Claudiu Zamfir

Ghid fonduri europene 2019: Câte 100.000 Euro pentru PFA și SRL în mici afaceri cu fructe

Thumbnail

Statul a publicat luni Ghidul solicitantului pentru fondurile europene cu valori maxime de câte 100.000 de euro - 1,05 milioane de euro, pentru antreprenorii care fac afaceri de diferite dimensiuni, în producție și procesare de fructe.

Vorbim despre Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole, din Programul Național de Dezvoltare Rurală, gestionat de Ministerul Agriculturii. Această linie de finanțare, cu un buget de 51 milione Euro prevăzut pe anul 2019, este inclusă în calendarul apelurilor de proiecte care ar trebui să se deschidă în primele 3 luni ale acestui an.

Antreprenorii rurali - orgaizați cu persoane fizice autorizate (PFA), firme (SRL, SA), întreprinderi individuale sau alte forme juridice - vor putea să depună proiecte pentru acești bani eurpeni într-o sesiune on-line, pe site-ul AFIR.info, într-o perioadă care va fi anunțată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Valoare fonduri europene - pomicultură 2019

Potrivit AFIR, ajutorul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

1. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

• Ferme mici - maximum:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

• Ferme medii - maximum:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

2. Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

- maximum 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari - maximum:

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

• Forme asociative - maximum:

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar în anumite condiții, pentru anumiți beneficiari, intensitatea sprijinului nerambursabil poate crește până la 90%. Aceasta înseamnă că antreprenorul trebuie să pună restul de bani, de 10%-50% pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Un exemplu este cel al tinerilor fermieri, care pot beneficia de 20 de puncte procentuale în plus pentru a achiziționa pentru livezile lor material de înmulțire și material de plantare.

Mai multe amănunte, în Ghidul solicitantului

 

Ghidul Solicitantului SM 4.... by on Scribd

Cheltuieli eligibile - pomicultură 2019

Potrivit Ghidului solicitantului, printre cheltuielile eligibile se numără:

 • înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

 

 • înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.

 

 • pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.).

 

 • sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;

 

 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

 

 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.

 

 • În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:

- înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate;
- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Atenție! Toate echipamentele trebuie să fie noi, NU se acceptă second-hand.

Cheltuieli neeligibile - prin submăsura 4.1a  PNDR nu se pot finanţa investiții ca:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuinței;  
 • achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;  
 • obţinerea de băuturi alcoolice.
 •  spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.).  
 • cheltuielile cu întreținerea plantațiilor;  
 • cheltuielile cu achiziția de cap tractor.

Descarcă de AICI toate documentele necesare pentru a aplica pentru fondurile europene din sumbăsura 4.1a - Pomicultură - PNDR 2019.

Parallax

Vizualizari
18548
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri