Claudiu Zamfir

UPDATE Noi modele de adeverințe și declarații necesare la deplasarea persoanelor, în condițiile restricțiilor pentru prevenirea coronavirus COVID-19

Thumbnail

Autoritățile au modificat modelele de declarație pe proprie răspundere și adeverință de la angajator pentru deplasarea persoanelor, pe fondul restricțiilor de circulație impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronaviruslui COVID-19.

UPDATE 7 noiembrie 2020:

Noile modele de Adeverință din partea angajatorului și Declarație pe proprie răspundere pentru deplasarea persoanelor pe timpul nopții, în intervalul orar 23.00 - 5.00 a doua zi, emise, sâmbără, 7 noiembrie 2020, de Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE 14 mai 2020: S-a introdus un nou model de Declaratie pe proprie raspundere pentru deplasarea în AFARA LOCALITĂȚII, pe perioada stării de alertă.

Pentru deplasarea în interiorul localității NU mai este nevoie de declarație sau adeverință de la angajator.

UPDATE 5 mai 2020: Modelul declarației pe proprie răspundere a fost actualizat conform Ordonanței Militare 10, care a modificat intervalele orare pentru deplasarea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani.

Actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere este accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, a informat Grupul de Comunicare Strategică.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului - se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.

Autoritățile atenționează că „orice alte inițiative de a dezvolta platforme electronice folosite pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentale și nu se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea și folosirea fără drept a datelor personale”.

În privința prezentării declarației pe proprie răspundere/adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară 3/2020), precizăm că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe proprie răspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

Persoana va prezenta declarația pe proprie răspundere/adeverința de la angajator împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia.

Conform Ordonanței militare 3/2020, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 

În plus, pot fi folosite și formularele de la STS: 

 

Parallax

Vizualizari
393216
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri