Claudiu Zamfir

Programul Comerț-Servicii 2022: Ajutoare de 10 milioane Euro pentru firme, să-și facă și magazin online (procedura propusă)

Thumbnail

Firmele românești de comerț și servicii vor putea obține noi ajutoare nerambursabile, în valoare totală de 50 de milioane de lei (circa 10 milioane de euro), prin viitorul Programul Comerț și Servicii, ediția 2022, prin care se finanțează inclusiv cheltuieli cu magazinele online și promovarea lor, potrivit unui proiect oficial de procedură de implementare.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a scos, marți, în dezbatere publică un proiect de procedură de implementare și grila de punctaj aferentă pentru ediția 2022 a Programului Comerț și Servicii.

Bugetul alocat schemei de minimis pe anul 2022 este de 50.000.000 lei. MAT estimează că dina cești bani va finanța  aproximativ 170 de beneficiari. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat mediu ar urma să fie în jur de 60.000 de euro pe beneficiar.

Firmele selectate trebuie să asigure și cofinanțare proprie.

Înscrierile vor avea loc pe portalul de granturi IMM, timp de 20 de zile, la o dată ce va fi anunțată de minister.

Puteți trimite celor de la MAT propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de procedură de implementare Comerț și Servicii 2022, în termen de 10 zile, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro .

Descarcă de AICI procedura și grila de punctaj propuse la Programul Comerț-Servicii 2022.

Programul Comerț-Servicii 2022: condiții de eligibilitate

Conform propunerii de procedură, firmele ar trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a intra în program, printre care:

  • să fie microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM),
  • să fie înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv,
  • să nu aibă datorii la buget,
  • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
  • vor fi excluse de la finanțarea Comerț-Servicii firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Grila de punctaj propusă favorizează firmele cu angajați mulți, cu aport propriu mare la investiție, cu pondere mare a echipamentelor tehnologice în achiziții.

Thumbnail

Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului.

La punctaje egale va prevala:
- punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
- punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare:
- numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
- valoarea exactă a aportului propriu;
- data şi ora înscrierii în program.

Programul Comerț-Servicii 2022: Cheltuieli eligibile

Antreprenorii care vor fi selectați la finanțare vor putea folosi banii de la stat pentru o serie de cheltuieli eligibile:

a)    Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice.

b)    (1) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.
(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.
(3) Pentru spații mobile de lucru / comerț / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

c)    (1) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la lit. a).
      (2) Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
      (3) Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.
      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

d)    Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e)    (1) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  
(2) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă;
(3) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă;

f)    Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

g)    Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

h)    (1) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel:
-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc);
(2) Modelul și formatul plăcuțelor informative vor fi afișate pe site-ul ministerului și al AIMMAIPE.

i)    Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Atenție! Nu se va acorda ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Beneficiarii vor fi obligaţi să asigure în favoarea Agenției IMM din subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (AIMMAIPE) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.

Parallax

Vizualizari
35406
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Sorin
Varga
Totul OK dar nu am inteles de fapt cat este valoarea maxima a finantarii si cum se calculeaza
Ati estimat 60000 Euro in medie dar se poate mai precis ?
poza de profil
Daniel
Nanboe
Eu nu inteleg aceste programe unde tot timpul 60% din buget se duce pe achizitii. Daca eu vreau sa-mi fac magazin online as avea nevoie sa acopar costul de realizare si promovare a respectivului business. In schimb ei permit un maxim de 5000 de euro pentru astfel de cheltuieli. Costuri care acopera cu greu realizarea platformei. Ca intodeauna o bataie de joc.
poza de profil
soare gheorghe
soare
vor fi excluse de la finanțarea Comerț-Servicii firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema HoReCa (OUG 224/2020).
personal nu inteleg aceasta restrictie, este interzisa dezvoltarea?????


- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri