Claudiu Zamfir

Fonduri 2023: Noi ajutoare PNRR de 35 milioane EUR pentru firme care vor să intre pe Bursă. Calendarul de lansare și ghidul propus

Thumbnail

Firmele mici și mijlocii (IMM) și companiile mari din România vor putea obține ajutoare de minimis în valoare totală de 35 de milioane de euro pentru a se lista la Bursa de la București, printr-o schemă de finanțare în care s-a stabilit orientativ perioada de lansare și s-a emis un proiect de ghid al solicitantului.

Pe scurt, prin viitorul apel de proiecte “Listarea la bursă a întreprinderilor”, firmele vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro pentru a-și acoperi anumite cheltuieli cu procedura de listare pe Bursa bucureșteană.

Înscrierile ar urma să se facă pe principiul „primul venit-primul servit”, în limita bugetului disponibil și a perioadei de înscriere. Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line pe platforma de fonduri PNRR, AICI.

Draftul de Ghid al solicitantului, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cuprinde și un calendar orientativ, cu perioada de lansare a înscrierilor:

 • Dată publicare ghid final: 20.02.2023
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:  27.02.2023, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 27.05.2023, ora 24:00
 • Perioadă evaluare proiecte: continuu pe măsura depunerii de proiecte, până la 30.06.2023, în limita bugetului apelului
 • Perioadă estimativă de semnare a contractelor: continuu pe măsura depunerii de pro-iecte, până la 30.07.2023, în limita bugetului apelului.

În cazuri excepționale, aplicanții care întâmpină dificultăți în transmiterea proiectelor, din cauze ce privesc în mod exclusiv funcționalitatea platformei, vor putea transmite cererea de finanțare și documentele anexă pe adresa de email: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro, respectând perioada de depunere a proiectelor. Toate documentele comunicate pe email vor fi transmise ulterior și în secțiunea “Clarificări”, după închiderea apelului.

Între timp, puteți să transmiteți observații și propuneri la ghid, în termen de 30 de zile, începând cu data de 3.01.2023, la adresa de mail: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro .

Prin intermediul instrumentului ”Listarea la bursă a întreprinderilor” vor fi sprijinite activitățile de pregătire a întreprinderilor care doresc să emită acțiuni noi, precalificate pentru cotare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București pe oricare dintre segmentele de piață administrate, și care sunt reprezentate de:  consultanța financiară, non-financiară și juridică, demersuri pe lângă instituțiile pieței de capital necesare admiterii la tranzacționare.

MIPE consideră că mai departe, prin listarea pe bursă, firmele românești vor avea șansa să atragă noi capitaluri.

„La nivelul Bursei de Valori București, din anul 2020, au avut loc peste 30 de runde de finanțare, 23 dintre acestea fiind încheiate în anul 2021. Majoritatea tranzacțiilor a vizat segmentul IMM și a adus o capitalizare de peste 260 milioane EUR. Dintre aceste tranzacții, 86% au fost realizate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (segmentul AeRO) - sistemul dedicat companiilor de talie mică. La finalul anului 2021, capitalizarea pieței principale era de 225,02 miliarde lei cu 82 de companii listate, iar segmentul AeRO avea 298 de companii listate cu 1,2 miliarde lei capitalizare bursieră” - susțune ministerul, în proiectul de ghid al solicitantului.

Valoarea granturilor pentru listarea firmelor la bursă

Bugetul total alocat schemei de ajutoare de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” este de 35 de milioane de euro, fonduri asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Din acești bani, se vor asiguira două tipuri de granturi astfel:

 • 4% din valoarea ofertei de listare pentru întreprinderi listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București, până la valoarea maximă eligibilă de 25.000 euro. Piața AeRO este destinată IMM-urilor.
 • 3,5% din valoarea ofertei publice inițiale primare pentru întreprinderi listate pe Piața Principală administrată de Bursa de Valori București, până la valoarea maximă eligibilă de 200.000 euro. Aici vor putea intra la finanțare și companii mari.

MIPE își propune să finanțeze astfel 280 de firme, să se listeze pe bursă.

Beneficiari eligibili: condiții de finanțare a firmelor pentru listarea la bursă

Solicitanții eligibili vor îndeplini cumulativ o lungă listă de condiții, dintre care menționăm:

 • sunt societăți pe acțiuni (SA);
 • nu acționează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanțat;
 • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 • nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală; mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate", așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex)
 • nu desfășoară comerț sexual;
 • nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;
 • nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;
 • nu își desfășoară activitatea în domenii ca: producția primară de produse agricole, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, pescuit și acvacultură.

Ajutoare 2023 pentru listarea la bursă: cheltuieli eligibile

Cu granturile obținute, firmele vor putea face o serie de cheltuieli eligibile referitoare la procesul de listare pe bursă:

 • a)    tarife și comisioane și alte costuri în vederea listării ale instituțiilor pieței de capital:
 • a.    Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 • b.    Bursa de Valori București,
 • c.    Depozitarul Central.
 • b)    cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță juridică;
 • c)    cheltuieli aferente achiziționării de servicii de audit financiar și consultanță fiscală;
 • d)    cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță și intermediere a ofertei publice sau a plasamentului privat în vederea listării;
 • e)    cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG;
 • f)    cheltuieli legate de adaptarea întreprinderii la cerințele guvernanță corporativă, standarde de raportare ESG și relații cu investitorii necesare menținerii pe piața de capital.

Condiție importantă: cheltuielile sunt angajate începând cu 1 februarie 2020 pentru activități de pregătire a ofertelor publice inițiale și plasamentelor private pentru admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București.

Sunt excluse de la finanțare:

 • ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export,
 • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Parallax

Vizualizari
4488
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri