Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2023-2024: 435 milioane EUR, pentru fermieri români și antreprenori pe procesarea agro-alimentară. Perioadele de înscrieri DR 20 și DR 22-AFIR

bani-euro-dreamstime

Fermierii români și antreprenorii cu firme de procesare a produselor agro-alimentare vor putea obține ajutoare totale de aproape 435 de milioane de euro, prin intervențiile de fonduri europene DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” și DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, pentru care s-au anunțat oficial perioadele de înscrieri online la AFIR.

 

În ce constau cele două linii de finanțare AFIR-MADR, din fonduri de la Uniunea Europeană:

 • Intervenția DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” - fonduri pentru fermierii care cresc animale. Ghidul solicitantului

Linia de finanțare AFIR DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” vizează consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole.

Această inițiativă are ca obiectiv declarat îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice, modernizarea sectorului agricol prin stimularea cercetării, tehnologiei și digitalizării, precum și creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea acestora la nivelul fermei.

Programul este deschis fermierilor, cooperativelor agricole, societăților cooperative și grupurilor/organizațiilor de producători recunoscute de MADR.

Sprijinul nerambursabil este acordat fermierilor, excluzând persoanele fizice, astfel:

 • valoare maximă de 2.000.000 euro/proiect.
 • pentru proiectele axate exclusiv pe achiziția de utilaje și echipamente agricole, sprijinul public poate atinge suma de 300.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65% din costurile eligibile per proiect, restul de 35% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect revenind în sarcina fermierului beneficiar.

Sesiunea se va desfășura în intervalul: 20 decembrie 2023, ora 9.00 – 30 aprilie 2024, ora 16.00.

Alocarea financiară pentru sesiunea de depunere proiecte este de 224.610.728 Euro din care :

 •     Componenta sector bovine (inclusiv bubaline) - 67.383.218,40 Euro
 •     Componenta sector suine – 98.828.720,32 Euro
 •     Componenta sector ovine-caprine – 15.722.750,96 Euro
 •     Componenta păsări de curte (altele decât găini ouătoare vizate de componenta V) și alte animale de fermă, inclusiv albinele – 22.461.072,8 Euro
 •     Componenta găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere – 20.214.965,52 Euro

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului DR20, modelul cererii de finanțare și celelalte anexe, pentru a putea accesa fondurile.

 • Intervenția DR 22 - ajutoare pentru firme de procesare a produselor agro-alimentare. Ghidul solicitantului

Intervenția DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” are ca obiectiv declarat consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

De asemenea, finanțarea europeană se înscrie în eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și adaptare la acestea, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, se propune promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică și egalitatea de gen în agricultură, inclusiv prin implicarea femeilor în acest domeniu. Bioeconomia circulară și silvicultura sustenabilă completează setul de obiective pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Beneficiari fondurilor europene DR 22 pot fi:

 •     Formele asociative cu rol economic: cooperative agricole și societăți cooperative, conform legislației naționale, precum și grupuri și organizații de producători recunoscute de MADR.
 •     Alți operatori economici: IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 (max. 249 salariați), întreprinderi mari, inclusiv fermieri încadrați în statutul de IMM sau întreprindere mare.

Rata sprijinului public nerambursabil este de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi. Restul de 35% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile reprezintă cofinanțarea care cade în sarcina beneficiarului.

Suma maximă de finanțare variază în funcție de tipul proiectului:

 •     Maximum 3 milioane euro/proiect pentru investiții de modernizare.
 •     Maximum 10 milioane euro/proiect pentru investiții de înființare cu cel puțin investiții de procesare în sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate.
 •     Maximum 7 milioane euro/proiect pentru celelalte investiții de înființare.

Sesiunea se va desfășura în intervalul: 20 decembrie 2023, ora 9.00 – 30 aprilie 2024, ora 16.00.

Alocarea financiară pentru sesiunea de depunere proiecte este de 210.300.000 EUR.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului DR 22, modelul cererii de finanțare și celelalte anexe, pentru a putea accesa fondurile.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
4766
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri