Claudiu Zamfir

Fonduri pentru firme 2022 : Două finanțări pentru eficiență energetică și gestionarea deșeurilor

Thumbnail

O serie de firme românești vor putea obține, în anumite condiții, noi fonduri nerambursabile de câte 15.000-200.000 de euro pentru gestionarea deșeurilor, respectiv, 50.000-500.000 de euro pentru investiții în eficiență energetică, prin două linii de finanțare scoase în pregătire.

Cele două linii de finanțare 2022 care vor contribui la obiective de mediu:

 • 1. Ajutoare de minimis de 15.000-200.000 euro prin Programul de Tranziție către Economia Circulară

Miercuri, 6 iulie, Ministerul Economiei a scos în dezbatere un poriect de hotărâre de guvern pentru aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru operatorii economici din industria prelucrătoare.

Printre beneficiarii eligibili se numără firmele românești micro, mici și mijlocii cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, respectiv, conform secţiunii S pozițiile  9511 și pozițiile de la 9521 până la pozițiile 9529 din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.

Aceste firme vor putea primi granturi de câte 15.000-200.000 euro fiecare. Antreprenorii vor trebui să pună și ei cel puțin 15% la cheltuielile eligibile. Bugetul e cam mic: în 2022 sunt prevăzute fonduri totale de 10 milioane de lei, de la stat. Apoi, ar urma să se acorde câte 20 milioane lei pe an, până în 2026.

Firmele vor putea să investească acești bani în obiective de economie circulară, cum ar fi:

 • Transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare (exemple: prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare);
 • Dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor si serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare.
 • Înființarea și/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz;
 • Înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații si recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor (aparate electrice și electronice, articole textile, încălțăminte, mobilă, biciclete, vehicule electrice);
 • Dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor post-consum;
 • Și altele.

Descarcă de AICI proiectul de HG.

 

 • 2. Sprjin de 50.000-500.000 euro pentru eficiență energetică

Schema de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri va avea un buget de 411,7 milioane de euro, finanțat din fonduri europene din Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și de la bugetul de stat, conform unui proiect de ordonanță de urgență inițiat recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Din acești bani, firmele românești vor putea accesa granturi de câte 50.000-500.000 de euro pe proiect, fără să depășească însă valoarea maximă de cinci ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în exercițiul financiar 2021.

Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover, iar administrator al schemei va fi MIPE, sprijinit de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru operarea sistemului elecronic, potrivit proiectului de OUG.

Firmele câștigătoare vor putea investi aceste fonduri în investiții precum:

 • Măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, achiziții de echipamente/utilaje/dotări necesare pentru producerea de energie.
 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din surse regenerabile.
 • Măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

Condiții de eligibilitate a firmelor, la granturile de eficiență energetică, includ:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din anii 2019, 2020 respectiv 2021;
 • au fost înființate până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • au avut minimum 1 angajat in anul 2021;
 • desfășoară activitatea de producție/prestări servicii către populație cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice precum și altor categorii de servicii de natură similară stabilite prin ghidul solicitantul de autoritatea de management a Programului Operațional Infrastructură Mare. Beneficiarul are obligația de a face dovada prin coduri CAEN specifice că a realizat cifra de afaceri aferentă codului CAEN specifică producție/servicii, pentru care solicită finanțarea, cu excepția celor menționate anterior, în valoare de minim 10.000 euro;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități
 • și altele.

Descarcă de AICI proiectul de OUG care conține și grila de punctaj.

 

Parallax

Vizualizari
10677
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri