Claudiu Zamfir

Înscrieri online 2022: Fonduri UE de max. 100.000-1,5 milioane EUR pentru afaceri cu pomi fructiferi - Perioada sesiunii, Ghidul solicitantului și anexele

Thumbnail

Fermierii români și alți beneficiari pot obține fonduri europene de maximum 100.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru investiții în pomi fructiferi, căpșuni sau muri, printr-o linie de finanțare pentru care s-a anunțat oficial perioada de înscrieri și s-a publicat și ghidul socilitantului, cu anexele aferente.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează, în perioada 9 septembrie 2022, ora 9.00 – 12 decembrie 2022, ora 14.00, prima sesiune a acestui an de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Înscrierile se vor face pe site-ul AFIR, cu cont de utilizator cu parolă.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” sunt de 48.000.000 Euro, împărțite astfel:

 • 30.500.000 Euro pentru înființare/ extindere/ modernizare plantație inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare);
 • 7.500.000 Euro pentru înființare/ extindere/ modernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componentă secundară);
 •  10.000.000 Euro pentru achiziție utilaje de recoltare (modernizare exploataţie).

Vezi pragurile de calitate în anunțul oficial.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Valoarea ajutorului nerambursabil - submăsura 4.1a PNDR 2022

Pentru componentele finanțării, valoarea ajutorului nerambursabil diferă în funcție de dimensiunea fermelor solicitante:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
- 450.000 euro pentru proiecte complexe .

 Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 300.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

Ferme mari:
- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 300.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

Forme asociative :
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 300.000  euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;
- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

Pentru formele asociative, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Categoriile de beneficiari eligibili - cine poate cere fondurile UE 4.1a

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare‐dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură stațiuni de cercetare‐dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători și Organizație de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

 • să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică română;
 •  să acţioneze în nume propriu;
 •  să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului, cererea de finanțare și alte anexe aferente.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
12031
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri