Claudiu Zamfir

Granturi IMM de câte 10.000-50.000 EUR pentru edituri care scot e-book-uri și audiobook-uri. Perioada de înscrieri și ghidul de finanțare

bani-euro-casti-dreamstime

Editurile din România pot obține granturi IMM de câte 10.000-50.000 EUR pentru proiecte de dezvoltare a cărților electronice, în format scris sau audio, precum și de realizare a unor vloguri de promovare a cititului, printr-o nouă linie de fonduri europene pentru care s-au decis regulile și perioada de înscrieri online.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile vor putea depune proiectele în sistemul MySMIS2021 în perioada 30.05.2024, ora 12.00 - 30.07.2024, ora 23.59.59, în cadrul apelului Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale.

Apelul de proiecte este gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Bugetul prezentului apel este de 1.500.000 EUR, din care 1.124.239,46 EURde la Uniunea Europeană și restul din bugetul de stat. Acest buget este împărțit astfel:

 • 335.023,36 EUR în regiunea București-Ilfov.
 • 1.164.976,64 EUR  în restul României.

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 10.000-50.000 EUR pe proiect, sub formă de ajutor de minimis.

În cadrul acestei Măsuri se vor realiza, spre exemplu, activități de tipul: dezvoltării, printr-o schemă de ajutor de minimis, a capacității operatorilor din sector de realizare a cărților în format electronic (e-book, audiobook etc), cu precădere pentru volume ale autorilor de limbă română, realizării unui catalog online pentru operele literare românești pentru promovarea lecturii în rândul tinerei generații etc.

Cărțile propuse pentru conversia în eBook/audiobook trebuie să fie titluri ale căror drepturi de autor fac parte din portofoliul solicitantului și au fost publicate în format fizic, anterior datei de depunere a cererii de finanțare.

Condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții de eligibilitate la granturile de câte 10.000-50.000 EUR, printre care:

1. Să fie operatori cu statut de IMM-uri, care își desfășoară activitatea în România, în domeniul de editare a cărților.

2. Forma de constituire: societate constituită în baza Legii nr. 31/1990.

3. Încadrarea în categoria de IMM, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare):

 • microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

4. Solicitantul are autorizat codul CAEN 5811 - Activități de editare a cărților la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

5. Solicitantul este înregistrat în „Catalogul Editurilor din România” al Bibliotecii Naționale a României.

Activități eligibile la finanțarea în domeniul cărții:

 1. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;
 2. Activități cu servicii de digitalizare;
 3. Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, acțiuni de atragere de noi audiențe, conform cerințelor specifice ale programului;
 4. Activități de management de proiect: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz);
 5. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale), tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal, care nu sunt obligatorii;
 6. Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

Activitatea de bază presupune conversia unor cărți din format letric în format eBook/audiobook. Cărțile propuse pentru conversia în eBook/audiobook trebuie să fie titluri ale căror drepturi de autor fac parte din portofoliul solicitantului și au fost publicate în format fizic, anterior datei de depunere a cererii de finanțare.

eBook-urile/ audiobook-urile realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile pentru descărcare și prin intermediul unei platforme românești.

Totodată, se vor realiza activități de de tipul vlog-urilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură (sau alte tipuri de evenimente interactive cu prezență fizică pentru atragerea de audiențe), și/sau alte instrumente și tehnologii de acest tip, ca de exemplu, catalogul on-line.

Parallax

Vizualizari
4066
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri