Claudiu Zamfir

Platforma de înscriere la ajutoarele de 1 miliard Euro este operațională. Ghidul de preînregistrare

Thumbnail

Platforma online prin care  IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale individuale vor putea cere fondurile europene de câte 2.000-200.000 de euro, ca ajutoare de stat pentru ieșirea din criză, este disponibilă de marți dimineața.

https://granturi.imm.gov.ro/ (fără www) este platforma online deschisă de Ministerul Economiei și gestionată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Update 2: Marți dup-amiaza continua procesul în care viitorii aplicanți își creau profil de user cu parolă. Data efectivă a lansării fiecăreia dintre cele trei măsuri ale Schemei de ajutor de stat urmează să fie anunţată în curând, pe site-ul www.imm.gov.ro - a informat Ministerul Economiei.

Update 1: Au apărut și persoane care se plângeau că nu le este acceptată semnătura digitală la crearea profilului de utilizator. Procesul de creare de profil continuă.

Anunțul Ministerului Economiei:

ANUNȚ DESCHIDERE ETAPA DE CREARE PROFIL, USER ȘI PAROLĂ în vederea deschiderii celor 3 măsuri de sprijin instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Începând de astăzi, 15.09.2020, ora 10.00, va deveni activă, pe linkul https://granturi.imm.gov.ro , etapa  de creare profil, user și parolă, etapa premergătoare lansării celor trei măsuri de sprijin. În această etapă toți aplicanții interesați de oricare din cele trei măsuri de sprijin vor avea posibilitatea preînregistrării datelor reprezentanților legali/împuterniciți, precum și datele persoanelor juridice.

Informații IMPORTANTE!

 • În această primă etapă NU contează ordinea înregistrării datelor și nici principiul „primul venit– primul servit!” – Această etapă de preînregistrare va rămâne deschisa pe toata perioada de înscrieri la cele trei măsuri!
 • Pentru a putea încheia cu succes această etapă de preînregistrare, creare profil, user și parolă, VĂ ESTE NECESARĂ DEȚINEREA SEMNĂTURII ELECTRONICE VALIDE!
 • Această etapă se adresează tuturor categoriilor de beneficiari eligibili aferenți celor trei măsuri instituite de OUG 130 / 2020, respectiv IMM/PFA/ONG/CMI!
 • Numărul de telefon disponibil pentru informații suplimentare este: 0217950098

SFATURI UTILE PENTRU ETAPELE VIITOARE:

 • APLICANȚII TREBUIE SĂ AIBĂ DEPUSE TOATE SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2019!
 • APLICANȚII SĂ VERIFICE AUTORIZAREA CODURILOR CAEN PE CARE VOR APLICA!
 • APLICANȚII SĂ URMAREASCĂ PERIODIC SITE-UL imm.gov.ro și www.economie.gov.ro
 • REAMINTIM APLICANȚILOR CĂ ASTĂZI, 15.09.2020, PÂNĂ LA ORA 23.59, ESTE DISPONIBILĂ APLICAȚIA DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE URGENȚĂ EMISE DE CĂTRE MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI PE SITE-UL prevenire.gov.ro.

 

Ghidul de preînregistrare în aplicație:

 

GHID-PREINREGISTRARE by Claudiu on Scribd

  

„Procedura va avea două etape: în prima fază toți beneficiarii celor trei scheme de finanțare se pot înscrie în aplicație pentru a-și verifica firma și introduce toate datele necesare, iar în cea de-a doua etapă beneficiarii vor putea aplica efectiv și încărca documentele necesare pentru accesarea granturilor”, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Ministerul Econmiei a publicat luni în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

Măsura 1 - microgranturi de 2.000 Euro- cheltuielile eligibile

În măsura 1 vor fi disponibile fonduri de 100 de milioane de euro din care vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19.

Finanțarea se va face în ordinea primul venit – primul servit.

 • Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
 • a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii.

Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

 • 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.
 • 2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).

Măsura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 Euro

Aici beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) din lista de la anexa 2 a OUG 130/2020, plus ONG-urile de educație.

Pentru măsura 2 va fi alocat un buget de 350 milioane euro. Din acești bani, 307,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin schema de ajutor de stat, restul fiind probabil aprortul propriu al beneficiarilor.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari cu sume cuprinse între 2.000 și 150.000 euro fiecare.

Banii vor fi acordați în ordinea primul venit-primul servit, conform proiectului oficial de procedură de implementare.

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea granturilor de capital de lucru pentru IMM se va calcula astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Granturi de capital de lucru - condiții pentru beneficiari

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • c) dispun de coparticipare(cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • e) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • j)  nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 2 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line.

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

 • 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.
 • 2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1 la procedura curentă (care urmează să s publice oficial).

Măsura 3 - granturi pentru investiții de până la 200.000 Euro

Prin măsura 3 ar urma să se acorde granturi pentru investiții în valoare de câte 50.000-200.000 Euro fiecare. Bugetul total al acestei măsuri este de 550 milioane de euro, conform OUG 130/2020 și ghidului solicitantului realizat de Ministerul Fondurilor Europene pentru Ministerul Economiei. Din cei 550 milioane euro, 478,25 milioane euro sunt ajutor nerambursabil, iar restul reprezintă probabil cofinanțarea asigurată de beneficiarul final.

Se vor acorda fonduri nerambursabile de câte 50.000-200.000 de euro fiecare pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM).

Banii vor putea fi folosiți pentru investiții.Lista codurilor CAEN eligibile este disponibilă la anexa 3 a OUG 130/2020.

Firmele solicitante depune online planuri de afaceri/investiții care vor fi evaluate conform grilei de punctaj din OUG 130/2020. Ordonanța de urgență este însă în plin proces de aprobare și modificare în Parlament.

Thumbnail

Granturile de investiții - condiți pentru beneficiari

Granturile pentru investiții  se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
 • g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Granturi de investiții - cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute  mai sus, la lit. a) și c).

Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 • b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Din granturile pentru investiții NU se finanțează:

 • a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 • b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 • c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute mai sus.

Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii se regăsește în Anexa 3 la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă şi completarea planului electronic de investiții în vederea obţinerii finanţării se fac on-line.

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

 • 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM din domeniile eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.
 • 2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite planul de investiții conform Anexei 1 la procedura curentă (nepublicată încă).

Data de la care este activă prima etapă  de creare profil, user și parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu-zis. Data de la care este activă a doua etapă  de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 1

Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 2

Descarcă de AICI proiectul de procedură măsura 3

Consultă AICI schema de ajutor de stat și alte documente relevante.

Consultă AICI OUG 130/2020, cu anexele

Parallax

Vizualizari
36134
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
R
BA
Aplicatia nu functioneaza. Am un certificat digital abia emis, cu care am semnat inregistrarea in mysmis2014 acum o saptamana. Certificat digital de la Digisign. Am folosit acelasi calculator. in Acrobat apare semnatura valida, cu verde, cu eticheta in partea de sus signed all signatures are valid. Ce naiba?
PS: se pare ca s-a rezolvat pana la urma.
poza de profil
Emil
Baricz
Cum ai rezolvat până la urmă? Eu tot nu pot să încarc documentul lor semnat electronic. Ai schimbat ceva, ai făcut ceva diferit față de încercările anterioare de ți-a mers?
poza de profil
Georgescu
Mihai
Si bineinteles nu functioneaza...nici macar inscrierea, dupa introducerea datelor de inregistrare, butonul creare cont ramane inactiv.
poza de profil
Ildikó Renáta
Száva
Așa am pățit și eu când am încercat după ora 12. Din curiozitate am încercat acum încă o dată, dar tot inactiv rămâne butonul....
poza de profil
George
Jianu
a rezolvat cineva problema ? eu ma chinui de o saptamana si butonul de creare ramane tot inactiv
poza de profil
Alex
Consultant
poza de profil
Emil
Baricz
Confirm ce a scris RAZVAN BA, si eu am certificat valid pentru semnatura electronica si nu am reusit sa incarc documentul semnat, primesc eroarea ”Serviciul nu este functional momentan, va rugam incercati mai tarziu”. Am incercat de mai multe ori in ultimele ore si aceeasi eroare. Am sunat la callcenter-ul pus la dispozitie, nu au stiut ce sa spuna decat sa mai incerc si mai tarziu...
poza de profil
Marius
Babosche
Întâmpin aceeași situaţie, eroarea :”Serviciul nu este funcțional momentan, vă rugăm încercați mai târziu”. Ați reușit între timp?
poza de profil
De ce
nu merge?
Si eu am avut aceasta problema. Pana la urma s-a dovedit a fi de la furnizorul semnaturii electronice. Semnatura era emisa de curand si nu erau ceva setări de securitate activate ca sa poata fi interogata baza de date cu certificate digitale de la furnizorul de semnatura.
poza de profil
Alex
Consultant
Nu se poate folosi un certificat digital pentru mai multe firme? De ce ? La certificatul de situatii de urgenta se putea.
poza de profil
Nicolae-Daniel
Nanu
Buna ziua.
Am 4 intrebari si va rog sa ma ajutati :
1. Am inscris persoana juridica urmand pasii indicati , am introdus CUI-ul si sa creat firma pentru a putea completa cererea la timpul potrivit. La informatii despre persoana juridica , la sediul social este trecuta adresa unui punct de lucru si nu pot sa modific acest lucru . Totusi cand sistemul creeaza declaratia privind ajutoarele de stat se preiau datele corecte privind sediul social.
2.Cum pot modifica date deja inregistrate , avand in vedere ca se pot strecuta si erori de dactilografiere ?
3.Daca nu sunt reprezentant legal ( administrator ...) , doar director si detin semnatura digitala pot sa reprezint compania pentru a accesa granturi pe aceasta platforma ?
4.Cum pot sa sterg utilizatorul si persoanele juridice inregistrate pe acest portal pentru a putea relua procesul de preinregistrare ?
Multumesc
poza de profil
De ce
nu merge?
poza de profil
De ce
nu merge?
Măcar ați ajuns la al doilea pas.
Eu am încercat și ieri și astăzi să creez cont. Am încercat cu adresă de firmă, apoi cu @yahoo, iar azi cu încă o adresă de firmă. Nu primesc acele mesaje de confirmare și basta. Dacă încerc să mă loghez îmi spune că nu am cont. Dacă încerc să recuperez parola tot cam așa. Surpriza ! daca incerc sa creez un alt cont cu aceeasi adresă de email îmi spune că există deja un cont cu respectiva adresă.

Iar o dam cu oiștea în gard.
De data asta oiștea costă 1 miliard de euro :(
poza de profil
De ce
nu merge?
Pana la urma am rezolvat. M-au sunat innapoi cei de la call-center. (foarte plăcută aceasta surpriza după ce inițial eram cam întors pe dos dupa prima interactiune cu ei)

Pe emailul de firma nu am primit mesajul deoarece nu era activata functia TLS. Imediat ce am configurat aceasta funcție a intrat emailul de confirmare a contului.
Pe Yahoo inca nu a intrat mesajul de confirmare a contului. Aparent au probleme pentru moment.

Spor!
poza de profil
Nicolae-Daniel
Nanu
Buna ziua.
Cum se poate sterge continutul contului si reluarea inregistarii firmei ?
poza de profil
ICE
MAN
Va rog sa imi spuneti daca o linie de credit accesata prin IMM INVEST se considera ajutor de stat ?Este o Declaratie in aplicatia pentru granturi si nu stiu exact care e situatia...
poza de profil
De ce
nu merge?
Nu linia de credit, ci doar dobanda subventionata reprezinta ajutor de stat, și asta doar daca ai facut trageri din creditul aprobat. Oricum poti cumula ajutoartele de stat pana la 800.000 euro, echivalent in lei pe tot ce înseamnă măsuri de sprijin în legătură cu COVID-19.
poza de profil
Lucian
Mirzoiu
Mi se pare absurd sa ni se ceara acele certificate pentru stare de urgenta in conditiile in care acestea nu se mai elibereaza. Pana in acest moment am apelat cu succes in cadrul firmei pe care o detin la IMM Invest, Somaj Tehnic, Ajutor de la somaj panala finalul; anului 2020. In nici una dintre aceste situatii nu mi-au fost cerute certificatele pentru stare de urgenta. Acum cand am vrut sa apelez si la aceste Granturi imi sunt cerute dar certificatele care sunt obligatorii nu se mai emit. Nu este normal si corect!
poza de profil
NEDELCU
ELENA
Buna ziua,
Doresc sa inrolez o persoana juridica dar nu pot.Am urmat toti pasii, am un profil, am inregistrat semnatura electronica dar cand doresc sa inrolez persoana juridica nu imi permite sa fac pasi dupa ce imi arata numarul de inregistrare , data infiintari , butonul de confirma este neactivat.
Cumva cineva s-a mai intalnit cu acesta problema?
Din pacate am sunat la call centar si am dat e-mail dar raspunsurile nu au fost prea utile.
Multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri