Start-up Nation 2017: Cum iti iei masina pe banii statului, pe firma

de CZ 17 mai 2017
​Beneficiarii din programul Start-up Nation, prin care statul va oferi firmelor mici fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei (44.000 euro), vor putea sa achizitioneze si autoturisme din banii de la stat, o noutate in programele de sprijin pentru intrepriderile mici si mijlocii.

Potrivit schemei de ajutor de minimis publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printre cheltuielile eligibile se numara:

"Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost".

Pentru firmele care au activitati de rent a car, școli de șoferi si taxi NU este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate, in interiorul ajutorului nerambursabil obtinut de maximum 200.000 de lei.

Si firmele din celelalte domenii isi vor putea lua autoturism cu banii de la stat, insa acestea va trebui sa se limiteze la 1 singur autoturism pe firma, in limita a 36.000 de lei fara TVA. De asemenea, aceste firme trebuie sa justifice in planul de afaceri necesitatea achizitionarii autoturismului, se mai arata in schema de minimis.

Practic, antreprenorii cu alte firme decat de taxi, scoli de soferi si inchirieri auto isi vor putea lua masina pe firma, iar statul va plati maximum 8.000 de euro fara TVA (adica vreo 9.500 de euro cu TVA) pe acel autoturism.

Masinile trebuie sa fie noi. Aici s-ar putea incadra, de exemplu, Daciile Logan si Sandero.

NU se vor putea achizitiona masini pe banii din acest program pentru activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

"În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis" - mai prevede schema de minismis.

Permisiunea de a achizitiona autoturisme este o noutate in programele de sprijin IMM. Pana acum, in vechile programe Start si SRL-D, erau eligibile autoutilitarele, nu si autoturismele.

Cati bani sunt in joc

Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei. Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

Prin Program se va finanta implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
 
Alocaţie Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Prin implementarea programului în anul 2017, statul estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Cine va putea lua acesti bani de la stat

Schema se va aplica pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare (inlcusiv in Bucuresti, Ilfov si mediul rural, pentru care insa va fi nevoie de o rectificare bugetara, asa cum au aratat anterior oficialii Guvernului, citati de Start-upCafe.ro ).

Vor putea beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online  următoarele criterii de eligibilitate:

  • a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
  • b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
  • c)  este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
  • d)  au capital social integral privat;
  • e)  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
  • f)  sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  • g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
  • h)  sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
  • i)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
  • j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
Alte conditii pot fi consultate in schea de minimis care poate fi descarcata de la finalul articolului.

Foto: Dacia


Resurse utile:


Citeste mai multe despre programul Start-up Nation Romania:

Citeste mai multe despre:   
21739 vizualizari
adauga comentariu 0 comentarii