Denisa Crăciun

UPDATE Fonduri UE de 50.000-500.000 EUR: De marți, 23 august, ora 10.00, înscrieri online la Acțiunea POC 4.1.1-granturi IMM de investiții

Thumbnail

Marți, de la ora 10.00, a început sesiunea de înscrieri propriu-zise la Acțiunea 4.1.1-POC, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro, pentru investiții, în domenii ca HoReCa, transport, comerț, construcții, învățământ, sănătate.

UPDATE Ajutor de minimis, joi, 25 august, ora 10.00: Au fost depuse 51 solicitări în primele 24 de ore de la deschiderea sesiunii de înscrieri. 

UPDATE Ajutor de minimis ora 11.00: 11 solicitări au fost depuse în prima oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

UPDATE 24 august, ora 10.00, apelul pentru contractarea granturilor - ajutor de minimis: În primele 6 minute de la începerea sesiunii de înscrieri s-au depus 3 solicitări. Prima cerere depusă este pentru firma SMIS Training Experts & Consultants SRL. 

Thumbnail

---

UPDATE Miercuri, 24 august, ora 10.00, apelul pentru contractarea granturilor - ajutor de stat: În primele 24 de ore de la începerea sesiunii de înscrieri s-au depus 64 de solicitări. 

Thumbnail

UPDATE Miercuri, 24 august: Astăzi, de la ora 10.00, începe înscrierea la ajutorul de minimis de 50.000-200.000 EUR. Înscrierea durează până pe data de 30 august, ora 23:59:59.

Notă: Apelul pentru contractarea granturilor - ajutor de stat a început azi, 23 august de la ora 10.00 și se va închide pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59, iar cel pentru schema de minimis va începe pe 24 august și se va închide pe data de 30 august 2022, ora 23:59:59, a anunțat MIPE oficial marți.

UPDATE ora 18.00: S-au depus 47 de cereri în primele 8 ore de înscrieri.

Thumbnail

UPDATE ora 11.00: În prima oră a sesiunii s-au depus 10 solicitări.

UPDATE ora 10.09: În primele 9 minute de înscrieri s-a introdus o singură cerere. Prima cerere este depusă pentru firma EURO Active Photoprint SRL. 

UPDATE ora 9.41: Marți, 23 august, ora 10:00 începe apelul pentru contractarea granturilor - ajutor de stat, iar în 24 august începe apelul pentru contractarea granturilor - ajutor de minimis, a transmis Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) într-un comunicat către StartupCafe.ro.

Manualul utilizatorului pentru platforma IMM Recover este AICI, iar Manualul de utilizare pentru depunerea cererii de finanțare este publicat AICI, a mai spus MIPE.

„Pentru a susține mediul de afaceri în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum și crizele produse de războiul din Ucraina, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat o serie de măsuri, printre care și Măsura 4.1.1. Cu o alocare de aproximativ 400 de milioane de euro, aceasta va finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență a IMM-urilor” - MIPE.

----

Proiectele se depun online AICI, în sistemul de granturi IMM Recover, în perioada 23 august, ora 10.00 - 29 august 2022, ora 23:59:59, pentru contractarea granturilor - ajutor de stat și în perioada 24 august - 30 august, ora 23:59:59 pentru contractarea granturilor - ajutor de minimis.

Depunerea cererilor de finanțare pe portal se face prin intermediul profilului de utilizator cu parolă (care au putut fi create începând cu 16 august, în perioada de preînscrieri).

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMM Recover trebuie transmite pe adresa de: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro

Proiectele selectate la finanțare după sesiunea de înscrieri vor fi mutate în sistemul MySMIS2014, pentru implementare.
 

Bugetul total al schemei poate ajunge la o „sumă maximă” de 358,14 milioane de euro, prin mecanismul de supracontractare. Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este însă de 238.760.397 euro.

Banii sunt împărțiți astfel:

  1. schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro - granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.
  2. schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro - granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

Cele 2 tipuri de ajutoare care se acordă

1. Ajutoare de minimis de 50.000-200.000 EUR

Lista Codurilor CAEN eligibile pentu ajutoarele de minimis este la anexa 12 la Ghidul solicitantului. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu bani de acasă, cofinanțare la cheltuielile eligibile: 5% -microîntreprinderile, 10% - întreprinderile mici, 15% - întreprinderile mijlocii. Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care își desfășoară activitatea în:

  • clasa P — Învățământ, clasa Q — Sănătate și asistența socială, clasa S — Alte activități de servicii.

2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR

Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se acordă sub formă de ajutoare de stat cu o valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare la cheltuielile eligibile, procentul acesteia fiind cuprins între minimum 25% și minimum 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se face investiția și de dimensiunea firmei. Procentele exacte pe regiuni sunt prevăzute în 14 la Ghidul solicitantului.

Ajutoarele de stat NU includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor. Microîntreprinderile vor trebui să aibă cofinanțare proprie similară firmelor mici, conform anexei 14 la ghid.

Beneficiarii eligibili au activitate care se încadrează în:

  • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției);
  • secțiunea F — Construcții;
  • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • secțiunea H — Transport și depozitare;
  • secțiunea I — Hoteluri și restaurante.

Codurile CAEN eligibile sunt cuprinse în anexa 13 la Ghidul solicitantului Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Grila de punctaj 4.1.1-POC:

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară (click pentru a deschide).

Thumbnail

Criteriu suplimentar de selecție: în situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat. În acest sens, solicitanții vor depune „Declaraţia pe propria răspundere privind tranzacționarea de părți sociale” – Anexa 16 la ghid.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

  • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
  • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2020, proiectul va fi respins.

În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2020, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis, schemei de ajutor de stat și prevederilor OUG nr. 82/2022, cu modificările ulterioare.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.

Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.

Analiza DNSH și raportul de progres

Importantă în Ghidul solicitantului rămâne și analiza DNSH, prin care se evidențiază că achizițiile din implementare respectă principiul de protecție a mediului, Do no significant harm (DNSH).

Beneficiarul proiectului câștigător va transmite Rapoarte de Progres la fiecare Cerere de plată/ Cerere de rambursare, precum şi alte informații și date solicitate de Autoritatea de management a POC.

Rapoartele de progres conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, îndeplinirea de către serviciile, atestarea modului în care bunurile sau lucrările achiziționate îndeplinesc criterii care să ateste caracterul verde și DNSH, conform declarațiilor atașate la cererea de finanțare rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.

Granturi IMM: Anunțuri în mass-media relevante

Ghidul de finanțare precizează clar acum că la începutul și la finalizarea proiectelor beneficiarii trebuie să publice în mass-media (inclusiv media online) anunțuri/comunicate de presă:

„La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site) anunţuri sau comunicate de presă. Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.

Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd”.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile din grantul acordat, în limita a 5.000 lei fără TVA.

StartupCafe.ro, publicație cu experiență de 7 ani în presa economică, publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.

Preț: 150 EUR fără TVA/anunț publicat.

Comenzi la:

contact@smilemedia.ro

Oferta noastră completă, AICI.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
17690
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Valter
POP
Cea mai proasta organizare de pana acum cu privire la modalitatea de depunere a cererilor de finantare. Cateva exemple:
1. depui pe granturi.imm.gov.ro si apoi transferi totul in MySMIS2014
2. cererea de finantare este pe modelul MySMIS 2014, dar o completezi mai intai intr-un Word in conditiile in care MySMIS2014 stia sa o genereze automat (prost, greu de incarcat, dar o genera)
3. niciuna dintre declaratii nu este generata automat, desi la Masura 1, 2 si 3 platforma permitea aceste lucruri
4. modul in care se incarca documentele este foarte greoi. Nu este nimic personalizat entru 411. Totul la gramada cu cererile de proiect anterioare. Nomenclatorul de documente este atat de stufos ca stai 5 min pana ce gasesti categoria unde trebuie incarcat documentul
5. procedura transfer cont inexistenta. Totul manual cu multa birocratie
poza de profil
Valter
POP
In continuare cetatenii straini nu pot sa isi deschida cont in platforma, chiar daca sunt rezidenti.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri