Claudiu Zamfir

Școală acreditată, asigurare și alte condiții pentru a putea fi agent imobiliar în România - lege propusă de șefa Senatului și alți parlamentari de la putere și opoziție

agent imobiliar-dreamstime

Președinta interimară a Senatului, Alina Gorghiu (PNL), și alți 25 de parlamentari de la putere și opoziție au depus la Parlament o propunere de lege pentru reglementarea activității agenților și brokerilor imobiliari, cu o serie întreagă de condiții pentru exercitarea profesiei, printre care absolvirea unui curs de profil, încheierea unei polițe de asigurare, precum și înscrierea într-un nou registru național.

Propunere legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară este semnată în principal de senatori și deputați de la PNL, dar și de la UDMR și USR și a fost redactată împreună cu 3 organizații profesionale și patronale din domeniul tranzacțiilor imobiliare: ABI (Asociația Brokerilor Imobiliari), APAIR (Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România) și CEIR (Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România).

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, ca prin for sesizat, pe data de 2 februarie 2023, și urmează să intre pe circuitul legislativ, în comisiile senatoriale și apoi în plen. Camera Deputaților este forul decizional, calea până la o eventuală adoptare fiind destul de lungă.

Condiții pentru agentul și agenția de imobiliare, propuse de parlamentari: școală, asigurare, cazier, registru. Excepții pentru străini

- Agentul imobiliar este definit în textul propus drept persoana fizică ce a dobândit calitatea de intermediar imobiliar în condițiile viitoarei legi.

- Intermediarul imobiliar este persoana fizică sau juridică ce, în beneficiul altuia și în considerarea unei remunerații plătite sau promise, direct sau indirect, ori cu intenția de a primi sau încasa o astfel de remunerație, se prezintă în mod public ca profesionist în intermediere imobiliară, sau participă în orice mod la punerea în legătură a părților unei tranzacții imobiliare, sau coordonează ori asistă la procesul de procurare a unor terți și de punere a acestora în legătură cu clienții, și/sau la procesul de negociere în vederea încheierii tranzacției imobiliare intermediate, și care este înscrisă în Registrul Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII) în condițiile legii.

- Acest registru RENII ar urma să fie înființat și gestionat de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitate de autoritate publică competentă pentru profesia de intermediar imobiliar, conform propunerii de lege. La înscrierea în registru, fiecare agent imobiliar va primi un număr unic de înregistrare.

- Exercitarea fără drept a oricărei activități specifice profesiei de intermediar imobiliar constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale - mai prevede propunerea de lege.

- Intermediarii imobiliari își vor putea exercita profesia într-una din următoarele forme, conform inițiativei legislative:

 • Agent imobiliar individual;
 •  Agenție imobiliară;
 •  Salariat al unei agenții imobiliare sau al unui agent imobiliar;
 •  Colaborator al unei agenții imobiliare sau al unui agent imobiliar,. în baza unui contract civil.

- Parlamentarii inițiatori vin cu o serie de condiții pentru ca o persoană să poată îndeplini profesia de intermediar imobiliar în România:

 • are capacitate deplină de exercițiu,
 • a absolvit o formă de învățământ secundar superior (nivel ISCED3), conform legii (liceu - n.r.),
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei sancțiuni cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 • a promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională inițială și dovedește aceasta cu diploma eliberată,
 • este înscrisă în RENII.
 • este beneficiarul unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru activitățile desfășurate.

- Școală acreditată înseamnă furnizorul de formare profesională, constituit ca persoană juridică de drept public sau privat, care asigură formarea profesională inițială și formarea profesională continuă a intermediarilor imobiliari. Aceste școli trebuie să fie acreditate de ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări.

- Conform legii propuse de cei 26 de parlamentari, aceste „cursuri de inițiere pentru dobândirea calității de agent imobiliar” trebuie să aibă durata de cel puțin 180 de ore de formare inițială, din care minimum 60 de ore trebuie să fie pregătire teoretică și cel puțin 120 de ore de practică. Finalizarea formării se certifică printr-o diplomă eliberată pe bază de examen.

- De asemenea, cursurile pentru agenții imobiliari ar trebui să cuprindă cel puțin  9 competențe și tematici, printre care: marketing și management imobiliar, principiile și metodele de finanțare a unei tranzacții imobiliare, legislația națională și europeană în domeniu, comunicare și negociere, noțiuni de construcții etc.

- Autorizația de agent imobiliar va trebui reînnoită o dată la 3 ani. Dacă titularul nu și-o reînnoiește în termen de 6 luni de la expirare, își va pierde autorizația de agent imobiliar. De asemenea, condamnarea penală pentru infracțiuni cu intenție atrage pierderea autorizației de agent imobiliar, conform propunerii de lege. De asemenea, dacă agentului îi expiră polița de asigurare și nu și-o reînnoiește, i se suspendă acreditarea.

- Brokerul imobiliar este definit drept persoana fizică ce deține calitatea de agent imobiliar conform legii, precum și calitatea de administrator și/sau director în cadrul unei agenții imobiliare.

- Cetățenii altui stat membru UE sunt autorizați să exercite temporar și ocazional profesia de agent imobiliar fără a fi nevoie să îndeplinească condițiile prevăzute de această lege, dar sub rezerva respectării regulilor de etică direct legate de calificările profesionale, conform Legii 200/2004, alin (3), cu următoarele condiții:

 • sunt stabiliți legal în alt stat membru UE pentru a exercita aceeași profesie în statul respectiv.
 • când profesia de agent imobiliar nu este reglementată în statul membru de origine, aceștia au exercitat-o în unul sau mai multe state timp de cel puțin 1 an în cursul celor 10 ani anteriori prestării lor de servicii.

- La rândul său, agenția imobiliară este definită drept persoana juridică, organizată și funcțională în condițiile Legii societăților 31/1990, care a dobândit calitatea de intermediar imobiliar în condițiile legii.

- În plus, administratorul/administratorii firmei de imobiliare trebuie să fie înscriși în registrul RENII.

- Pentru a putea dobândi calitatea de agenție imobiliară, firma interesată trebuie să depună la autoritate o cerere însoțită de documente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus.

- Alte condițiile de exercitare a profesiei de intermediar imobiliar de către o persoană juridică:

 • este o societate activă, legal înființată și înregistrată în registrul comerțului, conform Legii 31/1990 privind societățile,
 • Administratorul/administratorii și/sau directorul/directorii societății sunt persoane fizice și/sau juridice, după caz, care dețin autorizația de exercitare a profesiei de intermediar imobiliar în conformitate cu această lege,
 • Obiectul principal de activitate al societății constă în activități referitoare la tranzacții imobiliare.
 • Brokerul imobiliar este beneficiarul unei polițe de asigurare de răspundere profesională valabilă pentru activitățile desfășurate,.
 • Nu a fost condamnată pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, cu excepția în care a intervenit reabilitarea.
 • Persoana juridică să fie înscrisă într-una din secțiunile RENII.

- Propunerea de lege cuprinde și o serie de măsuri de protecție a clienților. Printre altele, se prevede că tranzacțiile imobiliare intermediate de agenți, agenții și brokeri trebuie să se desfășoare neapărat pe bază de contract scris. Textul introduce obligații minimale de informare a clienților de către agenții imobiliari privind termenii tranzacției.

- Intermediarii imobiliari care încalcă regulile privind contractele cu clienții , care iau bani de la persoane implicate în tranzacții dar care nu le sunt clienți, sau care comit alte abateri riscă amenzi de 3.000 până la 30.000 de lei, suspendarea și chiar retragerea calității de intermediar imobiliar - potrivit propunerii de lege. Sancțiunile ar urma să fie aplicate de Autoritatea de cadastru.

Parallax

Vizualizari
2978
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri