir

UPDATE. A început sesiunea de aplicare la Măsura 2 - ajutoare de 2.000-150.000 Euro pentru firme și ONG

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM) și ONG-urile eligibile au început, joi, de la ora 10.00, să aplice la granturile de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro din Măsura 2 a schemei de ajutor de stat în valoare totală de 1 miliard de euro pentru redresare din criza COVID, susținute din fonduri europene. 

UUPDATE 6: Numărul aplicanților a sărit de 20.000 în mai puțin de 8 ore de la deschiderea sesiunii de înscriere.

UPDATE 5: Un consultant care s-a numărat printre cei 7 aplicanți care au cerut banii europeni la ora 10.00 a filmat cum a făcut și ne-a trimis și nouă lunkul la StartupCafe.ro. „Azi am scos 51 de secunde. Când ne-am antrenat pe programul de microgrant am scos 43 de secunde”, ne-a spus consultantul.

UPDATE 4: Circa 16.000 de aplicații în prima oră a sesiunii. Ritmul se domolește.

UPDATE 3: Șapte potențiali beneficiari au aplicat în mai puțin de 1 minut de la deschiderea sesiunii:

Thumbnail

UPDATE 2: În primele 20 de minute de înscrieri s-a depășit numărul de 10.000 de aplicanți - acesta este numărul estimat de beneficiari pentru care există buget disponibil (dar numprul real de beneficiari poate fi diferit, în funcție de sumele solicitate și aprobate la finanțare). Înscrierile continuă până pe 28 octombrie.

UPDATE: Peste 7.000 de potențiali beneficiari au aplicat deja în primele 10 minute de la lansare.

Cererile se fac online, AICI, pe portalul dedicat, deschis de Ministerul Economiei, cu sprijninul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

Formularul electronic de înscriere în cadrul Măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” va fi activ în perioada 22 OCTOMBRIE, ora 10.00 - 28 OCTOMBRIE 2020 ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere, dacă nu se epuizează bugetul. Se aplică principiul primul venit – primul servit.

Încă din 15 septembrie a început etapa I, în care potențialii beneficiari și-au putut deschide profiluri de utilizatori cu parolă pe portalul de aplicare inclusiv pentru Măsura 2 - “Granturi pentru capital de lucru” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Pe Măsura 2 va fi disponibil un buget de 350 milioane euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care se vor acorda granturi pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro unor ONG-uri din domeniul învățământului și unor IMM-uri, pe principul primul venit-primul servit.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (pe anumite domenii cuprinse în anexa 2 a OUG 130/2020) și organizații neguvernamentale din sectorul învățămîntului.

Suport - Contact Call Center: 0217950098

Turorial de aplicare la Măsura 2 AICI și mai jos în format PDF:

 

Tutorial Utilizare Aplicatie Masura 2 by Claudiu on Scribd

Condiții și valori pentru beneficiari

IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare, adică inclusiv microîntreprndeirle) trebuie să fie din domenii ca: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente. Lista codurilor CAEN  eligibile penyru IMM este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență 130/2020.

O altă codiție este ca activitatea curentă a acestor IMM-uri să fi fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

În cazul ONG-urilor, acestea trebuie să aibă activitate economică din domeniul învățământ.

Alte condiții:

 • Beneficiarii au obținut certificat de situații de urgență (CSU) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

Valoarea ajutorului acordat:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Aportul propriu va putea fi asigurat prin credit bancar

Așa cum se arată în condiții, beneficiarii trebuie să asigure coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului.

În program au fost selectate deja 8 bănci partenere, printre care și Banca Transilvania, considerată cea mai mare din România.

Banca parteneră selecţionată poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor. Astfel, beneficiarii vor putea face dovada cofinanțării și prin scrisoare de aprobare a creditului sau prin contract de credit.

Cele 5 zile de foc și alte termene importante

Solicitarea ajutoarelor de stat se face în 2 etape:

 1. Prima etapă, de preînregistrare, a început deja pe 15 septembrie - potențialii solicitanți își fac profiluri de utiliazatori cu parolă în sistemul electronic realizat de STS și Ministerul Economiei - https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
 2. În etapa a doua, utlizatorii vor solicita banii de la stat propriu-zis, pe principiul primul venit-primul servit. Acest principiu se aplică începând cu etapa de solicitare, nu contează cine și-a făcut profil de utilizator mai repede, ci cine cere efectiv banii mai repede.

Termene și perioade importante:

 • 15 septembrie 2020  - etapa 1 - a început preînregistrarea potențialilor aplicanți în sistemul electronic.
 • Etapa a 2-a, de solicitare a grantului de capital de lucru nu a fost stabilită, dar se va comunica  pe site-ul Ministerului Economiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de solicitare propriu-zis.
 • Sesiunea de solicitare va dura 5 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire dacp nu se consumă bugetul alocat. „Aplicația electronică va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului” - prevede proiectul de procedură. Atenție: se va aplica principiul primul venit-primul servit.
 • Perioada de solicitare a fondurilor nu va depăși data de 30 octombrie 2020, conform schemei de ajutor de stat.
 • Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai mult de 15 decembrie 2020, împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).
 • După semnarea contractului de finanțare de către ordonatorul terțiar de credite (agenția teritorială pentru IMM)  și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți (beneficiar și agenție), instituția de credit (banca) parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.
 • Plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Acest termen se referă la plățile pe are șe va face Ministerul Fondurilor Europene către Ministerul Economiei, la finalul proiectului mare al Ministerului Economiei, neăau explicat surse apropiate schemei de finanțare. Practic, Ministerul Economiei va face plățile către beneficiari din bugetul său și pe urmă va deconta cheltuielile de la MFE, care, la rândul său, pentru ca în final Comisia Europeană să ramburseze partea de fonduri europene.

Cheltuieli eligibile: fără consultanță, fără second-hand

Cu ajutoarele nerambursabile, beneficiarii NU vor putea plăti consultanții care i-au ajutat să aplice și nu vor putea cumpăra nici bunuri second hand. Nu sunt eligibile nici salariile și nici achizițiile în leasing. Aceste cheltuieli vor trebui suportate de către aplicant din buzunarul propriu.

Lista cheltuielilor eligibile:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Descarcă de AICI noul proiect de procedură pentru Măsura 2 - granturi de capital de lucru și alte documente necesare. Ministerul Economiei a transmis Ministerului Fondurilor Europene proiectul de procedură de implementare a Măsurii 1, pentru eventuale modificări și adăugiri.

Descarcă de AICI alte documente relevante pentru cele 3 măsuri de ajutor de stat.

Procedura GRANTURI Masura 2 COVID 2020 by Claudiu on Scribd

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
20702
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Mihai
Mihai
Bine ca a filmat Speedy Gonzales ca altfel rămâneam cu roboții :)
Romania:
- roboti de depunere a cererii ( cereri depuse in sub un minut) . Intr-un minut a descarcat declaratia a semnat electronic si a incarcat declaratia. >> au avut codul sursa al paginii de depunere a cererii la dispozitie + nu s-a folosit cod CAPTCHA pentru depunerea cererii
Ar trebui descalificati toti cei care au folosit roboti pentru depunere. Toti cei (3, 4 utilizatori) care au depus in sub 60 de secunde peste 400 de cereri.
poza de profil
Filip
One
Fie au folosit roboti, fie era deja totul incarcat in platforma de ieri. Toti care au lucrat cu firme de consultanta au cererile incarcate in primele doua minute.
poza de profil
Mihai
Mihai
Trebuie sa afiseze in lista cu depuneri si utilizatorul ce a depus cererea. Si sa nu ne ia cu GDPR-ul pentru ca la inregistrare fiecare a declaratia.
poza de profil
Larisa
Larisa
Cunosc oameni care au depus in primele 2 min, poate unul mai rapid ca ei putea depune intr-un minut jumate, cu siguranta nu se putea depune la 10.00
poza de profil
Oana
M
poza de profil
Oana
M
poza de profil
Andrei
Morarescu
Dl consultant, care a depus pt firma proprie de consultanta, si care este extrem de relaxat atunci cand depune proiectul, nu are nici o eroare de sistem -nici nu-l da afara sistemul, nici nu-i da eroare la incarcarea cererii. E prea trasa de par! Toti se blang de erori si intarzieri la incarcare si Dl din imagine nu are nici o problema. Si eu am avut consultant si am stat langa dna atunci cand incerca sa depuna cererea si ii dadea tot felul de erori, ba nu-i dadea voie sa blocheze cererea, ba o scotea din cont, ba nu-i dadea voie sa transmia cererea, ba nu-i apareau ciornele (incercase cu vreo 4 ciorne pt ca nu i se salvau deloc cererile). Nu am cum sa o acuz, pentru ca la ora 10.00 era logata si incepuse depunerea. Pana am reusit sa transmitem, deja trecusera 10 min si erau 7.000 de cereri depuse. In seara aceasta, Ministrul s-a laudat ca sistemul a permis ca 9000 de utilizatori sa intre in acelasi timp.E adevarat, doar ca sa se intrebe Dl Ministru oare cum de a permis la cei 9000? Oare pe langa cei 9000 cati mai erau in acelasi timp logati, incercand sa transmita si sistemul nu le-a dat voie? Am vazut ca de la 1 minut la altul sansele se imputinau dramatic, si tu nu aveai nici un control asupra ceea ce faceai. CONCLUZIA: acesti bani erau o gura de aer pentru noi, cei mici- nici nu vroiam 15% din cifra de afaceri, ci doar niste bani sa platesc datoriile ca sa o iau de la zero. Acum, sunt atat de dezamagit incat nici sa-mi dea bani gratis, nu mai incerc!
poza de profil
De ce
nu merge?
poza de profil
De ce
nu merge?
Primele mele calcule arată că au șanse bune la semnat contracte primele 6.000 cereri de finanțare.

Dacă luăm în calcul faptul că nu toți vor reuși să mobilizeze cofinanțarea de 15% și o supracontractare de 5-10%, probabil că se vor semna contracte cu primii 8-9.000 de solicitanți.
Mai sunt și cererile depuse pe CAEN secundar. CAEN-ul trebuia să fie autorizat și, cel puțin teoretic, trebuia să corespundă unui punct de lucru care nu este expirat. Am reușit să identific cam 1.500 de astfel de cereri în valoare totală de aprox. 50 Mil Eur în primele 6.000 depuse. Probablil și dintre acete firme vor mai cădea câteva.

Altfel, firmele care au depus în intervalul 10:00-10:01 am estimat că au solicitat cam 13,5 Mil Eur
În intervalul 10:00-10:02 am estimat că s-au solicitat cam 42 Mil Eur, iar la 10:03 erau deja cereri de 74 Mil Eur

Pana la finalul zilei de 22 s-au depus aprox. 20.000 aplicatii pentru care s-au cerut cam 600 milioane euro.
Dintre acestea cam 3.000 de aplicații sunt cu ptențiale probleme de genul:
Cifră de afaceri mai mică de 5.000 eur
Posibil în dificultate
Posibil fără profit operațional
Posibil situații fincniare nedepuse pentru 2019
Posibil mai mult de 250 angajați


DACĂ NE LUĂM DUPĂ CODUL CAEN PRINCIPAL
Cele mai multe cereri au fost depuse de transportatori (CAEN 4941)
2.400 la 81 Mil Eur din care cam 700 la 26 Mil Eur se află în primele 6.000 de cereri depuse

Urmează restaurantele (CAEN 5610)
2.365 cereri la 102 mil Eur din care cam 700 la 36 Mil Eur se află în primele 6.000 de cereri depuse

În primele 10 coduri CAEN mai sunt 5630, 5510, 7311, 4932, 9329, 7911, 7912, 4939
S-au depus probabil pe cod CAEN principal cam 14.000 de cereri din cele aprox. 20.000

Topul firmelor care au depus pe CAEN secundar, fără să aibă CAEN principal eligibil este condus de 4711, 7022, 4120, 1071, 6920, 9602, 4719, 4690, 6820 și 4791.
poza de profil
Filip
One
@de ce nu merge?
Dupa inca un pahar de vin s-a schimbat calculul? Am scazut la 6000 de firme?🤣🤣🤣
Tocmai imi sarise inima la primul calcul si acum am cazut iar in depresie...
D'aia nu se face matematica la 4 dimineata 😬
poza de profil
Mihai
Mihai
Cati dintre cei ce depuneau cererea au fost sunati de un call center - muzical :) ?
poza de profil
Filip
One
Ce mizerie! Niciodata, in nicio situatie, nu se putea parcurge procedura de incarcare a cererii in mai putin de 2-3 minute, daca nu ai erori. Pana descarci cererea, pana o semnezi electronic, pana o incarci la loc. Plus ca da erori platforma, a trebuit de trei ori sa incarc cererea semnata pana a luat-o.
Si toate firmele de consultanta au incarcat cererile pentru sute de clienti in 1-2 minute? Este frauda pe fata!
poza de profil
Mihai
Mihai
Cred ca este si penal. Cererile nu sunt depuse de catre posesorul semnaturii electronice. Nu avea cum sa depuna mai multe cereri intrun minut.
poza de profil
Ion
Neculai
@Startup Cafe - nu se poate afla la ce numar de depuneri sau la ce ora a fost depasita suma alocata?
poza de profil
Marius
Puscas
Buna
Imi spuneti va rog unde pot consulta lista firmelor care au depus aplicatii.
Multumesc
Claudiu
Zamfir
Buna! Intrati in sistem, va logati si dati scroll pana jos de tot, si aveti acolo Transparenta si peurma dati iclic in dreapta pe granturi de capital de lucru si aveti lista de aplicanti acolo
poza de profil
Marius
Puscas
Multumesc!
poza de profil
Vlad
M
1. Prima problema este faptul ca la acest grant s-a putut aplica cu orice CSU. Practic ce mai conta daca tu ai, in continuare activitatea blocata? Ce conteaza ca in 2020, iti va scadea cu 90% din cifra ta de afaceri atata timp cat o companie cu -25% Cifra de Afaceri in lunile Martie-Mai a primit certificat Galben si a putut aplica.
2. Un alt aspect a fost tutorialul care nu a explicat nici o clipa ca dupa completarea cererii, ea se descarca, se semneaza electronic si se incarca din nou. Foarte multe companii au blocat-o si au crezut ca este depusa.
3. Sistemul de alocare, este cel mai putin etic si moral posibil. Sunt bani aruncati pe geam fara sa fie oferiti celor cu probleme, carora guvernul le-a blocat activitatea si in ziua de azi. Dupa o verificare aleatorie, daca 6000 de companii vor beneficia de grant, este un mare lucru, cel mai probabil, doar primii 3500 vor primi acesti bani.
4. Modul restrictiv de a cheltui grantul, a fost gandit visand la diverse companii care au doar datorii, companii care si-au platit datoriile, si vor avea nevoie capital de lucru sa reporneasca activitatea, vor face cu greu fata.

Aceasta finantare intra in istorie ca cea mai stupida si ineficienta metoda de a sustine firme sanatoase, care au fost imbolnavite de restrictii. Din Ianuarie 2021, in Romania, nu vor mai fi bani nici de pensi, nici de salarii.

Am votat doar guverne liberal, dar sincer dupa ce au masacrat economia cu brio, ma uit atent la PSD.
- Un anteprenor de 10 ani, cu IMM-uri de peste 5mil Euro, si profit peste 500.000 eur, cu firmele la 10% incasari anul acesta.
poza de profil
Filip
One
Apropos de aplicat cu orice CSU: am un prieten cu crestere de cifra de afaceri fata de 2019 si care tot a reusit sa gaseasca o luna cu scadere ca ca obtina CSU. Doar din cum a facturat/incasat. Incalificabil modul de acordare a acestor granturi.
poza de profil
Filip
One
Vai ce dragut ca am primit filmuletul de la consultant. Deci conditia ca sa poti primi aceste granturi este sa stii pe dinafara pasii din aplicatie si sa apesi pe mouse mecanic, stiind clar ce urmeaza sa se intample la fiecare clic. Ca tutorialul nu spunea nici cum trebuie sa incarci docummente gata incarcate ca sa poti trece mai departe, nici ca cererea trebuie la final descarcata si semnata, apoi reincarcata. Non-consultantii au trebuit sa descopere asta "live".
Felicitari Guvernului Romaniei si consultantilor care au creat un sistem simbiotic prin care banii europeni se impart exclusiv cu un comision de 10% sau cat mai cere un consultant pentru acele clicuri!
poza de profil
Adina
Andreescu
poza de profil
Valentin
Lefter
Intreprinderile Individuale sunt excluse din acest program. Sa inteleg ca noi nu am fost afectati de pandemie. Taxe si impozite platim ca orice contribuabil la buget. Nu inteleg nimic.
poza de profil
Bogdan
Patrascu
Pai nu au in evidente cifra de afaceri la PFA / II / IF / profesii liberale, ca toti astia platesc taxe pe CNP nu pe CUI (au si CUI ei dar e doar la misto) si de aia nu puteau verifica ca ai peste 5000 eur cifra de afaceri.

Deci prostia lor si incapabilitatea lor de a verifica un criteriu, te-a exclus.

Cu II puteai aplica la masura 1 alaturi de PFA, ca tot PFA esti si cu II al tau
poza de profil
Valentin
Lefter
Pai la masura 1, restaurantele 5610 nu erau în program
poza de profil
Veronica
Sandu
Ati incercat sa depuneti si nu a mers?
pentru ca sunt foarte multe II si PF inregistrate!
poza de profil
alina
Ungurianu
buna ziua. aplicatia nu accepta CAEN urile suplimentare pentru Anexa 2, conform legii aprobate in Parlament pe data de 2010. de la STS mi se spune ca "asta este" ca aplicatia a fost facuta cu anexa 2 "roiginala" din OUG 130. aveti cumva vreo idee despre cum se procedeaza? chiar nu vad de ce cei ce nu sunt pe "anexa 2 originala" trebuie pedepsiti.
poza de profil
Adrian
Miron
Am incercat la 10.00 sa completez cererea si m-a scos de 4 ori din sistem. De 4 ori mi-a cerut Codul CAPCHA, de fiecare data cu cate 2 secvente. Am introdus 4 cereri in ciorne pt ca de fiecare data imi dadea eroare. Cand incercam sa incarc documentele la sectiunea cu declaratii si REVISAL imi dadea eroare si ma scotea afara din sistem. Imediat ce reuseam sa intru (dupa alte 2 coduri CAPCHA), vedem ca am 3 ciorne si ma punea sa o iau de la capat. Am reusit sa transmit - desi de 3 ori mi-a spus ca cererea nu este transmisa) abia la 10.08.
Acum, stiind prin ce am trecut (a, by the way, aveam experienta de peste 50 cereri depuse la microgranturi- deci cunosteam procedura) imi dau seama ca ceva a fost CUMPLIT DE GRESIT si SUSPECT. Cum au reusit sa depuna la ora 10.00, cand la 09.59 nu era disponibila linia in aplicatie? Adica ei nu au avut coduri de băgat, pe ei nu i-a scos sistemul afara, le-a salvat cererea de la inceput si au si avut timp sa o descarce, semneze electronic si apoi sa o transmita intr-un minut!!!!!!!
poza de profil
Filip
One
Exact, si la mine la fel. De trei ori am incercat sa transmit cererea si mi-a aparut "cererea nu a fost transmisa". La consultant nu apare problema....
poza de profil
Valentin
Lefter
Ar foarte util și frumos sa primim și niste răspunsuri/idei la problemele noastre, dar na, suntem prea mici. Suntem buni numai de muls cu taxe și impozite.
poza de profil
Veronica
Sandu
Nu am avut probleme decat la semnarea cererii, care parca nu se mai incarca odata, in rest doar cu atasarea documentelor care, asa cum au spus si altii, nu stiam cum sa le selectez. Am aflat din greseala, ca am apasat cu mousul aiurea....
la 10.06 am reusit sa depun!
Intrebare - stie cineva in cat timp vor aparea raspunsurile? Eu nu am gasit nicaieri oficial vreun termen!
poza de profil
Marian
Preda
Foarte interesant ca a fost si un filmuleț postat, parca anume sa ne închidă gura ...
Cea mai mare frauda o consider acel tutorial de pe situl guvernului, in încheierea căruia nu se specifica concret rolul blocării declarației si ca trebuie descărcată, semnata electronic, încărcată iar si apoi apăsat butonul de trimitere.
Probabil a fost un mic ajutor acordat firmelor de consultanta care cunoșteau foarte bine procedura, având experienta de la masura 1.
poza de profil
Adina
Andreescu
poza de profil
Larisa
Larisa
Gresit. Nici cinsultantii nu au stiut, sau cel putin nu toți. Diferenta este ca s-a citit mult, tot ce a fost postat la microgranturi, si s-a exersat pentru dexteritate "la rece". Faza cu butoanele a fost pur si simplu deductie, nefiind un buton de incarcare s-a apasat rapid transmitere. Nu mai dati cu piatra in toti consultantii, si noi ne intrebam cum au reusit cei 388 sa incarce intr-un minut si mai ales cum au reusit cei 7 sa incarce in cateva secunde?
poza de profil
Adrian
Miron
Subscriu! La ora 10.00 nici macar nu ma lasa sa trec prin toata cererea. Ma tot scotea din sistem si imi spunea ca cererea nu a fost transmisa. Cum s-a putut totusi sa intre in primele 7 min 7.000 de cereri? Adica, doar printr-un noroc chior a mai intrat si altcineva.... In alta ordine de idee, schema este facut total neprofesionist: pe langa faptul ca acesti bani nu ajung nici pt 2000 de firme, darminte sa ”repornești economia” cu ei, singurul motiv pt care obtii acesti bani este ”rapiditatea incarcarii unei cereri”? Nu conteaza nimic privind calitatea firmei, experienta, stabilitate, nr angajati si eu stiu ce alti indicatori.....Daca asta nu e stupid si aruncarea banilor pe fereastra, nu stiu ce sa mai zic...Fara nici un fel de gandire si viziune pe termen lung...De fapt, intreaga experienta a fost un MASACRU. Atatea miliarde de euro care vor fi alocate la 2000-3000 de firme, doar pt ca au avut”SANSA SAU NOROCUL” de a le functiona sistemul, spre deosebire de celelalte care nu au avut aceasta sansa.
poza de profil
Adina
Andreescu
Cine a facut tutorialul PDF de la Accesare granturi schema 2, ar trebui concediat! NU se explica un lucru esential: pentru trimitere cerere SE APASA BUTONUL BLOCHEAZA (dealtfel, un cuvant ales absolut neinspirat pentru finalizarea unei depuneri... sa apara SEMNEAZA/FINALIZEAZA era mult mai potrivit!). Am vorbit cu reprezentantii mai multor firme si marea majoritate au avut probleme cu finalizarea procesului de accesare (buclucasa iconita "Blocheaza"...).
poza de profil
Marian
Preda
Asa este, cuvântul "Blocheaza" nu a fost termenul cel mai bun. Am avut o reținere cand am apăsat "blochează" si mi-a aparut mesajul "esti sigur ca vrei sa o blochezi"... m-a dus cu gândul ca se blochează si nu poate fi accesata de site sau ceva de genul acesta... am revenit la meniul principal si când am intrat pe cereri nu imi mai apărea ciorna, am vrut sa o iau iar de la capăt dar a apărut pana la urma in ciorne. Apoi am văzut butonul trimitere si cu tot cu semnat am mai pierdut 3-4 minute, in final reușind la minutul 7 sa depun. Cele 3-4 minute de întârziere au însemnat încă cca 2.500 de depuneri , ajungând la peste 5.500 total in acel moment.
Asta e, data viitoare angajez un jucator de pacanele, cu viteza mare la apăsatul butoanelor. Scot sigur sub 51 de secunde, cat a facut domnul consultant.
poza de profil
Razvan
Razvan
poza de profil
Adina
Andreescu
Cine a facut tutorialul PDF de la Accesare granturi schema 2, ar trebui concediat! NU se explica un lucru esential: pentru trimitere cerere SE APASA BUTONUL BLOCHEAZA (dealtfel, un cuvant ales absolut neinspirat pentru finalizarea unei depuneri... sa apara SEMNEAZA/FINALIZEAZA era mult mai potrivit!). Am vorbit cu reprezentantii mai multor firme si marea majoritate au avut probleme cu finalizarea procesului de accesare (buclucasa iconita "Blocheaza"...).
poza de profil
Adrian
Eremia
Consultantii mi-au cerut bani, desi nu erau eligibili. Am mers pe cont propriu. Am citit tutorialul. Nu am avut erori, dar documentele nu s-au incarcat la fel de repede ca in filmarea domnului de la ora 10.00. Am pierdut cateva minute pentru ca nu scria nicaieri in tutorial ca butonul "blocare" insemana salvare si mergi mai departe. In ce fisier din ce soft se foloseste cuvantul blocare ? Nu scria nici ca formularul final trebuie descarcat semnat si incarcat. Eu am facut-o la 10.11 si s-a incarcat la 10.12. Ratare. Data viitoare alegeti consultanti ! Nu este pentru "incepatori" . Ce sansa ar fi avut vreo gospodina de la pensiune de la sat sa tasteze in 51 de secunde ?
poza de profil
Adina
Andreescu
Cine a facut tutorialul PDF de la Accesare granturi schema 2, ar trebui concediat! NU se explica un lucru esential: pentru trimitere cerere SE APASA BUTONUL BLOCHEAZA (dealtfel, un cuvant ales absolut neinspirat pentru finalizarea unei depuneri... sa apara SEMNEAZA/FINALIZEAZA era mult mai potrivit!). Am vorbit cu reprezentantii mai multor firme si marea majoritate au avut probleme cu finalizarea procesului de accesare (buclucasa iconita "Blocheaza"...).
poza de profil
Adina
Andreescu
poza de profil
Adina
Andreescu
Poate ne explica si noua consultantul "care s-a numărat printre cei 7 aplicanți care au cerut banii europeni la ora 10.00" cum a reusit sa treaca IN FILM (caci nu apare, e sarita secventa)) de la completarea ciornei la trimitere. Cum a stiut ca trebuie apasat butonul BLOCARE!!! (o stupiditate, acest cuvant inseamna ca ceva te opreste NU te duci mai departe). Noi ne-am chinuit o gramada sa ajunge la stadiul de descarcare PDF si semnare!!!!
poza de profil
Costea
Cristian
Am completat la 10:07 si sunt pe pozitia 5000. Nu mi se pare o alegere buna principiul primul venit este primul servit. Sunt deja 20.000 de firme inscrise!? Cati o sa primeasca bani?
poza de profil
Calin
H
Subscriu comentariului lui Vlad.
Am votat PNL din 1992, sunt liberal 100% dar pe 6 decembrie voi vota altfel
In atentia directorului de campanie PNL: costurile cu pastrarea clientilor sunt intr-adevar mai mari , dar un client vechi ti-a adus profit cit zece noi !
Bineinteles ca nu s-au consumat fondurile pentru microgranturi: miza foarte mica , au aplicat cei a caror viata de zi cu zi depinde de 100 EUR... Astia nu conteaza, ca e saraci...oricum , luam ceva votanti de la PSD...
Foarte interesant este ca acesti saraci platesc o groaza de impozite . Care impozite sunt total impotriva noastra, a coloanei vertebrale a economiei . Ex: daca eu fac profit brut anual de 50k eur, trebuie sa platesc 5k EUR impozit pe profit. Pentru mine sunt foarte multi bani. Cel care face profit brut 1 mio EUR , trebuie sa platesca 100k. Adicatelea ramane cu 900k in bzunar( modo grosso ). Impozitul ne-gradual ne sufoca. Asta este problema nr.1. Problema nr.2 este coruptia.
Ne poate spune cineva de la MEEMA daca au inceput investigatiile in legatura cu faptul ca mii de cereri au fost pre-inregistrate sau inregistrate fraudulos ? ( roboti, clock-ul PC-ului dat inapoi, etc).
Haideti sa facem in asa fel incit sa contam si noi !
poza de profil
Adrian
Eremia
Revin cu inca o nelamurire. S-a putut schimba codul caen ? Adica un magazin de bricolaj in criza, deschis a devenit hotel ? Asa scrie ca trebuie sa ai cod caen din lista la data depunerii. Eu il am de 5 ani, iar unii de 5 ...zile ?
poza de profil
George
Alexandu
Da! in 2 zile se autorizeza codul la ONRC si poti sa faci si masti, cu codul principal daca ai cod secundar eligibil, in alra ordine de iedei vedeti ce faceti cu cretinul ala de Rogojinaru... https://www.youtube.com/watch?v=B3hQo8tdBrc
poza de profil
Calin
H
poza de profil
Dan
G
Toata grija Guvernului pentru IMM-uri A DURAT 5 MINUTE. Cel mult 6000 de firme vor primi acest granturi si asta e un numar optimist. <<Statistic a rezultat (in functie de cifrele de afaceri * 15% ) ca vor primi finantare 5000 de firme. Introducand eroarea de statistica de 20%, rezulta 6000>>
Programul a fost conceput de un "dancila".
1. Daca e un program pentru CEI afectati de MASURILE GUVERNULUI de inchidere a economiei, ce rost are masura 3 de investitii cand zeci de firme mor si creste numarul somerilor?
2. Nu au facut studii de impact. Ministerul Economiei este direct responsabil ca nu a solicitat astfel de informatii. Au fost alocate pentru PFA-uri de doua ori mai multe fonduri decat era nevoie.
3. Au permis ca firmele de consultanta sa depuna cereri in numele clientilor. Unde este egalitatea de sanse promisa?
Guvernul trebuie dat in judecat pentru acest program. Poate ar trebui sa fie dat in judecata si ca a blocat economia. Nu pandemia a inchis firmele, ci Guvernul a decis acest lucru pentru ca nu a fost in stare sa asigure sericii medicale celor afectati de pandemie. Ca e vinovat acest guvern sau cele precedente, nu are nicio importanta. Nu Orban trebuie dat in judecata, ci GUVERNUL ROMANIEI.

La euro si la locale am votat PNL. Voi vota cu USR doar daca NU va face parte dintr-un viitor guvern Orban.
poza de profil
Vlad
M
Organizatorii de evenimente(nu vorbim de nunti), care nu au intarziat niciodata plati la bugetele locale sau la cel national. Care de pe 8 martie au activitatea blocata, complet, nu deschisa cu "delivery", "take-away". Au concurat cot la cot cu firme care au declarat pe propria raspundere ca au avut o luna -25% din Cifra de Afaceri + cu cei care au avut venituri. Firme cu CA si profit in crestere an de an, concurau cu altii care au avut pierderi an de an si un an cu 1000 Euro profit. Este stupefiant cum doarme linistit domnul ministru Virgil. Ii doresc si lui si familiei lui aceasi dezamagire in viata pe care au simtit-o anteprenorii care au aplicat si datorita tutorilaului prost facut, nu au intrat in primii 5000. Sper din suflet daca are copii sa vad suferinta din ochii copiilor sai cand "viata dura" ii loveste cu "nu conteaza ce meriti, altul mai rapid a folosit o smecherie sa te intreaca,". Atunci va realiza cum si-a batut joc de noi, noi cei care pana acum i-am votat(la propriu), noi cei care eram chiar afectati si puteam cu un ajutor sa repornim firma la primavara. Acum.... probabil urmeaza insolventa...
poza de profil
Mihai
Popescu
La o simpla verificare a celor inscrisi, am gasit firme care nu indeplinesc cel putin una dintre conditii: nu inregistrau profit nici in 2018 nici in 2019 si totusi aplicatia i-a lasat sa se inscrie.
Verificarile pe care le-am facut au fost urmatoarele:
*** Intre nr. de ordine 1-205 am gasit urmatoarele:
CUI 31292363, nr ordine 38
CUI 27767090, nr ordine 158
*** Intre nr. de ordine 2000-2130 am gasit urmatoarele:
CUI 6588458, nr ordine 2001
CUI 39756400, nr ordine 2100
*** Intre nr. de ordine 2500-2600 am gasit urmatoarele:
CUI 33150900, nr. ordine 2591
*** Intre nr. de ordine 3000-3050 am gasit urmatoarele:
CUI 20589823, nr ordine 3007
*** Intre nr. de ordine 5000-5090 am gasit urmatoarele:
CUI 26724201, nr ordine 5025
Mentionez ca nu am verificat si alte conditii in afara de profit.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri