Claudiu Zamfir

Finanțări PNRR 2024: Max. 300.000 EUR pentru firme care vor să se listeze pe Bursă. Primul venit, primul servit

euro-bani-bursa-dreamstime

Firmele din România vor putea obține, în anul 2024, noi fonduri europene, de până la 300.000 de euro pe proiect, pentru procedurile de listare pe Bursa de la București, printr-o nouă finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos în dezbatere publică proiectul de ghid al solicitantului Listarea la bursă a întreprinderilor, în cadrul PNRR.

Acesta este apelul al doilea și are un buget de 34,77 milioane EUR. Primul apel de acest fel, lansat anul trecut, a avut un buget de 35 de milioane de euro, dar nu s-a bucurat de succes.

Potrivit calendarului orientativ al MIPE, firmele vor putea depune cererile de finanțare prin sistemul electronic PNRR, în perioada 19.02.2024, ora 10:00 - 20.05.2025 ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului, pe principiul primul venit, primul servit.

Între timp, poți trimite și tu propuneri de modificare a ghidului, în termen de 20 de zile (începând cu data de 17 ianuarie 2024), pe e-mailul: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro .

Beneficiarii sunt întreprinderi de orice mărime, cu capital majoritar privat.

Aceste firme vor putea obține finanțări nerambursabile de maxim 70% din cheltuielile eligibile, în limita a 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară pentru întreprinderile listate sau, în funcție de piața administrată de Bursa de Valori București pe care se realizează admiterea la tranzacționare:

  •     până la valoarea maximă eligibilă de 40.000 euro, echivalent în lei, pentru listările realizate pe Sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (segmentul de piață AeRO - destinat sectorului IMM). Se remarcă aici majorarea acestui grant de la 25.000 EUR în primul apel, din 2023, la 40.000 EUR la noul apel, din 2024-2025.
  •     până la valoarea maximă eligibilă de 300.000 euro, echivalent în lei, pentru listările realizate pe Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. În primul apel, acest grant era de maximum 200.000 EUR, deci iarăși o majorare substanțială în apelul 2024-2025 (de 50%).

Cererile de finanțare vor fi selectate cu condiția îndeplinirii criteriilor administrative și de eligibilitate, precum și a unui punctaj de minim 20 puncte în evaluarea tehnică și financiară. Condițiile care trebuie îndeplinite de un solicitant pentru demararea etapei de contractare pentru o cerere de finanțare evaluată și selectată sunt următoarele:

  •     admiterea la tranzacționare, ulterior derulării unei oferte publice inițiale primare la Bursa de Valori București după primirea Notificării privind admiterea sau respingerea cererii de finanțare sau Deciziei de soluționare a contestației, după caz;
  •     încadrarea în bugetul alocat pentru apelul de proiecte.

Activități eligibile în cadrul acestui apel de proiecte se împart în două categorii:

1.    O categorie de activități eligibile constă în activitățile necesare admiterii la tranzacționare a întreprinderilor solicitante, legate de procesul tehnic de atragere de capital. Pentru a fi admise la tranzacționare, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Codului Bursei de Valori București SA – sistemul multilateral de tranzacționare, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • pentru Sistemul multilateral de tranzacționare, întreprinderile trebuie să fie organizate ca societăți pe acțiuni (SA), să aibă capitaluri proprii din ultimul exercitiu financiar sau capitalizare bursieră anticipată de minimum 250.000 euro, precum și un free float de 10% (cel puțin cel putin 10% din actiuni vor fi in portofoliile investitorilor, disponibile la tranzactionare) și un minim de 30 de acționari;
  •  pentru Piața reglementată, capitalul propriu din ultimul exercitiu financiar sau capitalizare bursieră anticipată de cel puțin 1 milion euro, precum și un free float de cel puțin 25% (cel puțin cel putin 25% din acțiuni vor fi in portofoliile investitorilor, disponibile la tranzactionare) și un minim de 3 ani de raportare financiară.

2.    A doua categorie de activități eligibile constă în activități de servicii de formare profesională pentru angajați, necesară pentru alinierea la cerințele investitorilor din piețele publice de capital.

Activitățile de informare și publicitate ale proiectului finanțat din PNRR sunt activități neeligibile și vor fi suportate de întreprinderea beneficiară. Aceste activități sunt obligatorii și vor respecta Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de Rederesare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Parallax

Vizualizari
4489
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri