CZ

​DOCUMENT S-a publicat Ghidul privind aplicarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale

Imagine principala
​DOCUMENT S-a publicat Ghidul privind aplicarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat luni Ghidul privind aplicarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Documentul se refera la reglementarile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ghidul explica Obligatiile de raportare si cerinte privind auditarea situatiilor financiare anuale la patru categorii de entitati economice: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.

Operatorii economici ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată aplică, de la 1 ianuarie 2015, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Acestea au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare reglementări contabile.

Pentru raportările contabile sunt introduse trei categorii de entităţi: microentităţi, entităţi mici, entităţi mijlocii şi mari.

Reglementările contabile cuprind prevederi care rezultă din transpunerea Directivei Comunității Economice Europene, dar și unele prevederi noi, modificate sau completate faţă de legislația anterioară.

Schimbările au fost determinate fie de necesitatea precizării unui tratament contabil explicit pentru anumite operaţiuni, fie de necesitatea asigurării unui tratament comparabil cu cel prevăzut de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), în situațiile în care directiva nu cuprinde referinţe la acel tratament.

Microentitatile sunt acele entitati care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
  • a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
  • b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
  • c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului
  • financiar: 10.
Ca obligatii de raportare, microentitatile intocmesc bilant prescurtat.

De asemenea, microentitatile intocmesc cont prescurtat de profit si pierdere, care sa prezinte separat:

- cifra de afaceri neta;
- alte venituri;
- costul materiilor prime si al consumabilelor;
- cheltuieli cu personalul;
- ajustari de valoare;
- alte cheltuieli;
- impozite;
- profit sau pierdere


In ceea ce priveste cerintele generale de audit, situatiile financiare anuale ale microentitatilor se verifica, dupa caz, de cenzori.

Ghidul Finantelor ofera si un exemplu de calcul al indicatorilor in conditiile in care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic (analiza este efectuata pentru 3 exercitii financiare consecutive, respectiv 2016 - 2018).

Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2016

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale individuale ale exercitiului financiar 2016, incadrarea entitatilor raportoare in criteriile de marime prevazute la pct. 9 din reglementarile contabile se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2015 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru exercitiul financiar 2016.

Presupunem ca, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent (2015) o entitate

  • a depasit limitele a doua din criteriile de marime specifice microentitatilor, prevazute la pct. 9 alin. (2) din reglementarile contabile (totalul activelor: 1.500.000 lei; cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;  numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10),
  • insa nu a depasit limitele a cel putin doua dintre criteriile prevazute la pct. 9 alin. (3) (totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei; numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50).

In urma analizarii criteriilor de marime inregistrate la 31 decembrie 2015, entitatea se incadreaza in categoria entitatilor mici deoarece, potrivit prevederilor mentionate la pct. 9 alin. (3) din reglementarile contabile, entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
  • totalul activelor: 17.500.000 lei;
  • cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
  • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Pentru a efectua o incadrare corecta, in conformitate cu prevederile de la pct. 13 alin. (1) din reglementarile contabile, entitatea verifica marimea criteriilor pentru fiecare data a bilantului.

Astfel, la finele exercitiului financiar curent (2016), entitatea va analiza daca se mentin criteriile de marime determinate in exercitiul financiar precedent sau daca au fost depasite, respectiv au incetat sa fie depasite aceste criterii.

Presupunem ca indicatorii de marime la finele exercitiului financiar 2016 sunt:

- total active: 20.000.000 lei;
- cifra de afaceri neta: 45.000.000 lei;
- numar mediu salariati in cursul exercitiului financiar: 42.


Entitatea constata astfel ca, pentru exercitiul financiar curent (2016) spre deosebire de cel precedent, sunt depasite doua dintre criteriile prevazute la pct. 9 alin. (4) din reglementarile contabile, iar categoria de incadrare corespunzatoare acestor criterii ar situa entitatea intr-o categorie noua, respectiv in categoria entitatilor mijlocii si mari.

Cu toate acestea, avand in vedere prevederile de la pct. 13 alin. (2) din reglementarile contabile, potrivit carora modificarea criteriilor de marime nu determina automat incadrarea entitatii intr-o noua categorie, entitatea nu va schimba categoria (categoria de "entitati mici", rezultata din analiza criteriilor de marime aferente exercitiului financiar precedent).

Entitatea va trece in categoria entitatilor mijlocii si mari in situatia in care, la finele exercitiului financiar urmator anului de raportare (2017) se va constata depasirea criteriilor de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din reglementarile contabile.

Avand in vedere aceste aspecte, entitatea va intocmi la finele exercitiului financiar 2016 situatii financiare anuale specifice entitatilor mici, prevazute la pct. 20 alin. (2) din reglementarile contabile, care cuprind:

a) bilant prescurtat;
b) cont de profit si pierdere;
c) note explicative la situatiile financiare anuale.


Optional entitatea poate intocmi si situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie (pct. 20 alin. (4)).

Situatiile financiare anuale ale entitatilor mici se verifica, dupa caz, de cenzori, potrivit legii (pct. 563 alin. (3)).

Descarca de AICI Ghidul
privind aplicarea reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate
Parallax

Vizualizari
725
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri