Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023: Ajutoare de max. 200.000 EUR pentru firme românești, să se listeze pe Bursă. Perioada de înscrieri și ghidul oficial de finanțare

euro-bani-bursa-dreamstime

Firmele românești pot obține ajutoare de maximum 200.000 de euro fiecare, din fonduri europene, pentru a se lista pe Bursa de Valori București, printr-o linie de finanțare pentru care s-au publicat, joi, oficial, perioada de înscrieri și ghidul solicitantului.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre ajutoarele de minimis din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru firmele care vor să se listeze pe bursă, iar acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat oficial Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Listarea la bursă a întreprinderilor” din cadrul Pilonului III,  Componenta C9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), Investiția I3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), Măsura 2 (Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă).

Proiectele se depun în perioada 06.03.2023, ora 10:00 - 06.04.2023, ora 23:59 (cu posibilitate de prelungire), pe platforma PNRR. Ajutorul se va acorda pe baza principiului „primul venit, primul servit”, în limitele bugetului.

Perioadă evaluare proiecte: continuă, pe măsura depunerii proiectelor, până la data de 30.05.2023, în limita bugetului alocat apelului de proiecte.

Perioadă estimativă de semnare a contractelor: continuă, pe măsura depunerii proiecte-lor, până la 30.07.2023, în limita bugetului alocat apelului de proiecte.

Bugetul total alocat pentru această finanțare este de 35 milioane euro, echivalent în lei, la cursul InforEuro din luna ianuarie 2023 (1 euro = 4,9493 lei).

Din acești bani se vor acorda firmelor ajutoare cu două valori maxime:

 • până la valoarea maximă eligibilă de 25.000 euro pentru listările prin Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (segmentul AeRO).
 • până la valoarea maximă eligibilă de 200.000 euro pentru listările pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Valoarea ajutorului de minimis reprezintă un procent de maximum 70% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară pentru firma listată pe bursă. Astfel, beneficiarul trebuie să suporte cel puțin 30% din cheltuielile eligibile.

MIPE crede că măsura sa va conduce la listarea pe bursă a 280 de firme românești.

Ajutoare pentru listarea pe bursă: Beneficiarii eligibili

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții de eligibilitate, printre care:

 • să fie întreprinderi, societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, care au sediul social în România.
 • sunt societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată pentru care se completează Declarația de angajament cu privire la transformarea întreprinderii în societate pe acțiuni;
 • sunt societăți cu capital majoritar privat;
 • Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor întreprinderii a hotărât: (i) transformarea întreprinderii în societate pe acțiuni, după caz, (ii) admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București prin emiterea de acțiuni și (iii) implementarea proiectului și mandatarea reprezentantului legal să întreprindă toate diligențele în acest sens;
 • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate"  în ultimul exercițiu financiar încheiat, așa cum acestea sunt definite Ghid;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
 • nu desfășoară activități de producție, distribuție, prelucrare și comerț în industria de tutun;
 • nu desfășoară activități de clonare în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex)
 • nu desfășoară comerț sexual;
 • nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice” nu poate fi garantată.

Granturi pentru listarea la BVB: cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel, care reprezintă costuri pentru listare, sunt:

a)    cheltuieli cu tarife și comisioane și alte costuri necesare pentru admiterea la tranzacționare, prevăzute de instituțiile pieței de capital:

 • Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • Bursa de Valori București;
 • Depozitarul Central;
 • orice ale instituții cu rol de reglementare în domeniu.

b)    cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță juridică cu privire la prospectul și activitățile premergătoare listării la Bursa de Valori București;
c)    cheltuieli aferente achiziționării de servicii de audit financiar și consultanță financiar contabilă;
d)    cheltuieli cu achiziția de servicii de intermediere a ofertei publice inițiale primare în vederea admiterii la tranzacționare la Bursa de Valori București, de la un furnizor autorizat ca societate de servicii de investiții financiare de o autoritate de reglementare din cadrul Uniunii Europene;
e)    cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG, dacă este cazul;
f)    cheltuieli legate de adaptarea funcțiilor si proceselor interne ale întreprinderilor pentru a se alinia cerințelor investitorilor din piețele publice de capital, în special prin educația profesională a angajaților pe teme precis definite precum: guvernanță corporativă, implementarea standardelor de raportare ESG, relații cu investitorii. Aceste tipuri de cheltuieli se pot angaja atât în perioada premergătoare obținerii statutului de companie publică, cât și ulterior listării efective.

Parallax

Vizualizari
6070
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri