Redactia StartupCafe.ro

Impozitarea artiștilor, în România: Descarcă OUG 21/2023, privind Statutul lucrătorului cultural profesionist și lista codurilor CAEN incluse

microfon-specracol-dreamstime

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență 21/2023, privind Statutul lucrătorului cultural profesionist, care cuprinde modalitatea de impozitare a artiștilor, traducătorilor și a altor creatori care au diverse contracte, precum și lista codurilor CAEN ale operatorilor din domeniu, care lucrează cu acești profesioniști.

Descarcă de AICI OUG 21/2023 privid Statutul lucrătorului cultural profesionist.

Conform OUG 21/2023, profesioniștii din domeniul culturii depun, oricând în cursul anului, o cerere registrul de înregistrare în Registrul lucrătorilor culturali profesioniști, denumit - baza de date publică, administrată de Ministerul Culturii, ce cuprinde informațiile de identificare a persoanelor fizice înregistrate ca lucrători culturali profesioniști:

 • numărul unic de înregistrare,
 • data înregistrării ca lucrător cultural
 • profesionist și data încetării acestei înregistrări,
 • mențiunile privind suspendarea calității de lucrător cultural profesionist, inclusiv încetarea suspendării și, după caz, data încetării de drept;

Cererea se depune la administratorul registrului (Ministerul Culturii), împreună cu documentele fiscale doveditoare privind realizarea pragului de 50% de venituri din activități culturale, însoțite de o declarație pe propria răspundere privind realitatea și autenticitatea informațiilor transmise.

Reprezintă documente fiscale doveditoare adeverința de venit pentru anul fiscal anterior, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală, sau ultima declarație unică de venit depusă în anul fiscal anterior și, după caz, actul administrativ de autorizare a activității, cuprinzând codul CAEN al acesteia, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și/sau adeverința de venit eliberată de angajator, cu menționarea explicită a funcției ocupate și a domeniului de activitate al angajatorului.

Impozitul datorat de lucrătorii culturali profesioniști pentru veniturile realizate din contracte de desfășurare a activității culturale se reține la sursă de către plătitorul de venit la momentul plății veniturilor și reprezintă impozit final.

Pentru venitul obținut din contracte de desfășurare a activității culturale, venitul net fiscal se calculează prin aplicarea asupra venitului brut a unei cote forfetare de deducere de 40%.

Perioada în care persoana fizică a fost înregistrată ca lucrător cultural profesionist reprezintă vechime în muncă și în specialitate.

Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști datorează o contribuție asiguratorie reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat cu un lucrător cultural profesionist.

Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști au obligația de a depune semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, o declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a persoanelor pentru care a fost plătită contribuția.

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației sunt reglementate prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu consultarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și cu avizul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Sănătății.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România.

Datele cu caracter personal cuprinse în declarație sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și legislația de punere în aplicare a acestuia.

Anexa la OUG 21/2023 cuprinde:

1. domeniile CAEN de activitate culturală și de activități auxiliare și de suport al activității culturale ale operatorilor pentru acre se aplică aceste prevederi:

 • 5811 Activități de editare a cărților
 • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv arhive de film) și de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune
 • 5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 7410 Activități de design specializat
 • 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) (cu excepția celor reglementate de Legea nr. 178/1997, cu modificările și completările ulterioare)
 • 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice (exclusiv pentru: activități ale consultanților, în alte domenii decât arhitectură, inginerie și management — cu incidență în domeniul cultural —, activități desfășurate de agenți și agenții, în numele unor indivizi, implicând de obicei obținerea de angajamente în filme, producții teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atracții sportive și plasarea de cărți, piese de teatru, lucrări de artă, fotografii etc. la edituri, producători, agențiile de casting și de reprezentare artistică, agenți literari)
 • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii)
 • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 Activități-suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003 Activități de creație
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 Activități ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

2. Activități de management cultural și management de proiect cultural, educație prin cultură, educație cinematografică, diseminare culturală, curatoriat de film/arte vizuale/artele spectacolului, cascadorie, activități de producție de festival cultural, activități tehnice specifice pentru producția culturală offline și online

 

Parallax

Vizualizari
262
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri