Claudiu Zamfir

LISTĂ 2019: Câte 100.000-1 milion Euro pentru livezi. Și alte fonduri europene care se deschid în primele 3 luni

Thumbnail

Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de cu valori maximale de 100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în producția și marketingul fructelor, printr-o linie de finanțare în valoare de 51 milioane euro, care urmează să se deschidă în primul trimestru al anului 2019. De asemenea, 200 de milioane de euro vor fi disponibili pentru investiții în irigații.

Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii, a întocmit calendarul estimativ al sesiunilor de înscrieri pentru fondurile europene din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, trimestrul I, 2019.

În capul listei AFIR avem o nouă sesiune a submăsurii 4.1 - Investiții în exploatații pomicole, care urmează să se deschidă în primele 3 luni ale anului 2019, cu un buget de  51.013.105 euro.

Proiectele se vor putea depune online, pe site-ul AFIR, cu cont de user cu parolă.

Cine va putea obține fondurile UE pentru livezi

Beneficiarii acestor bani sunt fermieri (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate) și grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Ca forme de organizare, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art..6 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare).

Valoarea fondurilor care se vor putea accesa - pomicultură 2019

Potrivit AFIR, ajutorul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

1. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

• Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

• Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

2. Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari:

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

• Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Cheltuieli eligibile - pomicultură 2019

Potrivit Ghidului solicitantului, în cadrul submăsurii 4.1a sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României pentru pepiniere și culturi în spații protejate și cu respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investiții conform Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul național de implementare.

Printre cheltuielile eligibile se numără:

 • reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

 

 • înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

 

 • înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;

 

 • înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.

 

 • pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.).

 

 • sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;

 

 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

 

 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

 

 • În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:

- înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate;
- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.

200 milioane euro pentru irigații

O altă linie de finanțare interesantă care ar putea să se deschidă în trimestrul I al anului 2019 este submăsura 4.3 - Irigații, în valoare totală de 200 de milioane de euro.

Din acest buget, organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, vor putea obșine fonduri nerambursabile de câte 1 milion de euro pe proiect.

Ajutorul nerambursabil are o intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că statul va achita toate chesltuielile eligibile din proiect, în limita a 1 milion de euro.

Banii sunt destinați sistemeleor de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP). Proiectele vizează modernizarea instalațiilor de irigații.

Calendarul orientativ al lansării sesiunilor PNDR, în trimestrul I 2019:

 • sM4.1a - Investiții în exploatații pomicole  - buget: 51.013.105 - data orientativă de lansare: trim.I - 2019
 • sM4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - irigații 200.000.000 - trim.I - 2019
 • sM5.1 - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile - 14.775.003 - trim.I - 2019
 • sM5.2 - Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale - 13.677.431 - trim.I - 2019.
 • sM7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică-ITI Delta Dunării - 16.777.774 trim.I - 2019
 • sM7.4 - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente - 13.761.860 - trim.I - 2019
 • sM7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural-ITI Delta Dunării - 4.990.902 - trim.I - 2019
 • sM15.1 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - 67.354.431 - trim.I - 2019
 • sM17.1 - Prime pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor - 42.797.487 - trim.I - 2019
 • sM19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - Componenta B "Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate"- 9.270.000 trim.I - 2019.

Citește și:

LISTA 2019: Fondurile de la stat pentru mici firme private. Bugete mai mici propuse de Guvern, anul acesta

LISTA 2019: Zece linii de fonduri pentru firme mici și mijlocii românești

Parallax

Vizualizari
45757
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Liviu
Popescu
Info despre 4.1a sunt eronate. 1. Suma minima nu este 100000 euro - este suma maxima pentru ferme mici - nu exista suma minima.
2. In cazul intensitatilor ati pus doar pe cea de baza de 50%, fara sa tineti cont ca poate ajunge la 90% in anumite cazuri. Va rog sa va documentati mai bine si sa modificati articolul.
poza de profil
Bilasco
Grigore
Am fi interesați pe afacere nonagricol an mediu rural pe pensiune sau servis auto pt.continurarea măsurii 112muntii Maramureșului

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri