Raluca Abrihan

Impozitarea firmelor în perioada 2015-2018: Impozit pe profit versus impozit pe venit

Thumbnail

În perioada 2015-2018 au fost operate modificări legislative ample în ceea ce privește regimul de impozitare a câștigurilor firmelor din România. Plafonul de venituri anuale până la care o firmă este inclusă în categoria microîntreprinderilor a fost majorat de peste 15 ori, acesta crescând de la 65.000 euro în anul 2015, la un milion de euro în anul 2018, arată un raport al Consiliului Fiscal. Iată cum a evoluat regimului de impozitare a câștigurilor firmelor în ultimii trei ani.

Plafonul de microîntreprindere:

  • 2015: 65.000 euro
  • 2016: 100.000 euro
  • 2017: 500.000 euro
  • 2018: 100.000.000 euro

În ceea ce privește cotele de impunere aplicate asupra veniturilor microîntreprinderilor, acestea au fost reduse și diferențiate în funcție de numărul de angajați începând cu anul 2016, mai arată documentul publicat de Consiliul Fiscal.

De la cota unică de 3% (impozit pe venit) din anul 2015, s-a ajuns în 2016 la aplicarea cotei de 3% pentru firmele fără salariați, 2% pentru firmele cu 1 salariat și 1% pentru firmele cu cel puțin 2 salariați. În anul 2017, numărul cotelor de impozitare a fost redus la două: 1% pentru firme le cu salariați și 3% pentru firmele fără salariați.

De asemenea, companiile mici au primit posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe venituri sau a impozitului pe profit, condițiile de capital necesare pentru a putea exercita această opțiune fiind modificate astfel: de la echivalentul a 25.000 euro (peste 100.000 lei) în 2015 și 2016 la 45.000 lei începând cu anul 2017. Firmele care aveau acest capital social puteau opta pentru impozitul pe venit (nu pe profit).

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2017, firmele care desfăşurau activităţi în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică și erau lătitoare de impozit pe profit devin plătitoare ale unui impozit specific, noul impozit având caracteristicile unui impozit forfetar.

Ca urmare amajorării semnificative a plafonului aplicat veniturilor microîntreprinderilor, în anul 2017 circa 90% dintre firmele analizate au obținut venituri din exploatare care se încadrează în această limită (reprezentând o extindere a eșantionului cu circa 25 puncte procentuale sau peste 161 de mii de firme față de anul 2015), iar contribuția acestui segment la activitatea economică a cunoscut o creștere spectaculoasă: veniturile din exploatare agregate reprezintă 10,2% din total (față de 2,2% în anul 2015), iar profiturile brute pozitive 22,9% (față de 7,2% în anul 2015).

O altă măsură importantă: reducere a cotei de impozitare a dividendelor de la 16% la 5%, începând cu 1 februarie 2017 și posibilitatea de a acorda dividende interimare din profitul anului în curs începând cu trimestrul trei al anului 2018.

Tot mai multe firme (microîntreprinderi) trec la taxarea pe venit

Continuarea procesului de extindere a plafonului aplicat veniturilor microîntreprinderilor în anul 2018 va avea drept consecință o majorare și mai însemnată a acestor ponderi, accentuând procesul de deplasare a taxării de la profituri către venituri, se arată în raport.

Analizând ratele medii de taxare ale firmelor care au obținut profit, se constată că în fiecare an al perioadei 2015-2017 microîntreprinderile au beneficiat de o impozitare mult mai redusă a profitului brut față de firmele plătitoare de impozit pe profit, diferența atingând chiar și 8 puncte procentuale.

Avantajele depind de rata profitului

Trebuie însă precizat că acest avantaj nu este distribuit uniform în rândul microîntreprinderilor, principalele beneficiare ale regimului de impozitare a veniturilor fiind firmele cu rate ridicate ale profitului, în timp ce firmele cu profitabilitate redusă și cele care au înregistrat pierdere au fost

defavorizate de acest regim de impozitare. Astfel, firmele dezavantajate de acest regim de impozitare au generat contribuții importante la activitatea economică, cumulând 60% din veniturile agregate ale microîntreprinderilor în 2015, 41% în 2016, respectiv 44% în 2017.

În ceea ce privește companiile mari, rata medie de impozitare a câștigurilor acestora a înregistrat descreșteri pe parcursul perioadei analizate atingând valoarea de 13,5% la finalul anului 2017 și pe fondul introducerii impozitului specific.

În condițiile în care regimul impozitului pe profit ar fi fost aplicat și în cazul microîntreprinderilor, sumele plătite de aceste firme către buget ar fi fost semnificativ mai mari decât cele raportate în situațiile financiare anuale (+18% în 2015, +93% în 2016, respectiv +122% în 2017, reprezentând o creștere a încasărilor cu peste 3 mld. lei pe ansamblul celor trei ani).

Trebuie însă remarcat că aceste valori se datorează, pe de o parte, avantajelor pe care le comportă regimul de impozitare a veniturilor și, pe de altă parte, faptului că în anii în care s-a trecut de la taxarea profiturilor la cea a veniturilor, profiturile brute ale firmelor în cauză au înregistrat creșteri spectaculoase.

Astfel, extinderea regimului de taxarea veniturilor pare să fi determinat o scoatere la suprafață a profiturilor, însă fără ca aceasta să genereze venituri bugetare suplimentare, susţine Consiliul Fiscal.

Schimbările majore ale regimului de impozitare a câștigurilor firmelor din România au avut consecințe importante și asupra încasărilor bugetului general consolidat.

În pofida avansului susținut al profiturilor brute obținute la nivelul întregii economii de firmele cu un nivel pozitiv al acestui indicator, respectiv 15,8% în anul 2016 și 16,6% în anul 2017, încasările bugetare nu au urmat această evoluție, agregatul „Impozit pe venit, profit şi câștiguri din capital de la persoane juridice ” majorându-se cu 10,8% în anul 2016 și scăzând cu 1,5% în anul 2017.

Odată cu reducerea semnificativă a numărului companiilor plătitoare de impozit pe profit, se poate aprecia că încasările bugetare la nivel agregat au fost afectate negativ, considerând ipoteze prudente, cu sume de ordinul a 1,5-2 mld. lei în ultimii 4 ani.

Statul a încasat mai puţin din impozitul pe profit

Considerând structura subcapitolelor bugetare, încasările din impozitul pe profit au fost afectate negativ cu circa 2,7-3,3 miliarde de lei, sumă care nu au putut fi compensată de majorarea încasărilor din impozitul pe venitul microîntreprinderilor evaluată la aproximativ 1,2 mld. lei.

Această tranziție de la impozitarea profiturilor la impozitarea veniturilor firmelor a avut loc într-o perioadă de expansiune economică când profitabilitatea firmelor este ridicată, ceea ce a amplificat pierderea de venituri. Mai mult, posibilitatea firmelor de a opta pentru impozit pe profit sau impozit pe venit le permite acestora să-și optimizeze obligațiile fiscale, cu consecințe negative suplimentare asupra încasărilor bugetare.

Parallax

Vizualizari
11885
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri