Gonczi Timea

Bani europeni pentru afaceri in mediul rural. Ce trebuie sa stii ca sa-i poti lua

Imagine principala
Bani europeni pentru afaceri in mediul rural. Ce trebuie sa stii ca sa-i poti lua
Firmele mici si mijlocii, microintreprindeile, precum si fermierii au inceput lupta pentru fondurile europene pentru afacerile non-agricole deschise in mediul rural. Documentatie, proceduri, concepte - StartupCafe si Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) va prezinta un tutorial realizat de consultantul Gonczi Timea, in intampinarea oamenilor de afaceri care pregatesc proiecte pentru submasurile de finantare 6.2 si 6.4 ale noului Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Reamintim ca din data de 15 iulie 2015, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Agricole a deschis finantarile PNDR:

- Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.  Fondurile totale disponibile in anul 2015 sunt de 44.164.707 euro.
- Submasura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole. Fondurile totale disponibile in anul 2015 sunt de 57.214.935 euro.

FONDURI EUROPENE PENTRU AFACERI NEAGRICOLE IN MEDIUL RURAL: CE TREBUIE SA STII DESPRE NOILE LINII DE FINANTARE PNDR 6.2 SI 6.4

Firmele mici si microintreprinderile, fermierii, respectiv membrii unei gospodarii agricole pot obtine fonduri europene pentru infiintarea sau dezvoltarea unei activitati neagricole, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, submasurile 6.2. si 6.4. In acest articol am sintetizat cele mai importanta informatii despre aceste doua linii de finantare nerambursabila recent lansate.

 
I. sM 6.2. ¬ Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole (PNDR) 2014-2020

Submasura 6.2. vizeaza crearea de activitati noi neagricole pentru intreprinzatorii mici din mediul rural. Fermierii au posibilitatea sa isi diversifice activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole, iar intreprinzatorii care au desfasurat deja o activitate neagricola in mediul rural au posibilitatea sa demareze o noua activitate neagricola, care sa nu fie complementara cu cea existenta. Linia de finantare este ideala si pentru intreprinzatorii care vor sa lanseze un start-up nou-nout in mediul rural, care nu a avut nici o activitate pana in prezent.

Modalitatea de acordare a sprijinului:

Sprijinul financiar se acorda sub forma de suma forfetara pe baza unui plan de afaceri. Valoarea finantarii este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism (agropensiuni).

Sprijinul pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:
70% din cuantumul spijinului la semnarea deciziei de finantare

30% din cuantumul spijinului se acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, inclusiv dovada comercializarii a cel putin 30% din valoarea primei transe, dar fara a se depasi 5 ani de la semnarea deciziei de finantare.

Cheltuieli eligibile:

Avantajul acestei submasuri este faptul ca nu exista o lista a cheltuielilor neeligibile. Pot fi finantate toate acele cheltuieli care au legatura cu activitatea pentru care se solicita sprijinul.

Cateva exemple: se poate achizitiona teren, cladire, utilaje, dotari, salarii, materiale consumabile, utilitati, etc. Toate aceste cheltuieli pot fi decontate daca sunt efectuate in perioada de implementare a proiectului (dupa semnarea deciziei de finantare si inainte de solicitarea celei de a doua transa, in termen de max. 5 ani).

Principii de selectie:
- Diversificare activitati agricole catre activitati neagricole (max. 15 pct)
- Sectoare prioritare: textile si pielarie, industrii creative si culturale, mestesuguri, IT, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural (max.40 pct.)
- Potentialul turistic al zonei (max. 20 pct.)
- Productie comercializata sau activitati prestate de peste 30% din valoarea primei transe (max.25 de pct.)

Etapele realizarii unui proiect

a) Pregatire ¬ depunere ¬ evaluare - contractareClick pentru a extinde


b) Contractare ¬ Decontare
Click pentru a extinde


Pentru verificarea gratuita a eligibilitatii si obtinerea de informatii suplimentare in cadrul unei consultante gratuite la sediul firmei tale acceseaza acest link.

II. sM 6.4. ¬ Crearea si dezvoltarea de activitati neagricole (PNDR) 2014-2020

Acest sprijin se adreseaza microintreprinderilor si intreprinderilor mici din mediul rural care creeaza sau dezvolta activitati neagricole in zonele rurale. De asemenea, sunt vizati fermierii sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc sa-si diversifice activitatile, prin desfasurarea de activitati neagricole. Spre deosebire de prima linie de finantare prezentata (sub-masura 6.2) prin aceasta posibilitate de finantare nerambursabila se acorda sprijin si pentru dezvoltarea unor activitati neagricole existente, nu numai pentru activitati neagricole complet noi.

Tipuri de investitii pentru care puteti obtine finantare:

- Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole, cum ar fi:
- Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
- Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
- Fabricarea de constructii metalice, fabricarea de masini, utilaje
- Fabricarea produse electrice, electronice, etc.

Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:

Activitati de artizanat, traditionale neagricole: olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului.

Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare (inclusiv servicii medicale furnizate de cabinete medicale individuale, cabinete veterinare)
- Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
- Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit
- Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
- Servicii tehnice, administrative, etc.

Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agroturistic (doar agropensiuni) si investitii in activitati de agrement.

Cateva precizari cu privire la structurile de primire agroturistice:

- Agro-pensiunile trebuie sa fie in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013
- Suprafata teren - minim 1.000 m2 (suprafata construita + suprafata terenului din jurul constructiei)
- Se pot construi max. 8 camere pentru oaspeti (exclusiv camerele locatorilor)
- Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta
- Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic; camerele de oaspeti vor fi folosite exclusiv in scop turistic.
- Beneficiarul trebui sa prezinte toate autorizatiile solicitate inainte de ultima transa de plata
- In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc

Modalitatea de acordare a sprijinului:

- Se acorda max. 200.000 de euro, sub forma de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Intensitatea finantarii este de 70% cu posibilitatea de a majora la 90%, daca una dintre cele doua conditii este indeplinita:
- solicitanti care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar¬veterinare si agroturism;
- pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Cheltuieli eligibile:

- constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
- achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;
- investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete,
- licente, drepturi de autor, marci.

Principii de selectie:

- Diversificare activitati agricole catre activitati neagricole (max. 15 pct)
- Sectoare prioritare: textile si pielarie, industrii creative si culturale, mestesuguri, IT, agroturism, servvicii pentru populatia din spatiul rural (max.40 pct.)
- Potentialul turistic al zonei (max. 20 pct.)
- Vechime de min. 3 ani si profit operational in ultimii 2 ani (max.25 de pct.)

Durata de realizare /implementare a proiectului este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, respectiv maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, mijloace de transport specializate.

Etapele realizarii unui proiect

a) Pregatire ¬ depunere ¬ evaluare ¬ contractare
Click pentru a extinde


b) Contractare ¬ Decontare

Beneficiarul poate opta pentru un avans de 50% din valoarea eligibila nerambursabila in vederea demararii investitiei. Pentru obtinerea avansului beneficiarul este obligat sa prezinte scrisoare de garantie financiara care sa acopere suma solicitat in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancare sau nebancara inscrisa in Registrul Special al Bancii Nationale a Romaniei, sau polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari. Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a Avansului.

Beneficiarul are posibilitatea sa deconteze cheltuielile integrate in proiect prin doua mechanisme:

a) Prin cereri de plata ¬clasice¬ care inseamna plata integrala a facturilor din partea beneficiarului, iar rambursarea se efectueaza ulterior de catre Finantator, dupa depunerea documentelor justificative.
b) Prin cereri de plata ¬devansate¬, care inseamna plata partiala a facturilor din partea beneficiarului (contributia proprie si TVA, daca este cazul), iar sprijinul nreambursabil se vireaza in contul bancar al beneficiarului, din care se va efectua restul de plata.

Termenul limita de efectuare a platilor catre beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata conforme.

Potentialii beneficiari pot obtine verificarea gratuita a eligibilitatii si obtinerea de informatii suplimentare in cadrul unei consultante gratuite la sediul firmelor lor, prin formularul ACESTA.III. Evidentierea diferentelor dintre cele doua submasuri: PNDR 6.2 vs. PNDR 6.4
Click pentru a extinde


Resurse utile:

Ghidul solicitantului si anexe PNDR 6.2.
Ghidul solicitantului si anexe PNDR 6.4.
Formular verificare gratuita eligibilitate si consultanta gratuita la sediu.

Gonczi Timea este director departament de consultanta Goodwill Consulting, membru ACRAFE.

Citeste si:

PFA,
SRL si alte firme pot cere cei 50.000 Euro - 200.000 Euro pentru mici
afaceri: de la pensiuni sau service-uri auto pana la software si
site-uri. Acceseaza submasurile 6.2 si 6.4 PNDR

Bani
pentru afaceri rurale: Aproape 320 de milioane de euro in 3 noi linii
de fonduri UE deschise luni pentru firme mici, fermieri, primarii

Tutorial VIDEO . S-au deschis noile linii de bani europeni pentru fermieri. Cum si pana cand poti depune proiectele

Fonduri UE: Aproape un sfert de miliard de euro , pregatiti pentru fermieri in 4 noi linii de finantare din PNDR pe anul 2015. Descarca ghidurile solicitantilor

Parallax

Vizualizari
12089
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
As vrea foarte mult sa optin o finantare ! Am inteles ca doar trebie sa vrei si poti optine bani ,eu as fi foarte interesata de aceste finanatari ,unde si cui as putea sa ma adresez sa ma ajute sa fac un proiect bun sa pota fi aprobat ,detin si teren pentru a face o constructie pt. un camin de batrani unde as putea oferi locuri de munca si a ajuta persone bolnave si singure .sau as putea sa fac un loc de agrement sau in ultimul rand as putea deschide o linie de facut paste fainoase . Cu stima astept raspunsul d-vostra ,
poza de profil
linkuri la finalul articolului sunt mai multe resurse utile:Puteti lua legatura cu consultantii care au realizat acest materialhttps://docs.google.com/forms/d/1b0EI4UDqEPqDK1REKiIUTt9dTJizLeNJFv7S3SkrU4M/viewformsau va puteti interesa direct la AFIR care sunt afacerile care pot fi finantate din acesti bani europeni http://portal.apdrp.ro/content.aspxPentru caminul de batrani, ma gandesc ca poate ar fi bine sa incercati si pe Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020la acest link gasiti autoritatea de management:http://www.fonduri-ue.ro/posdru/De asemenea, puteti lua legatra cu consulatntii membri ACRAFE:http://www.acrafe.ro/index.php/membriSpor la treaba si mult succes
poza de profil
corectare! Pe submasura 6.2 NU se pot achizitiona terenuri! Mai cititi... si rectificati!
poza de profil
Cateva explicatii Dl. Andrei, aveti aici cateva argumente pe care se bazeaza in continuare consultantul care a redactat acest material. Sper sa va ajute:In Fisa Masurii si in Ghidul solicitantului se specifica urmatorul aspect: Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.Nu exista o lista cu cheltuieli neeligibile fiind un sprijin forfetar, in fisa masurii se specifica doar:"Costuri neeligibileNu sunt eligibile cheltuielile cu achiiztionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole. In conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I din Tratat". In Ghidul consultativ (initial) s-a precizat in mod clar: Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite este permisa in cadrul acestei sub‐masuri, cu conditia ca terenul achizitionat sa fie utilizat pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect scopul proiectului.
poza de profil
intrebare Daca am 40 ani pot lua fonduri pentru infiintarea unei vulcanizari in mediul rural?si ce conditii se impun?Multumesc!
poza de profil
raspuns Aveti dreptate, in ghidul initial se prevedea clar ca este posibila si achizitia de terenuri. In ghidul final nu se mai precizeaza. Dimpotriva, la capitolul 4, printre documentele solicitate la depunerea proiectului, este mentionat si un act de proprietate asupra terenului(sau donatie, concesiune, etc). Ba chiar se mentioneaza ca pentru a realiza constructii definitive, trebuie sa fii chiar proprietar pe teren. Din pacate, ghidul nu e destul de clar si lasa loc la interpretari, ceea ce e foarte grav, pentru ca cei care aplica vor fi la mila celor de la AFIR. Iar aici e si vina dvs., a consultantilor. N-ati fost destul de hotarati in a cere un ghid clar si neinterpretabil. Si nici n-ati incercat sa clarificati ce e neclar, lasand consecintele acestor neclaritati pe spatele aplicantilor. Eu vreau sa aplic si am fost nevoit sa intreb AFIR, pentru ca in randul consultantilor e confuzie totala. Nici la AFIR nu difera prea mult lucrurile... Dar la ei e clar ca nu poti achizitiona nici terenuri, nici cladiri, pe submasura 6.2. Intrebati si va veti convinge! Recomandarea mea, ca beneficiar patit, ar fi ca domnii consultanti sa se documenteze mai bine inainte de a da consultanta. Iar daca vad ca e bulibaseala mare si la AFIR, sa ia atitudine public si energic! Ar trebui sa va preocupe intr-o masura mai mare interesul beneficiarului de a aplica in conditii clare. Ca fapt divers, la nivelul oficiilor regionale inca nu e destul de clar nici ce inseamna cheltuieli de capital de lucru, astfel ca ei inca nu stiu daca sa accepte la cheltuieli eligibile utilitati, salarii, etc. Cu tot respectul, mai documentati-va, mai intrebati la AFIR, asigurati-va ca aveti clare conditiile de accesare! Nu de alta, dar costul consultantei ar trebui sa reflecte niste servicii corecte si complete, nu balbaieli, chiar daca acestea sunt generate de un ghid ambiguu! E si vina consultantilor ca acest document e incomplet...!
poza de profil
Fonduri ue Detin o pensiune turistica in mediul rural- nu agroturistica..dorim construirea unui miniwellnes....putem accesa fonduri prin submăsura 6.2?
poza de profil
Conditii accesare fonduri Buna seara!Mi-ar putea spune cineva cat timp trebuie sa treaca de la infiintarea societatii pentru a putea accesa aceste fonduri?Pana anul acesta trebuia sa treaca un an de la infiintare iar acum am inteles ceva de 2 ani.Am un SRL deschis de 1 an si nu stiu daca as putea accesa.Multumesc anticipat!
poza de profil
Accesari fonduri in ediul rural ne agricol Buna ziuaAs vrea sa deschid un atelier pentru rectificare de injectoare si pompe de injectie common rail ; se pot accesa fonduri pentru aceasta investitie ? Daca da,care sunt procedurile si la cine trebuie sa ma adresez?
poza de profil
Eligibilitate Buna ziua,Gospodariile aflate pe teritoriul Republicii Moldova sint eligibile, daca directorul este cetatean roman?
poza de profil
parc auto scuze de intrebare, dar poate ma puteti lamuri. Pentru construrea unui targ auto pe o suprafata de aprox 4 ha, ma pot incarda si daca nu este tarziu sa incep proiectul. Multumesc frumos ! putei trimite raspunsul prin e maill ?
poza de profil
Comentariu Foarte corecta analiza dvs. Marea majoritate a consultantilor sunt confuzi, dar in schimb au persuasiunea in sange si marea abureala a beneficiarului care mai si plateste comision de 10% din valoarea investitiei.
poza de profil
Masura 6.4 Daca indeplinesc toate cerintele necesare atat pentru 6.2 si 6.4 in afara de locul de munca care nu se afla unde se afla activitatea agricola, pot acesa aceste masuri? exista vreo solutie pentru a putea sa le accesez? sau exxista vreo masura in care aceasta cerinta sa nu fie ceruta? Multumesc!
poza de profil
PNDR 6.2 In anul 2018 se va deschide din nou linia de finanțare PNDR 6.2? Din ce am vazut, anul acesta, in 2017, linia s-a inchis dupa cateva zile pentru ca s-au primit foarte multe proiecte.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri