Claudiu Zamfir

Procedură: Cum se va face medierea firme-ANAF, pentru datorii

Thumbnail

Firmele și alți debitori pentru care s-a început executarea silită din cauza unor datorii la ANAF vor putea face o clarificare a situației împreună cu Fiscul, printr-o procedură de mediere. Pașii sunt descriși într-un proiect scos în dezbatere publică joi de ANAF.

Procedura medierii cu ANAF a fost introdusă din luna ianuarie 2019, prin Legea 30/2019. Legea adaugă în Codul de procedură fiscală (art. 230) această posibilitate. Această procedură nu are nicio legătură cu activitatea de mediere desfășurată prin intermediul mediatorilor, în baza Legii 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

În procedul de mediere de la ANAF, datornicul notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a deschide procedura de mediere  în termen de 15 zile de la primirea somaţiei. La notificare se anexează documente şi informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară - se arată în lege.

În termen de 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal are obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii de mediere.

Procedura de mediere constă în:

  • clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrisă în somaţie dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la aceasta;
  • analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Prin propunerea de ordin de joi, ANAF descrie cum se va face procedura medierii.

Procedură de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenţia de mediere.

Pentru debitorii, persoane juridice, care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea se depune de către debitorul care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acesta.

Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor, obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.

De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile respective.

Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal , prin asigurarea participării a doi reprezentanţi, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuţii în evidenţă analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuţii în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întânirea de mediere pot participa şi şefii ierarhic superiori celor doi reprezentanţi.

În cadrul întâlnirii, se au în vedere cel puţin următoarele:

a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație;
b) analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării pusă la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror altor documente sau informaţii existente la nivelul organului fiscal;
c) identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.

Pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal are în vedere următoarele:

a) fişa pe plătitori sau, după caz, situaţia analitică debite, plăţi, solduri;
b) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluţionare;
c) situaţia depunerii declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) situaţia obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituţii publice şi transmise spre recuperare organului fiscal, după caz
e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situaţiei fiscale.

În urma medierii pot apărea unul din 3 rezultate:

- În situația în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoștință obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

- În situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează daca acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea inlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale.

- În situaţia în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.

Anexa1 Ordin Mediere 27062019 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3214
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri