Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023 pentru firme: Câte 500.000-8,4 milioane EUR pe proiecte de reciclare a deșeurilor, prin PNRR

reciclare-euro-bani-dreamstime

Firmele românești din sectorul gestionării deșeurilor, inclusiv IMM, vor putea obține finanțări de câte 500.000-8,4 milioane de euro pe proiect, pentru investiții în acest domeniu, potrivit unei propuneri de Ghid al Solicitantului emise de Ministerul Mediului, în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență (PNRR), finanțat din fonduri europene.

Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu au publicat recent o nouă versiune a propunerii de Ghid specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3-Managementul deșeurilor,  investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat  al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune,  subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini  ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară.

Astfel, urmează să se schimbe Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.606/2022.

Bugetul total al viitorului apel de proiecte este de 286 milioane de euro, echivalentul a 1,4 miliarde de lei.

Din acești bani se vor finanța proiecte cu valoare eligibilă între 500.000 de euro și 8,4 milioane de euro fără TVA. Firma beneficiară a ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile.

Valoarea aportului propriu la proiect variază în funcție de dimensiunea firmei și de județ. Astfel, Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din anumite județe vor putea face proiecte cu aport propriu și de 25%, dar companiile mari vor fi obligate să asigure și peste 70% cofinanțare în proiect.

Investiţiile pentru instalaţii de reciclare, inclusiv echipamente și instalații aferente activităților de  pregătire pentru reciclare, reciclare și obținerea de produse finite din materialele obținute în procesul de reciclare, după caz, se realizează în baza Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2269/24.08.2022.

Finanțări pentru instalații de reciclare a deșeurilor: Lista codurilor CAEN eligibile și grila de punctaj propusă

Solicitanţi eligibili vor fi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

  • 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
  • 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
  • 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  • 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
  • 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase;
  • 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.

Grila de punctaj propusă:

grila punctaj reciclare deseuri

Beneficiarii vor adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluţii de energie regenerabilă (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.),  în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel încât să fie asigurată contribuţia investiţiei la obiectivele privind schimbările climatice, cu menţiunea că energia generată nu va fi injectată în sistemul energetic naţional.

Vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.

Prin proiecte se vor finanța activități destinate realizării de investiţii iniţiale în instalaţii de reciclare a deşeurilor colectate separat, destinate reducerii efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului, reducerii consumului de resurse primare în vederea promovării dezvoltării economice durabile.

Calendarul propus prin PNRR menţionează construirea şi punerea în funcţiune a cel puţin 26 de noi instalaţii de reciclare până la 30.06.2026.

După ce va fi definitivat ghidul, cererile de finanţare, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin aplicaţia informatică regăsită pe site-ul www.afm.ro, doar în intervalele de depunere ce vor fi stabilite. Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la 31.05.2021.

Descarcă de AICI Ghidul propus de Ministerul Mediului și AFM, pentru toate condițiile de finanțare.

 

Parallax

Vizualizari
7414
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Victor
Catavei
Bună ziua. Acest program de finantare prezintă - ca si structură - un interes deosebit pentru mediul de afaceri, respectiv atât pentru marile companii producătoare de otel si aluminiu (care pot realiza instalatii de reciclare a deseurilor rezultate din procesul tehnologic) cât si pentru celelalte companii care deruleăza activităti de reciclare.

*Din păcate, se remarcă o prelungire total nejustificată a deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor pentru acest program de finantare (se implineste aproape un an de când se discută acest program, apar variante de ghiduri lansate in consultare, sunt reveniri si alte modificări, iar termenul de deschidere este amânat permanent).

*Realizând proiecte de finantare de peste 17 ani, pe toate programele de finantare care au fost operationale in România, am constatat faptul ca această neseriozitate concretizată - prin nerespectarea termenelor de deschidere a sesiunilor de apeluri de proiecte si prin nerespectarea termenelor de evaluare - indepartează companiile serioase (care preferă să găsească alte modalităti de finantare in lipsa unei predictibilităti minime pe care Autoritătile de Management din România ar fi fost normal să o ofere beneficiarilor tintă a finantărilor nerambursabile).

*Cu stimă, Victor Catavei.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri