Claudiu Zamfir

Fonduri europene 2018: Max. 1 milion Euro pentru făbricuțe de produse pescărești și max. 2 milioane Euro pentru crescătorii. Consultă Ghidurile solicitantului

Thumbnail

Statul a anunțat când se depun cererile de finanțare pentru fonduri europene de maximum 1 milion de euro pentru linii de prelucrare a produselor din pește și maximum 2 milioane de euro pentru crescătorii de pește.

Potrivit unor anunțuri publicate zilele trecute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOP 2014-2020), din subordinea Ministerului Agriculturii, se vor deschide o serie de linii de finanțare, printre care:

Max. 2 milioane Euro pentru crescătorii de pește

Apelul nr. 4 de cereri de finanșare pentru măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură. Pot fi depuse cereri de finanțare în perioada 19.01.2018, ora 14.00 - 20.03.2018, ora 14.00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 241.396.206,29 lei, echivalentul a 51.890.844 euro, din care alocare financiară pentru ITI DD (Delta Dunării): 83.736.000,00 lei, echivalentul a 18.000.000 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 18.608.000,00 lei (echivalentul a 4.000.000  euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Durata minimă de implementare a proiectului: 1 lună.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului (Descarcă ghidul cu anexele) aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.ampeste.ro și este disponibilă la cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 188 din data de 07.06.2017 și este publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro.

Schema de finantare își propune stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoaștere.  

Solicitanți eligibili:

Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) vor putea beneficia de ajutor nerambursabil de 50% din valoarea eligibila a proiectului de investitii, ceea ce înseamnă că trebuie să pună și ele jumătate din banii pentru investiții. Astfel, la valoarea maximă a finațării, un IMM poate obține până la 2 milioane de euro, dacă pune în proiect încă pe atât din surse proprii.

Firmele mari vor beneficia de fonduri UE de numai 30% din investitie, ceea ce înseamnă că vor trebuie să contribuie cu 70% din valoare.

Ce investitii vor putea face antreprenorii? Potrivit Ghidului solicitantului, antreprenorii vor putea face:

 • a) investitii productive in acvacultura;
 • b) investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;
 • c) investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv îmbunatățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
 • d) investiții în îmbunatățirea și modernizarea referitoare la sănătatea si bunăstarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele împotriva animalelor salbatice de prada;
 • f) investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;
 • g) investitii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin îndepărtarea malului sau investițiile menite sa prevină depunerea malului;
 • h) investiții în diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare. Aici se acorda sprijin pentru activitatile complementare legate de activitatea de acvacultura, cum ar fi restaurantele pescaresti sau turismul orientat spre pescuit.

Ghid II.2 by Claudiu on Scribd

Max. 1 milion Euro pentru făbricuțe de produse pescărești

Vorbim despre Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, Cod apel: POPAM/336/5/2/Articolul 69 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.

Solicitanții eligibili pot depune  cereri de finanțare în perioada 19.01.2018, ora 14.00 - 20.03.2018, ora 14:00.
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 34.462.941,74 lei, echivalentul a 7.408.199,00 EURO din care alocare financiară pentru ITI (Delta Dunării): 13.956.000,00 lei, echivalentul a 3.000.000 EURO

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on-line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduriue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 9.304.000,00 lei (echivalentul a 2.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.260,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,6520 LEI/EUR, valabil în luna ianuarie 2018).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.ampeste.ro și este disponibilă la cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului (descarcă de aici Ghidul și anexele) a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 188/07.06.2017 și este publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro.
 
Intensitatea sprijinului nerambusabil este de 50% pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă că și antreprenorul solicitant - din categoria IMM - trebuie să contribuie cu jumătate din proiect. Aceasta înseamnă că poate obține maximum 1 milion euro, fonduri nerambursabile, dacă plătrește din surse proprii încă pe atât.

Solicitanții eligibili care pot cere banii europeni din Masura IV.4:

 • Persoane fizice autorizate (PFA)
 • Societăți cu răspundere limitată - SRL
 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv - SNC
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe acțiuni - SA
 • Societate în comandită pe acțiuni

Afacerile care pot fi finanțate din acești bani trebuie să fie in:

 • prelucrarea produselor pescăresti și de acvacultură care contribuie la economia de energie si reduc impactul asupra mediului sau care privesc tratamentul deșeurilor;
 • prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care îmbunatățesc siguranța, igiena și condițiile de muncă;
 • prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din prelucrarea principală;
 • produse de pescărie noi sau îmbunătățite;
 • și altele

Concret, banii pot fi cheltuiți pe:

-obținerea și amenajarea terenului pentru activitate,
- asigurarea utilităților,
- investiții de bază și achiziție de construcții,
- construirea de unități de procesare,
- echipamente de procesare,
- instalații de depozitare, camere frigorifice,
-software, sisteme de monitorizare,
-asistență tehnică și proiecte,
-și altele.

GHID_4_4 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3961
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri