Claudiu Zamfir

Declarația Unică 2019, în răspunsuri oferite de ANAF: Drepturi de autor, dividende, chirii

Thumbnail

Cu o săptămână înainte de termenul de depunere a declarației unice, ANAF a oferit miercuri răspunsuri la întrebări puse de contribuabilii interesați, pe Facebook: dividende, drepturi de autor, chirii și alte situații.

Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi datorând impozit pe venit şi contribuţii sociale trebuie să depună declarația unică, până miercuri, 31 iulie 2019 inclusiv.

Iată mai jos câteva cazuri explicate de ANAF, la întrebările ridicate de contribuabili, într-o sesiune de informare pe Facebook:

 • Contribuabil: Daca am contract de munca si un contract de drepturi de autor cu retinere de impozit de 10% la sursa, mai declar acest venit in declaratia unica?
 • ANAF: In situatia prezentata de dvs, nu trebuie sa depuneti declaratia unica.

 

 • Contribuabil: Persoana fizica realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, veniturile sunt delarate de catre “angajator” prin intermediul D112 si impozitul a fost retinut si platit la sursa si la unele contracte s-a platit si CAS si CASS. Mai exista obligatia depunerii declaratiei unice?
 •  ANAF: Din situația prezentata de dvs, înțelegem ca realizați venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul se reține la sursă, obținut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuțiile sociale. În această situație plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale, precum și să depună Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Nivelul contribuțiilor calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuțiilor aferente venitului ales precizat în contract. În această situație dvs nu aveți obligatia depunerii declaratiei unice.

 

 • Contribuabil: Dacă azi e depusă declarația unică în vederea deschiderii unui dosar de asigurat la Casa de Sănătate, cât de repede pot fi trimise datele de la ANAF către Casa de Sănătate? În cazul unei urgențe.
 • ANAF:  Referitor la cele prezentate de dumneavoastră vă comunicăm faptul că veți dobândi calitatea de asigurat la data depunerii declarației unice, iar suma de plată în contul CASS, pentru 12 luni, este stabilită prin aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației. Salariul minim brut pe țară, în funcție de care se stabilește contribuția pentru persoanele fără venituri, este de 2.080 de lei de la 1 ianuarie 2019. Prin urmare, cota CASS 10% aplicată la 12.480 lei înseamnă 1.248 de lei. Aceasta este suma care trebuie achitată până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția, indiferent de data depunerii declarației.

 

 • Contribuabil: Pt a se asigura la sanatate, o persoana fizica fara venituri depune declaratia unica si plateste CASS, asigurandu-se astfel pt 12 luni de la depunerea DU. Dar daca in acest interval de timp se angajeaza si i se opresc contributiile ca salariat...poate depune DU rectificativa? Se recalculeaza ce s-a achitat?
 • ANAF: În situația prezentata de dvs., dacă începeți sa realizați venituri din salarii și asimilate salariilor, depuneti la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul declarația unica și veți recalcula obligația de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.

 

 • Contribuabil: Cum calculez veniturile din activitati agricole pentru anul 2018 si cum estimez norma de venit pe anul 2019. Sunt diferente de legislatie?
 •  ANAF: In vederea completarii corespunzator a declaratiei unice Capitolul II - Sectiunea II.1 - Subsectiunea II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, veti utiliza normele de venit disponibile AICI.

 

 • Contribuabil: In cadrul Sectiunii II.3 (a declarației unice) ce se va trece la rubricile "Bonificația pentru plata integrală a impozitului, potrivit legii", respectiv "Bonificația pentru plata integrală a CASS, potrivit legii". Mai exact ce procent se aplica?
 •  ANAF: Având în vedere ca Legea nr. 50/2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019 nu prevede acordarea de bonificații, secțiunile precizate de dvs nu se completează.

 

 • Contribuabil: În cazul in care s-a calculat bonificație ptr 2019 pînă cind se poate depune rectificativă?
 • ANAF: Având în vedere situația prezentată de dvs.puteți rectifica declarația privind venitul estimat pana la data de 31 decembrie a anului de impunere.

 

 • Contribuabil: Pentru sumele de bani dobandite prin mostenire se depunde declaratia unica?
 •  ANAF: Sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație sunt venituri neimpozabile. Pentru proprietățile imobiliare, în cazul moștenirilor și donațiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 111 alin. (2) și (3) din Codul fiscal. În situația prezentata de dvs nu trebuie sa depuneti declaratia unica.

 

 • Contribuabil: Care cum se poate remedia urmatoarea eroare de dupa incarcare: ”Eroare: urmatoarele metadate nu sunt completate: totalPlata_A”. Adica unde in formular s-a gresit?
 •  ANAF: Va recomandam sa transmiteți din nou declarația, dar sa aveți în vedere sa închideți documentul după ce acesta a fost validat și salvat. În situația în care eroarea persista, vă rugăm să transmiteți prin intermediul Formularului de contact de pe site sau din SPV, formularul care a generat eroarea. În momentul în care ne veți scrie pe formularul de contact, selectați categoria ,,Asistenta tehnica servicii informatice,,. Colegii noștri din departamentul IT vor efectua verificări suplimentare.

 

 • Contribuabil: daca am depus declaratia unica in ianuarie 2019, iar venitul estimat depaseste ce am declarat, redepun declaratia cu un nou venit estimat?
 •  ANAF: Având în vedere situația prezentată de dvs. dacă doriți, puteți rectifica declarația privind venitul estimat pana la data de 31 decembrie a anului de impunere.

 

 • Contribuabil: Daca o persoana este salariata cu norma intreaga si desfasoara si activitati ca profesie liberala (medic) cu jumatate de norma si obtine astfel venituri din activitati independente peste plafon, trebuie sa mai declare si sa plateasca inca o data CASS si CAS sau doar una dintre contributii/niciuna?
 •  ANAF: Dacă în anul 2019 estimați că realizați venituri din activități independente peste plafon, trebuie să completaţi Secţiunea 2 "Date privind contribuțiade asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2019" din declaraţia unică.

 

 • Contribuabil: Dacă sunt angajat, dar obțin și venituri pe persoană fizică în anul 2019 peste plafon, am obligația plății CAS și CASS? Venituri din închirieri în scop turistic de sezon, în sistem real.
 •  ANAF: Dumneavoastră aveți obligatia de a completa în mod corespunzător Secţiunea 2 "Date privind contribuțiade asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2019 – Subsectiunea a-2a Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate”. Contribuatia datorata se calculează la nivelul plafonului minim de 12 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

 

 • Contribuabil: O persoană fizică angajată cu norma intreaga obține venituri din dividende cu mult sub plafonul de 12 salarii. Trebuie să depună declarația unică?
 •  ANAF: În cazul prezentat de dvs, nu trebuie să depuneți declarația unică pentru anul 2019.

 

 • Contribuabil:

1.Daca incasez in luna iulie 2019, dividende in suma de 20.000 lei (fara a obtine alte venituri), datorez CASS?

2.Am obligatia de a depune
declaratia unica in termen de 30 de zile,pentru a declara CASS?

3.In ceea ce priveste CASS,se recalculeaza veniturile din dividende corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal?

 • ANAF: Pentru anul 2019, „rubrica de CASS”, se completează în cazul care o persoană fizică estimează că va obține venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții, precum și venituri din alte surse,a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice.

 

 • Contribuabil: Pentru o persoana care face parte din IF (întreprindere familială) depun declarația pe individual sau asociere fără personalitate juridică? Iar sumele declarate le rotunjim? Pentru ca nu ma lasa sa pun zecimale.
 • ANAF: Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere. În această situație, la forma de organizare dvs veti bifa casuța ”asociere fără personalitate juridica”. În ceea ce privește întrebarea a 2 a sumele se rotunjesc la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv sau prin majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani.

 

 • Contribuabil: Vreau sa închiriez apartamentul începând cu 01.08.2019. Până când trebuie depusă declaratia? Pana cand trebuie sa achit taxele ?
 •  ANAF: Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului iar plata se efectueaza pana la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează impozitul.

 

 • Contribuabil: Angajat cu norma intreaga, realizez venituri si pe PFA cu norma de venit 30.000lei anual. Este obligatorie plata CAS / CASS? iar daca da, exista ceva reduceri?
 •  ANAF: Coeficienții de reducere a normelor de venit pot fi consultati AICI. Dacă norma de venit rezultata după aplicarea coeficienților de reducere este sub plafonul de 12 salarii minime pe economie, nu aveți obligatia completarii Cap.II SECȚIUNEA II.2 Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019 și nici obligația plații CAS și CASS. Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au și calitatea de salariat sau își pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă

 

 • Contribuabil: Completare DU19 In cazul in care avem venituri din chirii:

1) estimam veniturile, facem calculele iar dupa Validare formular atasam contractul incheiat cu chiriasul?
2) pana acum se primea un numar de inregistrare (numar document) care era numarul primit la Ghiseu in momentul inregistrarii contractului. Pe formular mai exista aceata casuta: mai e nevoie de completat, care este acest numar?

 • ANAF: Inregistrarea contractului nu este obligatorie, dar daca doriti puteti face acest lucru completand formularul ”Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”. In situatia in care contractul nu este inregistrat nu este obligatorie completarea campurilor ”numar document si data”

 

 • Contribuabil: Dupa calcule am norma de venit 1,545.30lei dar la completarea DU sectiunea II.1.2.B in casutele la norma de venit nu ma lasa sa trec cu virgula sau punct cei 30de bani. Ramane doar sa trec 1,545lei?
 •  ANAF: Norma de venit va fi stabilita prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv sau prin majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani.

 

 • Contribuabil: Cum nu am primit răspuns, repet întrebarea: dacă o persoană fizică trebuie să depună DU pentru o întreprindere individuală radiată în luna oct. anul 2018 respectiv pentru o întreprindere familială deschisă tot în 2018 cum se procedează?
 • ANAF:  Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. Având în vedere cele menționate declarația unica se completează corespunzător pentru fiecare categorie/sursă a veniturilor.

 

Descarcă de AICI Declarația unică

Declarația Unică 2019: Ultimul termen de depunere

Termenul de depunere a Declaraţiei Unice este sfârşitul lunii iulie (31.07.2019) a anunțat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe site-ul instituţiei, după ce Guvernul a mutat termenul de depunere, care iniţial era la mijlocul lunii martie, în condițiile în care contribuabilii s-au plâns că site-ul ANAF pică frecvent și nu-și pot depune formularele online.

Declaraţia se poate depune accesând butonul "Depunere declaraţie unică" din partea dreaptă sus a paginii principale a portalului ANAF, sau online prin www.e-guvernare.ro.

Cine depune declarația unică

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația Unică se utilizează pentru declararea impozitului şi contribuţiilor sociale datorate, pe veniturile realizate pe anul 2018, precum şi a impozitului şi contribuţiilor sociale datorate, pe veniturile estimate pe anul 2019

Conform Ghidului ANAF 2019, Declarația Unică se depune de către persoanele fizice care au obligaţia:

 • declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
 • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
 • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Ghidul pentru depunerea Declaraţiei Unice:

Despre DU v2 by Anonymous laThOzTaXO on Scribd

Parallax

Vizualizari
56318
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Constantin
Gheorghe
Intrebare: Daca in 2018 si 2019, ca PFA, am obtinut si obtin sub venitul minim brut ce obligatii am?
poza de profil
Pop
Alexandra
Buna ziua!

Nu sunt asigurata dar am depus declaratia unica la data de 16.03.2019 insa nu am notat nimic la contributiile de sanatate si sociale. Pot sa depun declaratia unica rectificativa pentru a plati contributiile pentru intregul an 2019 sau se considera ca fiind asigurata din momentul depunerii declaratiei unice rectificative?
Daca am doar 4 luni lucrate in ultimele 12 luni pot sa beneficiez de concediu medical de maternitate (cele 126 zile pre si postnatal)? Cum se calculeaza baza de calcul? Este obligatoriu sa am 6 luni stagiu de cotizatie? Cum as putea adauga inca 2 luni de contributii?
Multumesc.
poza de profil
Ciprian
Coltea
Am intilnit urmatoarea situatie,al completarea declaratiei unice,nu pot pune virgula daca am avut cistig anual in anul 2018 doar 73,800.05, a iesit ceva de genul 73.800.050,nu inteleg de unde a aparut acel zero si de ce nu poti scrie virgula.De mentinut ca si pe rectificativa am patit la fel trimitind in final doua astfel de rectificative ultima ,de abia fiind corecta.Acest soft functioneaza corct pentru ca pina acum nu -mi recunoaste absolut nimc in SPV,nu Cui nu parola.Ar trebui sa fiu ingrijorat ?Am reusit foarte greu in luna septembrie odata sa trimit declaratia total gresita ,datorita acor puncte si acel ultim zero,pe siteul E.Guvernare.ro,si aceleasi probleme le am si in prezent in luna aceasta Decembrie,cu rectificativa!Mai are rost sa incercam on line sau este mai bine in scris?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri