Claudiu Zamfir

Aplicația Start-up Nation s-a închis: Câte dosare au fost depuse

Imagine principala
start-up nation

Aplicația electronică pentru depunerea planurilor de afaceri la programul Start-up Nation s-a închis, vineri, la ora 20.00, așa cum era prevăzut de la început. Firmele mici și mijlocii înființate după data de 30 ianuarie 2017 pot obține ajutoare nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei în program.

În cele 30 de zile ale sesiunii au fost depuse 19.296  dosare, potrivit datelor care apar în sistem, însă printre acestea sunt și dosare nule (care pot fi completate cu date fictive sau de către aplicanți care nu se încadrează în program). Dacă toate ar solicita suma maximă nerambsabilă, de 200.000 de lei, bugetul acoperit ar fi de peste 3,85 miliarde lei, cu mult peste bugetul alocat în ediția 207 a programului Sart-up Nation, de 1,7 miliarde de lei (din care 500 de milioane de lei credite bugetare pentru acoperirea din fonduri europene și 1,2 miliarde de lei, credite de angajament, care necesită rectificare bugetară pentru a fi puse în buget efectiv).

Aplicanții au depus doare până în ultimul moment, ultimele 3 figurând înscrise la ora 20.00.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a precizat vineri că perioada de evaluare durează între 30 și 45 de zile. ”Este un volum mare de lucru. O să fac tot ceea ce ține de mine să fie semnate toate contractele de finanțare până pe data de 27 septembrie 2017”.

Pașii următori, conform procedurii oficiale:

 • După încheierea sesiunii de depunere şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul Direcției Politici Antreprenoriale din subordinea Ministerului pentru mediul de Afaceri, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.

La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate/ șomeri/ absolventi după anul 2012
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

 • După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

 

 • Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
b) verificarea  planurilor de afaceri se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC (Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație- n.r.­ ) constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

 • Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC (Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului - n.r.) din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite de către OTIMMC solicitantului.

 

 • Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Clarificările solicitate se trimit la OTIMMC în 5 zile de la transmitere. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

 

 • Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/ reale/ coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

 

 • Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

 

 • Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

 

 • Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestaţiei;
- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
- dovezile pe care se întemeiază;
- semnătura reprezentantului legal.

 • Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare.

 

 • Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

 

 • După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării OTIMMC, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finanţare (anexa nr.9). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.

 

 • În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.
Parallax

Vizualizari
11409
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri