Claudiu Zamfir

Certificatul de situație de urgență (CSU) și certificatul de forță majoră (CFM) - care e diferența

Thumbnail

Certificatul de situație de urgență (CSU) va fi eliberat gratuit firmelor afectate de situația coronavirus COVID-19, pentru a putea beneficia de sprijin de la stat, acest document fiind distinct de certificatul de forță majoră (CFM), care costă 500 de euro fără TVA. La ce folosește fiecare și de unde îl vor lua firmele.

Certificatul de situație de urgență (CSU)

Certificatul de situație de urgență (CSU) va fi eliberat online, gratuit, de Ministerul Economiei, firmelor eligibile.

„Certificatele (CSU) vor fi emise pentru firmele care au activitatea afectată de criza coronavirusului așa cum este specificat în Decretul prezidențial” de instituire a stării de urgență, a adăugat ministrul Economiei, Virgil Popescu, vineri, pe Facebook.

Anterior, el a mai spus „Certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgență a fost decretată în luna martie”. De asemenea, ministrul a menționat că Ministerul Economiei este „aproape de a finaliza ordinul prin care stabilim detaliile prin care se poate obține acest document”.

Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține o serie de ajutoare și facilități, dar vor avea nevoie de certificate de stare de urgență (CSU) emise de Ministerul Economiei.

Într-un comunicat transmis joi, MFP a precizat:

  • Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

  • Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

 

Certificatul de forță majoră (CFM)

Celălalt tip document pe care firmele îl vor putea folosi (în afara măsurilor Guvernului) este certificatul de forță majoră (CFM).

Certificatul de forță majoră (CFM) este eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv de camerele județene, și costă 500 de euro plus TVA.

Conform site-ului oficial al organizației, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră, la solicitarea scrisă a companiilor.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

În esență, certificatul de forță majoră (CFM) facilitează firmelor care îl obțin posibilitatea de a folosi clauza de forță majoră din contractele pe care le au (cu clienți, furnizori, parteneri, cu salariații).

Care este diferența între certificatul de situație de urgență (CSU) și certificatul de forță majoră (CFM)?

Firma de avocatură Noerr a explicat că certificatele situației de urgență (CSU) „se acordă în condiții speciale doar în perioada în care starea de urgenţă este încă activă în România și vor fi valabile pe toată durata anului în care au fost emise”.

„După această perioadă, operatorii economici interesați vor putea apela la certificatele constatatoare ale cazurilor de forță majoră (CFM), emise de către Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv de către Camerele județene, în urma unei cereri scrise conform unei proceduri standard”, susține Cristina Samboli, Senior Associate în firma de avocatură Noerr.

Parallax

Vizualizari
38620
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri