Claudiu Zamfir

Schemă de ajutoare de 450 milioane EUR pentru firme private, aprobată de Guvern

euro-lei-bani-dreamstime

Firmele private care fac investiții mari în România vor putea obține noi ajutoare de stat, printr-o schemă de finanțare în valoare totală de 450 de milioane de euro, de la bugetul de stat, aprobată, joi, de Guvern.

Noua schemă de ajutor de stat prevede finanțarea nerambursabilă pentru investiţii cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depășesc 50 milioane lei.

Scopul declarat al schemei este „să stimuleze creșterea economică prin sprijinirea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile și, totodată, să încurajeze dezvoltarea antreprenorială”, susține Ministerul Finanțelor, inițiatorul proiectului, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Din punct de vedere social, schema de finanțare favorizează investițiile efectuate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro, bani proveniți din bugetul de stat. Acordurile de finanțare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032.

Guvernanții au inițiat noa schemă după ce la data de 31 decembrie a expirat valabilitatea celor două scheme de ajutor de stat existente anterior, instituite în baza regulamentului regional.

Condiții de eligibilitate: Cine poate aplica pentru schema de ajutor de stat

Beneficiarii eligibili la finanțare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate:

I. Criterii generale

 •     Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •     Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
 •     Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 •     Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 •     Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 •     Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, în plus față de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare.

II. Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 • a) să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare în cazul județului Ilfov);
 • b) să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
 • c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • d) să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
 • e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
 • f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Sesiune de înscrieri de 30 de zile lucrătoare

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni anuale anunțate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare, a precizat Ministerul Finanțelor.

Cererile de acord pentru finanțare depuse în sesiune se ordonează descrescător pe baza unui punctaj calculat și se analizează în limita bugetului sesiunii. Analiza cererilor de acord pentru finanțare se finalizează cu acord pentru finanțare (dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate) sau scrisoare de respingere. Plata ajutorului de stat se realizează după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile efectuate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ajutorul de stat se va acorda în baza unor cheltuieli eligibile precum realizarea de construcții, achiziție de echipamente și active necorporale, iar activele aferente investiției trebuie să fie noi.

Noua schemă de ajutor de stat are ca bază legală cadrul normativ european aflat în vigoare până la data de 31 decembrie 2026.

Parallax

Vizualizari
6489
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Sile
vasile
schema de unde se poate descarca?
poza de profil
Sile
vasile
https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-28-03-2024/

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri