Claudiu Zamfir

Se introduc ajutoare de minimis în schema IMM de 411 milioane EUR pentru panouri solare, generatoare eoliene, eficiență energetică

Thumbnail

Firmele românești vor putea obține ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 de euro și ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro, să investească în panouri solare, generatoare eoliene și alte cheltuieli de eficiență energetică pentru economii la facturile proprii, conform unor modificări operate de Ministerul Investițiior și Proiectelor Europene (MIPE) la noua sa schemă de fonduri UE.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre proiectul de ordonanță de urgență al MIPE pentru instituirea unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu fonduri din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Vineri, 8 iulie 2022, MIPE a publicat o variantă modificată a proiectului său de OUG, în urma consultării publice. Mai departe, proiectul mai trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, iar apoi trebuie emis ghidul solicitantului și lansată sesiunea de înscrieri în portalul de granturi IMM Recover. Totul trebuie făcut rapid, pentru că toate proiectele care vor fi declarate câștigătoare vor trebui implementate de către firmele beneficiare până a finalul anului 2023.

Un element de noutate adus acum de MIPE la schema de finanțare pentru eficiență energetică este introducerea ajutoarelor de minimis de câte 50.000-200.000 de euro, alături de ajutoarele de stat de câte 50.000-500.000 de euro.

Astfel, vor avea loc două apeluri de proiecte în sistemul de granturi IMM Recover, unul pentru ajutorul de minimis și celălalt pentru ajutorul de stat.

Condițiile de finanțare distincte pentru cele două tipuri de ajutoare vor fi detaliate prin schemele de ajutoare de minimis/de stat și prin ghidul solicitantului. Probabil, introducerea ajutorului de minimis va veni în sprijinul microîntreprinderilor și firmelor mici, dacă întreprinderile mari nu vor avea acces la această categorie de sprijin. De asemenea, ajutorul de minimis prevede posibilitatea unei cofinanțări mai reduse, care poate ajunge la minimum 5% pentru microîntreprinderi, în timp ce la ajutoarele de stat cofinanțarea pleacă de la 25% și poate crește și mai mult în funcție de locul de implementare a investiției și de dimensiunea firmei beneficiare, în mod uzual.

Așadar introducerea categoriei minimis poate fi de bun augur pentru microîntreprinderi și firme mici.

O altă îmbunătățire adusă proiectului de ordonanță de urgență este la bugetare. Se alocă în continuare 350 de milioane de euro din POIM plus 61,76 milioane euro de la bugetul de stat prin bugetul MIPE - în total 411,67 milioane euro. Noutatea este că în proiectul de OUG de vineri se prevede și mecanismul de supracontractare, Astfel, bugetul schemei se poate dubla în funcție de numărul cererilor depuse.

Suplimentar față de proiectul inițial de OUG, noul text introduce încă două tipuri de sprijin: unul pentru autorități locale și celălalt pentru parcuri de specializare inteligentă. Din acest motiv, proiectul de OUG a fost denumit „trenuleț”.

Schema pentru primării are un buget tot de 411,67 milioane euro cu posibilitate de supracontractare, Autoritățile locale vor putea obține granturi de câte 5-15 milioane de euro, tot pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu.

În fine, pentru parcurile de specializare inteligentă, care cuprind întreprinderi și institute de cerectare ca rezidenți, se prevăd o serie de facilități fiscale:

 • scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului de specializare inteligentă, pentru societatea administrator care deține titlul de parc de specializare inteligentă;
 • deducerea de 100% a profitului repartizat pe surse de dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare, pentru determinarea profitului impozabil necesar calculului impozitului pe profit datorat de către cei care realizează investiții în cadrul parcului de specializare inteligentă. Pentru a beneficia de această facilitate fiscală investitorii trebuie să repartizeze profitul net realizat pe surse de dezvoltare pentru o perioadă de minim cinci ani de zile de la dat primei repartizări;
 • deducerea din profitul impozabil a unei cote de 50% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru societatea-administrator.
 • deducerea din profitul impozabil a unei cote de 100% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru agenții economici care au încheiate contracte de concesionare și/sau contracte de administrare și realizează investiții în clădiri și echipamente destinate activităților de specializare inteligentă, ținând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe,
 • amânarea plății taxei pe valoarea adăugată pentru materialele și echipamentele necesare realizării sistemului de utilități publice din interiorul parcului, precum și a racordului parcului la magistralele sau la rețelele de utilități publice existente,
 • scutire de la plata impozitului pe clădire și pe teren.

De asemenea, aceste parcuri de inovare vor putea atrage și fonduri europene.

Descarcă de AICI noul proiect de OUG trenuleț care cuprinde și măsura de sprijin pentru IMM-uri.

Descarcă de AICI în format PDF noul proiect de OUG trenuleț care cuprinde și măsura de sprijin pentru IMM-uri.

Condiții de eligibilitate a firmelor micro, mici, mijlocii și mari la ajutoarele pentru eficiență energetică

Beneficiarii eligibili vor fi firmele micro, mici, mijlocii și mari, care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții, printre care:

 

 • firmele au fost înființate până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;
 • nu sunt întreprinderi în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;
 • au avut minim 1 angajat în anul 2021;
 • prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minim 5 ani ulterioară implementării investițiilor. În situația operatorilor economici nou înființați sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;
 • prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în TEP/an, unde o tonă echivalent petrol (TEP) reprezintă combustibil convențional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/kg;
 • investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică / utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minim 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;
 • beneficiarii desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/ 2006.

Ajutoarele pentru firme: Criteriile de selecție la finanțare și grila de punctaj

Grila de punctaj este prevăzută în anexa 1 la proiectul de ordonanță de urgență. Criteriile prevăzute în grilă includ:

 • a)    reducerea consumului de energie (RCE): TEP/an;
 • b)    valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER): euro/kW instalat
 • c)    reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES): t CO2;
 • d)    modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020.
 • e)    rata rentabilității activității operaționale în anul 2021.

Criteriile de se vor detalia la nivelul fiecărui apel de proiecte, pe baza schemelor de ajutor de stat / de minimis aplicabile.

Cheltuieli eligibile pentru firme - fotovoltaice, eoliene, anvelopări și altele

Investițiile vor cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile pentru eficientizare energetică, printre care:

 

 1. Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la  finanțare;
 2. Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene și alte surse de energie regenerabile (cu excepția biomasei), definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;
 3. nvestiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
 4. Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin această măsură  se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.
Parallax

Vizualizari
32589
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Jan
Jean
Cum putem aplica pentru aceste fonduri?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri