Claudiu Zamfir

Nou cadru temporar 2022: UE dă voie țărilor membre să acorde ajutoare de max. 35.000- max. 50 milioane euro firmelor europene afectate de războiul Rusia-Ucraina

Thumbnail

Uniunea Europeană permite statelor membre, inclusiv României, să acorde ajutoare de stat cuprinse între valori maxime de câte 35.000 și 50 de milioane de euro firmelor din țările respective care sunt afectate de majorarea prețurilor la energie și alte efecte ale războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

Vorbim în principal de firmele europene, inclusiv românești, care au de suferit de pe urma sancțiunilor decise de UE și statele membre împotriva Rusiei și Belaruslui, precum și de pe urma măsurilor de retorsiune ale Moscovei.

Pentru a ajuta firmele europene, miercuri, Comisia Europeană a adoptat un nou cadru temporar de criză, prin care permite statelor UE să acorde ajutoare de stat care altfel ar fi fost considerate ilegale, ca distorsionând piața și afectând libera concurență.

Un astfel de cadru temporar a fost adoptat de UE și în anul 2020, privind criza COVID, cadru prelungit până la 30 iunie 2022. La fel și în criza financiară din 2008.

Sancțiunile adoptate de UE și de partenerii săi internaționali au afectat puternic economia Rusiei - explică acum Comisia Europeană. „Aceste sancțiuni au un impact negativ și asupra economiei UE, impact care va continua să fie resimțit și în lunile următoare. Trebuie să atenuăm impactul economic al acestui război și să sprijinim întreprinderile și sectoarele care sunt grav afectate. Trebuie, totodată, să acționăm în mod coordonat” - a mai precizat executivul european într-un comunicat transmis StartupCafe.ro .

Pentru aceasta, Comisia spune că va oferi statelor membre posibilitatea să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a aborda această situație fără precedent, protejând în același timp condițiile de concurență echitabile de pe piața unică.

Cadrul temporar de criză completează setul de instrumente existente privind ajutoarele de stat cu multe alte posibilități, de care statele membre dispun deja, de exemplu cu măsuri prin care se oferă compensații întreprinderilor pentru daunele suferite în mod direct ca urmare a circumstanțelor excepționale pe care le traversăm și cu măsurile descrise în comunicările Comisiei privind evoluțiile pieței energiei.

Noul cadru va permite statelor membre

  • (i) să acorde ajutoare cu un cuantum limitat întreprinderilor afectate de criza actuală sau de sancțiunile și contrasancțiunile aferente;
  • (ii) să se asigure că întreprinderile dispun în continuare de lichidități suficiente și
  • (iii) să despăgubească întreprinderile pentru costurile suplimentare suportate ca urmare a prețurilor excepțional de ridicate la gaz și energie electrică.

Ambele tipuri de măsuri vor fi disponibile și pentru întreprinderile care pot fi considerate ca aflându-se în dificultate din cauza nevoilor acute de lichidități cu care este posibil să se confrunte în circumstanțele actuale, pe fondul fragilității provocate de pandemia de COVID-19. Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare al acestor măsuri.

Pentru a oferi un exemplu, dacă statele membre doresc să reducă la minimum impactul creșterii puternice a costului factorilor de producție, acestea pot introduce imediat scheme de acordare a unui ajutor de până la 400 000 EUR pentru fiecare întreprindere afectată de criză. Comisia este pregătită să conlucreze cu statele membre pentru a găsi neîntârziat soluții viabile, care să protejeze această parte importantă a economiei noastre, utilizând întreaga flexibilitate prevăzută de normele privind ajutoarele de stat.

Pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică, noul cadru temporar de criză include o serie de garanții. Statele membre sunt invitate, la rândul lor, să includă cerințe în materie de durabilitate atunci când acordă ajutoare întreprinderilor pentru costurile energetice suplimentare legate de prețurile ridicate la gaz și energie electrică.

Cadrul temporar de criză prevede 3 tipuri de ajutoare:

  1.     Cuantumuri limitate ale ajutoarelor: Statele membre vor putea să instituie scheme de ajutor în valoare de până la 35.000 EUR pentru întreprinderile afectate de criză care au activități în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii și scheme de ajutor în valoare de până la 400.000 EUR per întreprindere, pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară activitatea în oricare dintre celelalte sectoare. Acest ajutor nu trebuie să fie legat de o creștere a prețurilor la energie, deoarece criza și măsurile restrictive împotriva Rusiei afectează economia în diverse moduri, inclusiv prin perturbări ale lanțului fizic de aprovizionare. Acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, inclusiv prin granturi directe.
  2.     Sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate: Statele membre vor fi în măsură să ofere (i) garanții de stat subvenționate astfel încât băncile să poată acorda în continuare împrumuturi tuturor întreprinderilor afectate de criza actuală și (ii) împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate.
  3.         Statele membre pot acorda garanții de stat sau pot institui scheme de garantare care să sprijine împrumuturile bancare contractate de întreprinderi. Acestea din urmă ar beneficia de prime subvenționate, cu reduceri ale ratei de piață estimate pentru primele anuale aferente noilor împrumuturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și altor tipuri de întreprinderi.
  4.         Statele membre pot facilita acordarea de împrumuturi publice și private întreprinderilor, cu rate ale dobânzii subvenționate. Aceste împrumuturi trebuie acordate cu o rată a dobânzii care să fie cel puțin egală cu rata de bază fără risc, plus o primă de risc de credit specificată, aplicabilă IMM-urilor și, respectiv, celorlalte tipuri de întreprinderi.

Pentru ambele tipuri de sprijin, sunt prevăzute limite ale valorii maxime a împrumutului, care se bazează pe nevoile operaționale ale unei întreprinderi, ținând seama de cifra sa de afaceri, de costurile sale cu energia sau de nevoile sale specifice în materie de lichidități. Împrumuturile pot fi atât pentru investiții, cât și pentru nevoile de capital circulant.

Ajutor pentru a despăgubi companiile pentru prețurile ridicate la energie

Statele membre vor putea să ofere parțial compensații întreprinderilor, în special celor care sunt mari consumatoare de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterilor excepțional de ridicate ale prețurilor la gaze și energie electrică. Acest sprijin poate fi acordat sub orice formă, inclusiv prin granturi directe.

Ajutorul total per beneficiar nu poate depăși 30% din costurile eligibile, respectiv un plafon maxim de 2 milioane EUR, în orice moment.

În cazul în care întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor suplimentar pentru a se asigura continuarea activității sale economice. În acest scop, statele membre pot acorda ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de milioane EUR pentru utilizatorii care sunt mari consumatori de energie și până la 50 milioane EUR pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoare specifice, cum ar fi producția aluminiului și a altor metale, a fibrelor de sticlă, a celulozei, a îngrășămintelor sau hidrogenului și a multor substanțe chimice de bază.

Parallax

Vizualizari
6849
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri